top of page

Üliõpilaskonna juhatuse esimehe kõne õppeaasta avaaktusel

Austatud rektor, dekaanid, ülikooli töötajad, tudengid, daamid ja härrad. Kallis ülikoolipere, õnnitlen meid algava õppeaasta puhul!

Möödunud aastat jäävad mäletama kõik, kes tehnikaülikooli enda südames kalliks peavad. Tähistasime suurejooneliselt ülikooli sajandat juubelit. Meedias on olnud palju meie ülikool pildis, nii heade kui ka mitte nii väga heade uudistega.

Soovin, et algav kooliaasta tooks ülikoolile palju lennukate mõtetega tudengeid ja kõrge H-indeksiga, ambitsioonikaid õppejõude. Et teadus areneks ja tuldaks üheskoos kõrgharidusmaastikul olevast tupikseisust välja. Tsiteerides klassik Anton Hansen Tammsaaret, kes on öelnud:Midagi polevõimatu,niipea kui inimene hakkab sellest kordtõsiselt mõtlema.”

Tehnika areng on olnud viimastel aastakümnetel fenomenaalne ja meie, Eesti ainukese tehnikaülikoolina, peame olema oma erialade suunanäitajad Eestis ja ka väljaspool. Meie kujundame maailma siin ja praegu.

Tehnikaülikool on võimas ainult tänu oma inimestele. Soovin rektoraadile, dekaanidele, kõikidele õppejõududele ja meid toetavatele haldus- ja tugistruktuuride töötajatele algavaks kooliaastaks kirge enda töös, rohkelt rõõmu tarkadest ja toredatest tudengitest, palju tervist ja tugevat närvi! Oskust näha rasketel aegadel olukorra tervikpilti, näha alati helgemat poolt elust, et leida raskuste ilmnemise korral edukaid lahendusi. Olla võitjad enda loos.

Head tudengid,

Meid on siin ülikoolis ligi 11 000. See arv räägib enda eest, meie oleme ülikooli suurim osa. Ülikooli väärtused loome meie, üliõpilased. Meie seast sirguvad tipud, kui me ise seda vaid soovime ja oleme valmis vaeva nägema.

Soovin, et algaval õppeaastal oleksime meie, tipikad, veelgi tublimad, veelgi kokkuhoidvamad. Kutsun meid üles olema aktiivsed õppe- ja teadustöös ning ka tudengielus. Olgem osa oma teaduskonna üliõpilaskogust või mõnest tudengiorganisatsioonist. Suhelgem enda kursusekaaslastega ja teiste koolikaaslastega, olgem julged loomaks kontakte. Need suhted, kontaktid säilivad ka aastakümneid hiljem.

Hoidkem tehnikaülikooli lippu kõrgel, austagem oma kooli ning teadkem, et tipikas olla on väärtus.

Tudengid! Ülikool on nii palju rohkemat kui diplom. Ma usun, et TalTech ja selle tudengid liiguvad õiges suunas ja teadvustavad õpingute olulisust üha enam. Olles üliõpilaskonna juhatuse esimees, näen, et meid ühendab ja liidab üliõpilasesindus. Hoia end kursis sellega, mida me üliõpilasesinduses teeme. Meil on tudengitest sõpru üha rohkem nii Eestis kui piiri taga. Meil on tihe suhtlus Eesti teiste üliõpilasesindustega ning põhjamaade tehnikaülikoolide esindajatega. See näitab, et meil on tugev tudengiesindajate võrgustik. Me hoiame kokku ja aitame üksteist.

Ülikooliaastad on enese arendamise aeg, vaimse küpsemise aeg. See on aeg luua mälestusi, mis toovad naeratuse näole ka aastakümnete pärast. Ülikooliaeg on meile, kallid tudengid, võtame sellest maksimum!

Edukat algavat akadeemilist aastat meile kõigile! Elagu Tallinna Tehnikaülikool ja meie sõbrad!

Aitäh Teile!

Comments


bottom of page