top of page

Üliõpilasesindus jagab välja topeltsummas stipendiume!

Üliõpilasesindus on kevadsemestrisel Arengufondi stipendiumikonkursil välja jagamas kolm 1000 eurost stipendiumi aktiivsetele tudengitele. Juba 4. korda jagatavale stipendiumile ootame kandideerima kõiki aktiivseid tudengeid, kes soovivad oma mõtteid tudengielu arendamiseks edasi anda.


Stipendiumile saavad kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli tudengid, kes ei ole akadeemilisel puhukusel ja kelle kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3.00. Kandideerides tuleb esitada ka oma CV, motivatsioonikiri, õpingutulemuste väljavõte dekanaadist ja essee ühel järgnevatest teemadest. Juhatuse liige tudengielu valdkonnas Rasmus Kalep räägib täpsemalt, mida need teemad tähendavad ja mis on ootused.


„Tudengite roll ühiskonnas“ – see on minu arvates väga hea teema, kus avaldada oma arvamust praegu ühiskonnas üles köetud teemadel. Näiteks saab siin puudutada kõrghariduse rahastamise küsimust ning milline on tudengite roll avalikus poliitikas. TalTechis peame olema väga tänulikud avatud meelega rektoraadile, kes on võtnud tudengite häält vägagi kuulda. Kuid kuidas viia tudengite ja noorte jaoks olulisi teemasid edasi ka riigijuhtidele ning ühiskonnale laiemalt? Milline on tudengitele laskunud vastutus tuleviku ees ning milline on meie roll selle kujundamisel? Need on mõned näited küsimustest, millele selle teemaga vastuseid otsime.


„Minu unistuste tudengiorganisatsioon“ – selle teemaga on võimalus näidata oma loovust ning unistada täiesti uuest, ulmelisest ja lennukast tudengiorganisatsioonist. Siin hindame kindlasti loovat lähenemist, lisandväärtuse pakkumist TalTechile ning loomulikult ka teostatavust. Samas on TalTechile omane ka kohati ebarealistlikud ideed, seega mõttetöös liigseid piire seadma ei pea. Loomulikult võib kirjutada ka juba olemasolevast organisatsioonist – miks on see sinu unistuste tudengiorganisatsioon ning millised on selle tulevikuvaated.


„Õppeedukuse tõstmise võimalused TalTechis“ – see on minu arvates lausa miljoni euro teema, sest eks siin on palju mõjureid, mis õppeedukust mõjutavad. Võib olla leidub lahendus tudengite kaasamisel õppetöösse abiõppejõududena, võib olla vajab muutmist kogu haridussüsteem. Ootame sinu ideid, millised on nii tudengi kui ka õppejõu rollid õppetöös ning kuidas tõsta õppeedukust.


Arengufondi stipendiumitele saab kandideerida 22. veebruarist kuni 18. märtsini. Tutvu ka kandideerimise tingimuste ning teiste stipendiumitega siin.

Comentários


bottom of page