top of page

Õppejõudude tunnustamine

5. oktoobril toimunud õpetajate päeval kuulutati välja TalTech Üliõpilasesinduse ja teaduskondade üliõpilaskogude koostöös valitud õppejõud, kes on tudengitele silma jäänud. Tunnustuse määramise aluseks olid lõpetajate küsimustik, Hariduse Kvaliteedi Töögruppide sisend ning "Tunnusta õppejõudu" küsitlus.


Õppejõudude tunnustamiseks valiti see aasta kuus kategooriat:

  • Kõige noortemeelsem õppejõud - antakse välja õppejõule, kes mõistab noorte unikaalseid vajadusi, huvisid ja väljakutseid ning kasutab kaasaegseid vahendeid selleks, et õppimine oleks noortele kergemini arusaadavam.

  • Kõige asjatundlikum õppejõud - antakse välja õppejõule, kellel on silmapaistvad teadmised oma valdkonnas ja kes suudab oma pädevusi efektiivselt üliõpilastele edasi anda.

  • Parim tagasisidet andev õppejõud - antakse välja õppejõule, kes annab jooksvalt üliõpilastele põhjalikku ja edasiviivat tagasisidet, mis motiveerib neid oma õppeedukust tõstma.

  • Kaasav õppejõud - antakse välja õppejõule, kes oskab üliõpilasi motiveerida õppeprotsessist aktiivselt osa võtma.

  • Uuenduslik õppejõud - antakse välja õppejõule, kelle loengud ja õppematerjalid käivad ajaga kaasas ning kes rakendab tundides uuenduslikke ja efektiivseid õppemeetodeid.

  • Aasta õppejõud - antakse välja õppejõule, kes on tugev mitmes kategoorias ja paistab silma erakordse pühendumusega õppetöösse.


Soovime üliõpilaste poolt Teid südamest tänada pühendumise eest oma teadmiste edasiandmisel!


Loodusteaduskond

Kõige noortemeelsem õppejõud - Rutt Hints

Rutt Hints oskab väga selgelt ja detailselt anda edasi aine sisu, muutes loengud sisukaks ja nauditavaks. Ta on alati abivalmis ja tudengitele olemas.


Kõige asjatundlikum õppejõud - Alar Leibak

Alar Leibak valdab õpetatud aineid suurepäraselt. Ta rakendab erinevaid meetodeid tähelepanu püüdmiseks ning mitte ükski tema loeng ei ole igav. Ta suudab iga väiksemagi teema selgeks teha ning kõik küsimused saavad vastused.


Kõige kaasavam õppejõud - Riina Aav

Riina Aav on väga hooliv ning innustav õppejõud. Ta kaasab tudengeid vestlusesse, mistõttu mõtlevad kõik tunnis rohkem kaasa. Õppejõud oskab tekitada õppeaine vastu huvi ning ta on väga rõõmsameelne ja abivalmis.


Kõige uuenduslikum õppejõud - Maria Cecilia Sarmiento Guerin

Väga motiveeriv ja asjalik õppejõud, kelle tundides on alati kasutusel ajakohane info. Õppejõud on näinud palju vaeva asjakohaste artiklite leidmisega, ta annab teemasid hästi edasi ning tema loengud on huvitavad.


Aasta õppejõud - Marju Laasik

Marju Laasik on suurepärane õppejõud, kes suudab tekitada turvalise õppekeskkonna. Ta on väga soe ja tähelepanelik ning alati valmis vastama igale küsimusele.Inseneriteaduskond

Kõige noortemeelsem õppejõud - Jüri Kurvits

Õppejõu loob klassis alati positiivse meeleolu. Ta tunnid on hästi ette valmistatud, ülesanded põnevad ja ta on nõus ka raskemad teemad koos üle vaatama, motiveerides üliõpilasi rohkem pingutama.


Kõige asjatundlikum õppejõud - Margus Müür

Margus Müür on pühendunud õppejõud, kes valmistub alati hästi ette ning teeb iga tunni meeldivaks, julgustades õpilasi aktiivselt osalema, küsimusi esitama ning oma teadmisi täiendama.


Parim tagasisidet andev õppejõud - Priit Luhakooder

Priit Luhakooder oskab keerulisi probleeme kiirelt ja väga hästi lahendada, ning tunneb oma eriala väga hästi. Ta on vastutulelik ning seletab ka kõige segasemad meetodid üliõpilastele arusaadavalt ära. Tagasisidet andes on ta alati kiire ja asjakohane.


Kaasav õppejõud - Reeli Kuhi-Thalfeldt

Õppejõud innustab oskuslikult üliõpilasi kaasa töötama. Tema tundides toimub elav arutelu, kus üliõpilased võtavad aktiivselt osa ning uusi teadmisi omandatakse üheskoos.


Uuenduslik õppejõud - Airi Noppel

Airi Noppel muudab iga tunni haaravaks ning tema paindlik lähenemine võimaldab tudengitel vabalt väljendada enda mõtteid ja ideid. Õppejõud oskab kasutada innovaatilisi ja kaasavaid meetodeid, mis muudavad õppeaine sisukaks. Meeskonnatöö võimaldab saada kiiret tagasisidet ka kaastudengitelt lisaks õppejõule.


Aasta õppejõud - Mart Saarna

Mart Saarna on entusiastlik oma laialdasi teadmisi jagama. Tema tunnid on põhjalikud ja arusaadavad, tema praktikumid harivad ja huvitavad, mille tõttu on ka üliõpilastel motivatsiooni õppida.Majandusteaduskond

Parim tagasisidet andev õppejõud - Raili Lahi

Raili Lahi tagasiside on alati kiire ja põhjalik. Ta vastab üliõpilastele isegi hilistel õhtutundidel, et innustada neid püüdlema paremuse poole ja alati jahtima enda maksimumi.


Kaasav õppejõud - Paavo Siimann

Paavo Siimann on õppejõud, kes ei jäta kedagi oma loengus külmaks. Ta imelised õppemeetodid on kaasahaaravad ja teadmised omandavad tudengid lausa iseenesest.


Kõige asjatundlikum õppejõud - Kristjan Liivamägi

Õppejõu teadmised ületavad maailma piire ning ta oskab vastata igale küsimusele ilma silma pilgutamata. Tema asjatundlikkus innustab tudengeid võtma õppimistest kõik, mis võimalik.


Kõige noortemeelsem õppejõud - Katrin Arvola

Katrin Arvola on õppejõud, kes jääb ajaga aina nooremaks. Ta õppemeetodid on interaktiivsed ja panevad üliõpilasi rohkem panustama. Ta on oma õppeainete täielik saadik, kes ei jäta külmaks mitte kedagi.


Uuendusmeelne õppejõud - Kristo Krumm

Õppejõu energia teeb soojaks terve klassiruumi. Ta julgustab üliõpilasi aktiivselt osalema ning kaasa rääkima. Samuti kohandab ta õpetatavat tänapäeva muutuva maailmaga.


Aasta õppejõud - Pawan Kumar Dutt

Pawan Kumar Dutt is always very passionate and inspires students from every faculty. He knows how to explain every topic and motivates students to take their education to the next level.Infotehnoloogia teaduskond

Kõige noortemeelsem õppejõud - Andres Käver

Sellel sussidega õppejõul on rohkem eluks kaasa anda, kui tema ainete maht ja kestvus võimaldab. Ta on meister-rööprähkleja ning suudab tasakaalustada nii töö, kooli ja pereelu. Selle kõige taustal on tal mahtu jääda õpilastega vestlema peale tunde ja jagama õpetusi elust enesest. Tal on hea huumorisoon, mis pakub leevendust ka pingelises eksamiatmosfääris.


Kõige asjatundlikum õppejõud - Erki Eessaar

Õppejõud on väga pühendunud ja tudengikeskne ning peab oluliseks, et igaüks saaks õppida endale kõige sobivamal moel. Tema koostatud õppematerjalid on struktureeritud ja kursuse kulgedes jooksevad teadmised üksteisega kokku justkui pusletükid. Tudengitele ei ole jäänud märkamata ka õppejõu julgustavad kiidusõnad projektide kaitsmisel.


Parim tagasisidet andev õppejõud - Kaido Kikkas

Kaido oskab hästi arvestada inimeste erisustega kogu spektri ulatuses ja õppetööd neile sobivaks kohandada. Lektorina eeldab Kaido üliõpilastelt iseseisvat mõtlemist, mitte pimesi tema hinnangutega nõustumist. Tema jaoks on oluline individuaalne tagasiside ning personaalse ja hingestatud lähenemise tõttu soovib iga üliõpilane teda enda tööde juhendajaks.


Kaasav õppejõud - Innar Liiv

Õppejõud, kes paneb üliõpilased tahtma õppida ning võimaldab neil liikuda paindlikult omaenda rütmis. Tudengid kirjeldavad teda kui toetavat, vastutulelikku ja kaasavat õppejõudu, kes naudib õpetamist ning kelle inimlikud õppematerjalid ja -meetodid arvestavad igaühe eripärasid. Õppejõud innustab oma tudengeid efektiivsemalt õppima ning keskenduma enese arendamisele.


Uuenduslik õppejõud - Kristiina Hakk

Talle mitte ainult ei meeldi oma töö, vaid ta teeb seda armastusega. Õppejõul on alati suurepärane tuju ning oskus kolmesaja tudengiga auditooriumit naerma või vaikima panna. Ta leiutab pidevalt uusi meetodeid, et oma tudengeid kaasata iseseisvalt lisaks õppima ning läbi selle paremaid tulemusi saavutama.


Aasta õppejõud - Ago Luberg

Pole oluline kellelt küsida, Agot kirjeldatakse alati kui oma valdkonna superstaari. See õppejõud paistab silma kogu ülikoolis oma inspireerivate sõnavõttude ning uuenduslike õppemeetoditega. Ta otsib alati võimalusi oma õppeainete parendamiseks ning panustab ka oma tudengite silmaringi, korraldades erinevaid väljasõite. Ago on tudengite sõnul 'chill', alati kättesaadav ning tohutult abivalmis.Eesti Mereakadeemia

Kõige noortemeelsem õppejõud - Loreida Timberg

Loreida loengud on põnevad, interaktiivsed ja praktiliste ülesannete läbi seotud reaalse eluga, kaasates tudengite inspireerimiseks mitmeid oma ala tipptegijaid. Kui tavaliselt tagasisidestab õppejõud tudengeid, siis tema suhtub õpilastesse kui kolleegidesse ning uurib õppeprotsessi käigus pidevalt just noore inimese perspektiivi läbi, kuidas tunde veelgi paremaks ja meeldejäävamaks muuta.


Kõige asjatundlikum õppejõud - Yrjö Saarinen

Õppejõud, kelle laialdane teadmiste- ja kogemustepagas teeb silmad ette kogu Eesti Mereakadeemia perele. Talle on oluline mitte ainult tarkuseteri jagada, vaid ka veenduda, et tudengid mõistaksid protsesside tagamaid ning saaksid kõikidele küsimustele alati põhjalikud vastused.


Parim tagasisidet andev õppejõud - Anna Saksa

Õppejõu tagasiside on alati kiire, konkreetne ja asjakohane. Õpetades läheneb ta tudengitele vastavalt nende vajadustele tehes seda lausa mitmes keeles ning tundides ei loo positiivset õpikeskkonda mitte ainult õppejõud ise, vaid ka temaga sageli kaasas olev väike koerake!


Kaasav õppejõud - Olev Tõnismaa

Olev on täielik oma ala professionaal ning tema hingestatus õpetamisel on motiveeriv kõikidele tudengitele. Suurte kogemustega meremees on väga abivalmis ning leiab ka kõige keerukamatele küsimustele alati loogilised ja lihtsad vastused, innustades tudengeid seeläbi õppima ja katsetama erinevaid lahendusi.


Uuenduslik õppejõud - Dan Heering

Dan Heeringu innovaatiline ja kaasav lähenemine õppeprotsessis paneb tudengeid laiemalt mõtlema oma harjumuste üle igapäevaelus ning teoreetilisi teadmisi toetavad mitmed päevakajalised praktilised ülesanded. Ta teeb oma tööd südamega ja loob tudengitele loenguid andes väga vaba ning meeldiva suhtluskeskkonna.


Aasta Õppejõud - Anatoli Alop

Anatoli Alopi puhul on tegemist ülimalt meeldiva õppejõuga, kes on kõrgelt hinnatud nii rakenduskõrghariduse kui ka magistriõppe tudengite seas. Just see inimene suudab ka kõige kuivemad kaasused ja paragrahvid läbi lugude põnevaks muuta ning tudengid loodavad teda rohkem näha ka edasiste õpingute käigus!


Comments


bottom of page