top of page

Üliõpilaskonna juhatusse kandideerimine on AVATUD!

ESINDUSKOGU ON KUULUTANUD VÄLJA ÜLIÕPILASKONNA JUHATUSE VALIMISED!


TalTechi üliõpilaskonna juhatusse on taas oodata muutuste tuuli. Nimelt hakkab meie kahe juhatuse liikme mandaat lõppema. Täpsemalt küll suvel, kuid juhatuse vahetus on pikk protsess, mis saab alguse juba veebruaris.


Meie kolmeliikmeline juhatus on roteeruv. Ühel aastal valitakse esimees ja juhatuse liige tudengielu valdkonnas ning järgmisel aastal juhatuse liige haridusvaldkonnas. Nii on alati keegi, kes värsked liikmed tööga kurssi viib, tagades jätkusuutlikuse.


2023/2024 Üliõpilaskonna juhatus

Millega tegeleb üliõpilaskonna juhatus?

Üliõpilaskonna juhatus seisab selle eest, et TalTechi üliõpilaste huvid on kaitstud, hariduse kvaliteet tagatud ning tudengiaktivism edeneb. Selleks tehakse tihedalt koostööd nii ülikooli juhtkonnaga kui ka Eesti Üliõpilaskondade Liiduga. Osa võetakse mitmete otsustuskogude tööst.


Juhatuse valib TalTechi üliõpilaskonna kõrgeim otsustuskogu: esinduskogu, kuhu on demokraatlikul teel valitud tudengiesindajad igast teaduskonnast. Juhatus on täidesaatvaks võimuks ning eesmärkide elluviimisel on abiks ca 20-liikmeline üliõpilasesinduse personal, kus igaühel on oma roll täita. Juhatus hoolitseb selle eest, et täidaksime oma viieks aastaks vastu võetud arengukava eesmärke. Selleks võetakse igal õppeaastal vastu tegevuskava, mis paneb tulevaks aastaks paika konkreetsemad tegevused, mille abil arengukava eesmärke saavutada. Terve üliõpilasesinduse personal toetab selles juhatust ning juhatus annab esinduskogule korraliselt aru, milliseid samme on ette võetud.


Juhatuse liikmete igapäevatöö hõlmab muidugi erinevaid ülesandeid. Alustades meilide saatmisest dokumentide läbi töötamise ja arvukatel koosolekutel sisendi andmiseni. Aga ega juhatuse töö ainult kohustused ole! Nagu öeldakse – käib töö ja vile koos. Üliõpilasesindusel on aasta jooksul kolm väljasõitu, igakuised meeskonnaüritused, toredad koolitused ning pidulikud ja vabamas õhkkonnas koosviibimised nii meie tudengiorganisatsioonidega kui ka paljude teiste osapooltega. Kindel on see, et juhatuses olles kasvab suhtlusvõrgustik, igav ei hakka ja saab kauba peale hindamatu juhtimiskogemuse.


Aga milline peaks olema uus esimees või uus juhatuse liige tudengielu valdkonnas? Eks igaühel on oma nägemus, aga mõne omaduse vajalikkuses saame kindlad olla. Üliõpilaskonna juhatuse liige peab olema kohusetundlik ja oskama enda aega planeerida. Peaks olema suhtlemisaldis, valmis koostööks ja lahendustele orienteeritud mõtteviisiga.


Kandideerimise protsess


  • 16.jaanuaril kuulutas üliõpilaskonna esinduskogu välja juhatuse valimised.

  • Kandideerimise tähtaeg on 06. märts kell 23:59 edastades enda kandideerimisdokumendid meiliaadressile info@tipikas.ee.

  • Juhatuse liikmed valib salajase hääletuse teel üliõpilaskonna esinduskogu enda 12. märtsi korralisel koosolekul nr 3.

Koosoleku ajaks on kõik esinduskogu 15 liiget tutvunud kandidaatide materjalidega, kuulavad ära nende kaitsekõne ning küsivad kandidaatidelt küsimusi. Seejärel viiakse koosolekul läbi salajane hääletamine, mille tulemused kannab ette häältelugemiskomisjoni esimees ja kinnitab esinduskogu. Valituks loetakse kandidaat, keda toetab koosoleku lihthäälteenamus. Kogu valimiste protsessi reguleerib üliõpilaskonna organite töökord, mis on leitav TalTechi veebilehelt tudengi alamlehelt.Joosep Perandi, üliõpilaskonna juhatuse esimees

Joosep Perandi, üliõpilaskonna juhatuse esimees


Juhatuse esimehena on minu roll olnud ülevaatlik ja arendav. Selleks, et kõik meie kui üliõpilasesinduse tegevused sujuksid edukalt ning areneksid, on juhatuse esimehe rolliks esinduskogu koosolekute juhtimine. Seeläbi olen toeks üliõpilaskonna kõige kõrgemale otsustuskogule, et see suur paat, milleks on TalTechi üliõpilaskond, oleks tüüritud õigesse suunda.


Lisaks on juhatuse esimehel väga suur esinduslik roll. Esimees peab eeskätt kõnelema tudengite vajaduste eest. Veelgi enam vastutab juhatuse esimees selle eest, et meie TalTechi senati ning ka Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku liikmed oleksid kompetentsed ja hetkel päevakohase infoga kursis.


Ma arvan, et selle perioodi jooksul olen ma kõige rohkem õppinud, kuidas väikesed asjad võivad mõjutada suurt pilti. Näiteks kui ülikoolis saad oma kursakaga kokku ja otsustate koos minna mõnele ülikooli üritusele, milleks võib olla vabalt kerge Longero pong või mälumäng, siis see kasvatab sellises väikeses seltskonnas ühtsustunnet. Sellest väiksest kamraadist kujuneb välja nüanss, et te järjest rohkem käite sarnastel üritustel, näete inimesi, kellega koos aega veeta, ja seeläbi järjest rohkem ühtsustunnet, et ma olen TalTechi tudeng. Ja siis, kui seesama tunnetus võtta kaasa sündmusele, kus kõrgkoolid omavahel mõõtu võtavad, näiteks tali- või suvemängud, siis on näha tipikaid uhkelt roosat kandmas ja väga, VÄGA aktiivselt osalemas. See on vaid üks näide, aga neid väikeste asjade mõju olen saanud näha väga paljudes erinevates valdkondades. Seeläbi olen ülikoolis tudengite esindajana õppinud, kuidas peaksin inimestega suhtlema nii, et selle rakendamisel lobitööga oleks ka tulemust näha.


Kõige suuremad katsumused sellel teekonnal on millegi nullist üles ehitamine. Teisalt pean välja tooma, et on ka raske olnud põrumist vastu võtta. Aga eksimused ja eksimine on edasiviiv jõud, kui seda õigesti rakendada, ning minu isiklik kui ka organisatsiooniline areng on olnud sellel perioodil pidurdamatu.


Meeldejäävaid tegemisi sel teekonnal on olnud mitmed: riigikogus kõne pidamine, ühisristimise läbiviimine või mitmetel aktustel osalemine. Aga üks kõige positiivsem mälestus oli 2023. aasta üliõpilaskonna sünnipäev. Ülimalt hea meel oli näha meie tudengiorganisatsioonide esindajaid koos ülikooli juhtkonna ning partnerülikoolide esindajatega ühiselt meeldivat õhtut nautimas, kus me saime tunnustada oma üliõpilaskonna tublimaid panustajaid.


Sellele positsioonile sobib keegi, kes soovib pidevalt areneda ja soovib endale väljakutseid esitada. Abiks tulevad ka terasest närvid ning kannatlikkus. See töö siin ei ole olnud sugugi lihtne, aga ma ei kahetse midagi, sest selle juhatuse perioodi jooksul olen ma rohkem arenenud kui kunagi varem.


Üks lause, mida ütleksin:


a) oma mantlipärijale

Järgi oma sisetunnet, ära lase end ümbritsevatel seisukohtadel takistada. Tudengite eest seismisel ei saa olla takistusi.


b) Üliõpilasesinduse perele

Hoidke kokku! 5 sõrmega lüües ei tee nii palju kahju kui terve rusikaga - ehk siis ühtsuses peitub jõud ja kõige suuremad võidud tulevad koos!


c) kõigile tudengitele

Õppige üksteist tundma, sest see sats siin on Eesti majandusmootori tulevik!Rasmus Kalep

Rasmus Kalep, üliõpilaskonna juhatuse liige tudengielu valdkonnas


Mina arvan, et juhatuse liikmel tudengieluvaldkonnas on ühed ägedamad ülesanded juhatuses, kuna minu vastutada on nii 6-liikmelise meeskonna haldamine, tudengiorganisatsioonide murede ja rõõmudega tegelemine ning üldiselt tudengielu arengusuundade juhtimine. Sellel positsioonil puutun ma igapäevaselt kokku väga erinevate ülikooli töötajate ning tudengitega, kelle ühiseid mõtteid ellu viia. Minu valdkonna alla lähevad nii rahastuskonkursside koordineerimine, suhtlus ja infovahetus tudengiorganisatsioonidega, tudengisport (sh Suvemängud, Talimängud ja Ylipall), ürituskorraldus (Üliõpilaskonna sünnipäev, Avalöögi orienteerumine, Tipikate marss jne) ja erinevad tänuüritused. Kõige selle haldamiseks on mul ülilahe tiim, kellega koos kõike seda ägedat ellu viime. 


Minu jaoks on suurim areng toimunud suure organisatsiooni käitumise ja arendamise õppimise osas. Ma olen pidanud läbi analüüsima palju erinevaid dokumente ja eeskirju, millega mul varasemalt kokkupuudet niivõrd ei olnud. See tundus minu jaoks alati tülika tegevusena ning on olnud pingutust nõudev, kuid olen avastanud, et see on väärt kogemus ning on arendanud minus nii detailsust kui ka konkreetsust. Üheks ägedamateks kogemusteks ÜEs on seni olnud kindlasti YLIpalli võidu koju toomine ning üldiselt näha seda, kuidas tehtud muudatused (näiteks projektikonkursside hindamiskriteeriumid) ellu ärkavad. Lisaks jättis kustumatu mälestuse Talimängudel nähtud meie tudengite ühtsus - olenemata sellest, et võit seekord siiski koju ei tulnud, ei oleks mitte ükski teine ülikool oma võitu nii tähistanud, nagu meie seda tegime. 


Usun, et tudengielu valdkonda sobib inimene, kes on energilise ja positiivse ellusuhtumisega. Sa oled õpihimuline, aktiivne ning otsid lahendusi mitte probleeme. Sinus on peidus nii hea läbirääkija kui ka kaalutletud otsustaja. Boonusena oled sa hea meeskonnamängija ning oskad vaadata ka suuremat pilti. 


Üks lause, mida ütleksid


a) oma mantlipärijale 

Ära karda teha muudatusi ega vigu ning jaga teistega oma positiivset energiat! 


b) Üliõpilasesinduse perele 

Soovin uut hingamist uuele koosseisule ning ikka alati maitsekat musta huumorit ja rõõmu kõikidesse tegemistesse! 


c) kõigile tudengitele

Pean kasutama Steve Jobsi sõnu: “Teie aeg on piiratud, nii et ärge raisake seda kellegi teise elu elamisele.”  


Saada oma kandideerimise avaldus enne 06.märtsi ja loe lisaks https://taltech.ee/tudengielu/uliopilasesindusest!

Opmerkingen


bottom of page