top of page

Üliõpilaskonna juhatuse valimised

ESINDUSKOGU ON KUULUTANUD VÄLJA ÜLIÕPILASKONNA JUHATUSE VALIMISED


TalTechi üliõpilaskonna juhatusse on taas oodata muutuste tuuli. Nimelt hakkab meie kahe juhatuse liikme kaheaastane mandaat lõppema. Täpsemalt küll suvel, kuid juhatuse vahetus on pikk protsess, mis saab alguse juba jaanuaris.

Meie kolmeliikmeline juhatus on roteeruv. Ühel aastal valitakse esimees ja juhatuse liige tudengielu valdkonnas ning järgmisel aastal juhatuse liige haridusvaldkonnas. Nii on alati keegi, kes värsked liikmed tööga kurssi viib.


Millega tegeleb üliõpilaskonna juhatus?

Üliõpilaskonna juhatus seisab selle eest, et TalTechi üliõpilaste huvid on kaitstud, hariduse kvaliteet tagatud ning tudengiaktivism edeneb. Selleks tehakse tihedalt koostööd nii ülikooli juhtkonnaga kui ka Eesti Üliõpilaskondade Liiduga. Osa võetakse mitmete otsustuskogude tööst.

Juhatuse valib TalTechi üliõpilaskonna kõrgeim otsustuskogu: esinduskogu, kuhu on demokraatlikul teel valitud tudengiesindajad igast teaduskonnast. Juhatus on täidesaatvaks võimuks ning eesmärkide elluviimisel on abiks ca 20-liikmeline üliõpilasesinduse personal, igaühel oma roll täita. Juhatus hoolitseb selle eest, et täidaksime oma viieks aastaks vastu võetud arengukava eesmärke. Selleks võetakse igal aastal vastu tegevuskava, mis paneb aastaks paika konkreetsemad tegevused, mille abil arengukava eesmärke saavutada. Terve üliõpilasesinduse personal toetab selles juhatust ning juhatus annab esinduskogule korraliselt aru, milliseid samme on ette võetud.

Juhatuse liikmete igapäevatöö hõlmab muidugi erinevaid ülesandeid. Alustades meilide saatmisest dokumentide läbi töötamise ja arvukatel koosolekutel sisendi andmiseni. Aga ega juhatuse töö ainult kohustused ole! Nagu öeldakse – käib töö ja vile koos. Üliõpilasesindusel on aasta jooksul kolm väljasõitu, igakuised meeskonnaüritused, toredad koolitused ning pidulikud ja vabamas õhkkonnas koosviibimised nii meie tudengiorganisatsioonidega kui ka paljude teiste osapooltega. Kindel on see, et juhatuses olles kasvab suhtlusvõrgustik, igav ei hakka ja saab kauba peale hindamatu juhtimiskogemuse.

Aga milline peaks olema uus esimees või uus juhatuse liige tudengielu valdkonnas? Eks igaühel on oma nägemus, aga mõne omaduse vajalikkuses saame kindlad olla. Üliõpilaskonna juhatuse liige peab olema kohusetundlik ja oskama enda aega planeerida. Peaks olema suhtlemisaldis, valmis koostööks ja lahendustele orienteeritud mõtteviisiga.


Kandideerimise protsess

  • 18.jaanuaril kuulutas üliõpilaskonna esinduskogu välja juhatuse valimised.

  • Kandideerimise tähtaeg on 28. veebruar kell 23:59 edastades enda kandideerimisdokumendid meiliaadressile info@tipikas.ee.

  • Juhatuse liikmed valib salajase hääletuse teel üliõpilaskonna esinduskogu enda 8. märtsi korralisel koosolekul nr 3.

Koosoleku ajaks on kõik esinduskogu 15 liiget tutvunud kandidaatide materjalidega, kuulavad ära nende kaitsekõne ning küsivad kandidaatidelt küsimusi. Seejärel viiakse koosolekul läbi salajane hääletamine, mille tulemused kannab ette häältelugemiskomisjoni esimees ja kinnitab esinduskogu. Valituks loetakse kandidaat, keda toetab koosoleku lihthäälteenamus. Kogu valimiste protsessi reguleerib üliõpilaskonna organite töökord, mis on leitav TalTechi veebilehelt tudengi alamlehelt.

Täpsustavaid küsimusi saad esitada meie praegusele juhatusele ye_juhatus@tipikas.ee


Üliõpilaskonna struktuur
Sten Ärm, üliõpilaskonna juhatuse esimees

Üliõpilasesinduse juhatuses olemine on mulle kõige enam õpetanud julgust enda arvamusi ja mõtteid valjult välja öelda. Kui osaleda koosolekutel inimestega, kes tunduvad sinust palju tähtsamad, targemad ja väärikamad, tekib tihti kiusatus enda mõtted vaid enda teada jätta. Nemad teavad ju paremini. Poolteist aastat juhatuse esimehena on mulle aga näidanud, et iga üliõpilase arvamus on ülikooli juhtides oluline ning kõik, mida on vaja teha, on lihtsalt see arvamus välja öelda. Lisaks sellele on esimehe positsioon andnud mulle võimaluse saada palju paremaks avalikus esinemises, enda võrgustiku laiendamises ning läbipaistva juhtimise praktiseerimises. Minu jaoks on olnud üheks heaks väljakutseks tööülesannete ja vabatahtlike tegevuste balansseerimine. Juhatuse esimehena on mul teatud igapäevased ja -nädalased kohustused seoses organisatsiooni juhtimise, kommunikatsiooni ning tudengite esindamisega. Samas tegeleb üliõpilasesindus ka väga paljude muude lahedate tegevustega, millest kõigest tahaks alati osa võtta, rääkimata siis veel ülejäänud tudengiorganisatsioonide projektidest ja üritustest! Samuti on üks natuke naljaga väljakutse olnud üleüldise tööajaga harjumine, sest ülikool töötab ju tööpäeviti üheksast viieni, aga üliõpilaste (sealhulgas minu) une- ja töögraafik võivad sellest väga tihti erineda. Minu suurimaks ootuseks mantlipärijale on proaktiivsus. Üliõpilaskonna juhatuse esimees on positsioon, kus on küllaltki lihtne teha minimaalselt tööd ning head stipendiumit nautida, aga niimoodi ei liigu meie üliõpilaskonna heaolu mitte mingitki moodi paremuse suunas. Juhatuse esimehe rolli hulka käib ka tahe võtta ise ette uusi teemasid, tegeleda olemasolevate arendamisega ning olla sillaks ülikooli ja üliõpilaste vahel. Sellega on seotud ka minu põhiline soovitus järgmisele esimehele. Tudengite esindajana on sul palju kontakte nii ülikooli töötajate ja juhtkonna kui ka aktivistide seas. Parim asi, mida selles positsioonis teha, on need kaks osapoolt omavahel kokku viia ning aidata ka teistel aktiivsetel tudengitel jõuda kõigi ülikoolis töötavate lahedate inimesteni.


Engel-Mari Mölder, üliõpilaskonna juhatuse liige tudengielu valdkonnas

Juhatuse liikme positsioon on õpetanud mulle tohutult asju elust enesest ja kasvatanud mind inimesena rohkem, kui arvata oskasin. Olen kokku puutunud väga paljude erinevate inimestega, osalenud mitmetel üritustel ja sattunud olukordadesse, millest ma poleks osanud unistadagi. Mul on olnud võimalus juhtida ülimalt ägedat tudengielu tiimi, kellel silmad säravad ja kes soovivad teha ära rohkemat, kui neile ette antud. Olen näinud, kui oluline on neid toetada, kuulata ja mõista. Lisaks sellele on juhatuses oldud aeg õpetanud mind ennast rohkem analüüsima, vastu võtma kriitikat ja tahtma pingutada paremuse suunas. Avalöögi orienteerumise korraldamist võin pidada üheks suurimaks väljakutseks oma mandaadi jooksul. Koroona ei halastanud – sain kuu aega enne ürituse algust teada koroonakontrolli uuest nõudest. Vaatamata kiirele tegutsemisele koostöös ülikooliga, ei osanud ma ürituse päeval ette ennustada 300-meetrist tõendite kontrolli järjekorda. Aga selliseid asju lihtsalt juhtub ja kõik tasub ennast lõpuks emotsionaalselt ära. Üheks suurimaks väljakutseks on olnud ka inimeste motiveerimine ning toetamine, kui motivatsiooni pole või muresid on rohkem, kui peaks olema. Selliste olukordadega tegelemine on olnud keeruline, aga lõpuks on need kõikide jaoks sobivalt lahenenud. Aja planeerimine on selle positsiooni A ja O. Prioriteedid tuleb paika seada ja olla muutustele avatud. Garanteerin, et koos juhatuse ja tudengielu valdkonna kohustustega on võimalik õppida, sooritada bakaeksam ja omandada kraad, käia kohustuslikul praktikal, teha erinevaid projekte ja toimetada isikliku elu kohustustega samaaegselt. Juhatuse liikme positsioon pole tavapärane töö, vaid üks oluline ja äge osa igapäevaelust. Küll aga on vaja mõista, et sinust sõltub palju ja positsiooniga kaasneb ka vastutus. Üldiselt võiks mantlipärija olla avatud meelega, hea suhtleja, veidi kangekaelne ja enesele truu. Samuti on oluline olla empaatiline ja mõista, et inimesed on erinevad. Minu soovitused? Esiteks, tulevane mina – ära stressa hullult! Kui lähebki vahepeal pekki, siis nii on. Vigadest õpitakse. Teiseks – julge avastada, katsetada ja kastist välja mõelda! Nii sünnivad uued ägedad ideed. Kolmandaks – võta sellest positsioonist kõik, mis võtta annab ja enjoy the ride! Kes iganes tunneb, et see positsioon on temale: ära kõhkle, päris ausalt. Mul ei ole sõnu kirjeldamaks tänulikkust, kui palju see positsioon on mulle inimesena juurde andnud. Olen saanud endale üliägedad sõbrad, väärt kontaktid ja aegumatud mälestused kogu eluks. Ja mõelda vaid, ma oleksin sellest kõigest ilma jäänud, kui poleks otsustanud kandideerida...


OOTUSED UUTELE JUHATUSE LIIKMETELE

Hendrik Voll, TalTechi õppeprorektor

Ilma milleta ei saa, on hea suhtlusoskus ja eneseväljendusoskus, vajadusel valmisolek otsida kompromisse ning jäägitu soov muuta Tehnikaülikool veel paremaks ülikooliks. Sellised omadused ja lisaks positiivsus, avavad kõik uksed ja loovad nii praegustele kui ka tulevastele üliõpilastele piiritult toredaid võimalusi selleks, et üliõpilasaastad oleksid nende elu parimad aastad.


Pille Ülem, üliõpilaskonna juhatuse liige haridusvaldkonnas

Üliõpilasesinduse juhatuse liikmena satud sa seltskonda, millest saab sinu teine pere. Uued liikmed võetakse vastu sooja südamega ja eriti on tervitatud hea huumorimeel. Peale selle, et meie juures saab palju nalja, ägedaid meeskonnaüritusi ja tutvusi, ootan, et minu uued juhatusekaaslased oleksid kohusetundlikud, julged ja suurte lennukate ideedega, et viia üliõpilaselu edasi uuele tasemele. Neil peab olema hea stressitaluvus ja suhtlemisoskus. Juhatuse tööd tuleb võtta tõsiselt, aga samas ei tohi unustada lõbutsemist.

See tundub nagu suur ja vastutusrikas ametikoht, kuid kui vähegi mõte peas kõlgub ja sul on tunne, et tahaksid uut väljakutset elus ning on ideid, kuidas üliõpilaskonna elu paremaks muuta, siis kandideeri. Kaotada pole midagi, sellest kogemusest saab ainult võita.


Elise Poom, Inseneriteaduskonna üliõpilaskogu esimees

Oleme sageli nii oma üliõpilaskogu igapäevaellu süvenenud, et suur osa üliõpilaskonna juhatuse muudest tähtsatest tegemistest jääb paraku märkamata. Kuid kaks asja, mis jätavad tugeva mulje ja millega tasub kindlasti jätkata, on üleüldine tihedam suhtlus ja organisatsioonide vahelise koostöö edendamine. Vägev on mõelda, millistesse kõrgustesse me üksteist ideedega tõsta saame ning automaatselt tekib mõnusalt ühtne tunne kuuldes, kuidas nii üliõpilasesindusel kui ka teistel organisatsioonidel läheb. Suur-suur aitäh praeguse juhatuse juba tehtud ja veel tegemisel tööle ning palju edu uute kandidaatide leidmisega. Hindame teid!


Tiina-Maria Tali, üliõpilaskonna revisjonikomisjoni esimees

Üliõpilaskonna juhatuse esimees on kogu üliõpilaskonna süda ja hingamine. Ta peaks olema suhtleja, sest ainult tänu heale kommunikatsioonile pannakse asjad liikuma. Juhatuse esimees ei tohi karta tööd ja kindlasti ei tohiks ta karta eksida. Küsida, küsida, küsida ja avaldada arvamust. Oluline on esindada tudengite huve ja selleks on vaja suhelda tudengitega.

Juhatuse liige tudengielu valdkonnas peaks olema inimene, kes hingab tudengielu. Jällegi, kommunikatsioon on kõige alus. Sinus peab pidevalt põlema tuli teha tudengite elu TalTechis nii lahedaks kui võimalik. Sina oled ka tudengielu valdkonna juht. Sinu valdkonna liikmed ootavad sinult abi ja toetust. Isegi kui sa kõikidele küsimustele vastust ei tea, siis tähtis on toetus. Sina lood sisekliima enda valdkonnas ja nii ka kogu üliõpilasesinduses.

Juhatuse liikmetelt ootan läbipaistvust ja head kommunikeerimist. Viige kokku õiged inimesed ja delegeerige. Meil on koolis nii palju uskumatult andekaid tudengeid, tänu kellele saaks uskumatuid asju korda saata. Juhatus ei pea suutma kõike üksi teha, aga nad peavad olema tudengite hääl ja kontakt tudengite ning juhtkonna vahel. Jagage seda, mida te teete nii palju kui võimalik. Otsused, mida tehakse, peaks olema teada kõigile.

Henri Olavi Suomalainen, Tantsuansambel Kuljus president

Üliõpilaskonna juhatuse esimees peaks tundma, et soovib Tallinna Tehnikaülikooli ja selle tudengkonda arendada ning eest vedada ja kooli väärtusi auga edasi kanda. Kindlasti peaks ta teadma ning tundma nii üliõpilaste igapäevaseid rõõme kui ka muresid ja olema valmis neile kaasa elama või lahendusi otsima. Iseloomu poolest peaks juhatuse esimees olema avatud ja julge suhtleja, oskama näha laiemat pilti ning arvestada eri osapooltega. Juhatuse liige tudengielu valdkonnas peaks kindlasti olema tulihingeline tudengielu nautleja. Ta peaks tundma, et soovib muuta tudengielu veelgi põnevamaks ja meeldejäävamaks nii endale kui ka koolikaaslastele. Kindlasti tuleks valmis olla suhtluseks ning koostööks erinevate tudengiorganisatsioonide ja kollektiividega, koos organiseerida erinevaid projekte, koolitusi kui ka ühistegevusi, et muuta meie kooli tudengielu veel tugevamaks ja ühtsemaks.

Kui tundsid, et emb-kumb positsioon tekitas sinus vähegi huvi, siis soovitan kindlasti kandideerida – teil on võimalik sellest kogemusest ainult võita ning muuta nii ENDA kui ka TEISTE ülikooliaastad meeldejäävaks.

Mia Peterson, üliõpilaskonna esinduskogu eesistuja

Uued juhatuse liikmed peaksid julgema iseenda ja oma esindatavate tudengite arvamust ülikooli tähtsaimatele tegelastele välja öelda. Nad peaksid nautima tudengite esindamist erinevatel üritustel ja koosolekutel. Neil peaks olema hea eneseväljendus- ja esinemisoskus. Nad peaksid olema sõbralikud ja head suhtlejad. Ja nad peaksid hoolima tehnikaülikooli kõikide tudengite heaolust ning tahtma meie tudengielu veelgi paremaks teha. Nad peaksid olema head sõbrad ja töökaaslased nii ülikooli juhtkonnale kui ka tudengiorganisatsioonidele.


Anett Pook, üliõpilasesinduse ürituste koordinaator

Uus juhatuse esimees peaks olema julge, hea suhtleja ning valmis pidevalt ületama oma mugavustsooni piire. Tema töö ei saa olema kerge, aga saab olema arendav ja põnev ning oleme üliõpilasesinduse personaliga talle alati toeks ja meelelahutuseks olemas. Uus juhatuse liige tudengielu valdkonnas peaks olema avatud, alati positiivselt meelestatud ja innovaatiline lahenduste leidja. Tema valdkonda kuulub kõige rohkem liikmeid ning ootan, et ta jätkaks meie traditsioone, looks ise uusi ning hoiaks pidevalt kätt pulsil kõigel, mis nii tema valdkonnas kui ka üliõpilasesinduses ja ülikoolis üldisemalt toimub.

Carina Ruut, Tarkvaraarenduse klubi Lapikud esimees

Üliõpilaskonna juhatus võiks olla alati ühtmoodi kõikidele kättesaadav ja toetav. Organisatsiooni juhatuse liikmena ja üliõpilasena ootan seda kindlasti ka uuelt juhatuselt. Uued juhatuse liikmed peaksid olema väga inspireerivad ja usaldusväärsed, et kõik tudengid, kellel on probleem või küsimus, julgeksid alati nende poole pöörduda.

Kindlasti ootan ma kandideerima inimesi, kelle suureks sooviks on arendada meie tudengkonda ja kellel on tahtmist ka oma soovid ellu viia.


Grete Vahter, üliõpilasesinduse tegevjuht

Uutelt juhatuse liikmetelt ootan eelkõige vastutustundlikkust ja missioonitunnet. Julgus vastu võtta uusi väljakutseid on väga kasulik omadus, sest lõpuks saab see kõik nende enda jaoks väärilise tasu. Ootan koostöövalmidust, sest otsuste vastuvõtmine käib ikkagi üheskoos. Arvan, et juhatuse liikmed peaksid olema valmis üheaegselt õppima ja eest vedama. Minu soe soovitus huvilistele on enne kandideerimist mõelda läbi enda praegused kohustused ja prioriteedid. Kui kooli ja juhatuse töö kõrvalt kõike senist teha ei jõua, kas oled valmis midagi vähendama või millestki loobuma?


Kristin Pintson, Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht

Eesti Üliõpilaskondade Liit ootab TalTechi üliõpilaskonna uuelt juhatuselt koostöövalmidust, vajadusel kiiret reageerimist, avatud meelt ning positiivset suhtumist.

Ole avatud meelega, sest üliõpilasesinduse juhtimine võib sinu ellu tuua uskumatuid kogemusi – lase neil kogemustel enda juurde tulla! Pea meeles, et esindad kõiki oma kooli tudengeid – ole eeskuju ja valmis neid alati ära kuulama. Eesti Üliõpilaskondade Liidu poole võib pöörduda alati – isegi siis, kui pole kindel, kas see on teema, milles aidata oskame.Comments


bottom of page