top of page

Üliõpilaskonna sünnipäev 103!

Kirjutaja Gerli Napritson ja pildid Meelis Kobin


Eelmisel nädalal, reedel, toimus meie kooli üliõpilaskonna suursündmus – Üliõpilaskonna 103. sünnipäev. Sünnipäeva külastasid organisatsioonid, üliõpilaskogude juhatused, üliõpilasesindus, kooli juhtkond, külalised teistest ülikoolidest ning nende kaaslased. Ka sellel aastal tunnustati meie kõige silmapaistvamaid tudengeid, kes said teenetemärgid.


Aga mis on TalTech Üliõpilaskonna teenetemärk?

Teenetemärgid on Üliõpilaskonna kõrgeimad autasud, mis on loodud tunnustamaks väljapaistvaid isikuid, kes on panustanud Üliõpilaskonna hüvanguks ja kelle tegevus on olnud suure positiivse mõjuga. Teenetemärk on Üliõpilaskonna suurim tunnustusavaldus indiviidile. Teenetemärke antakse välja järgnevates kategooriates:


Kuldne teenetemärk „FIDELIS STUDIOSUS“

TalTech üliõpilaskonna kõrgeim autasu, mis antakse väljapaistvale ja teistele tugevaks eeskujuks olnud isikule, kellel on erakordselt suuri teeneid TalTech üliõpilaskonna ees. Kuldse teenetemärgi omistamise üle otsustab komisjoni ühehäälsel ettepanekul esinduskogu.

Hõbedane teenetemärk „FIDELIS STUDIOSUS“

Märk antakse TalTech üliõpilaskonnale oma tegutsemisega eeskujuks olnud või TalTech üliõpilaskonna ees oma valdkonnas või organisatsioonis suuri teeneid omavale isikule.

Pronksmärk ehk Missioonimärk „FIDELIS STUDIOSUS“

Märk antakse isikule, kes on pikaajaliselt panustanud TalTechi üliõpilaskonna tegevusse ja olnud oma tegutsemisega eeskujuks teistele.


Teenetemärke on läbi aegade jagatud järgmiselt:

  • Suur teenetemärk (kuld) “Fidelis Studiosus” – välja antud 16 korral.

  • Teenetemärk (hõbe) “Fidelis Studiosus” – välja antud 76 korral.

  • Missioonimärk (pronks) “Fidelis Studiosus” – välja antud 88 korral.

Teenetemärke ning nende saajaid on võimalik näha ka tudengimajja minnes olevas koridoris. Sinna on pandud stend, kuhu iga teenetemärgi saaja saab ise oma nime kinnitada. Olgu siis panus suur või väike – märkamata see kindlasti ei jää. Siinkohal tahaks välja tuua paar näidet, kes on välja selle aasta eredamad saajad:


Taavi Tamm (2023, kuld)- See noormees andis viie aasta jooksul kogu Eesti Mereakadeemiale ning TalTechile oma hingestatusega väga suure lisandväärtuse. Ta polnud eeskujuks ainult oma aktiivsusega, vaid ka oma suurepäraste õpitulemustega, mida ilmestab, et ta suutis oma kõikide toimetuste ning kohustuste kõrvalt lõpetada Cum Laudega. Ta on oma tudengiaktivismi jooksul seilanud Admiral Bellingshauseni pardal Arktika ekspeditsioonil ning hoidnud TalTechi lippu kõrgel. Samuti valiti TalTechi aasta tudengiks 2021 ning ta vedas Eesti Mereakadeemia üliõpilaskogu esimehena aasta tudengiorganisatsiooniks 2022. aastal. Peale selle on Ta olnud TalTechi Esinduskogu eesistuja ning Üliõpilasesinduse revisjonikomisjoni liige. Ei saa ka mainimata jätta, et ta on esindanud Akadeemiat ja TalTechi lugematul hulgal messidel ning turundus klippides, millel on olnud reaalne tulemus ka sisseastumisel, kus iga teine Mereakadeemiasse vestlusele tulnud sisseastuja nimetas Taavit üheks ajendiks, miks ta laevajuhtimise eriala või Mereakadeemia üldse valis. Ta oli üks Eesti kõikidele kõrgkoolidele suunatud mälumängu Unimemory asutajatest ning oma sihikindluse ja positiivsusega on ta olnud eeskujuks paljudele tudengitele nii TalTechis, kui ka tervele Eestile. Eelmisel hooajal oli ta ka TalTech spordiklubi fännikoordinaator ning aitas kaasa Rektori Karika toimumisele ning sellest aastast on Rektori Karika projektijuht. Tema tehtud töö võtab väga hästi kokku see, et ta oli Eesti Mereakadeemia ajaloos teine tudeng, kellele omistati Eesti Mereakadeemia 44. teenetemärk, mis on Akadeemia kõige kõrgem tasu, mida on võimalik oma tehtud töö eest saada.


Tom Erik Luoma-aho (2023, hõbe)- Tema on juba saanud teenetmärgi peale enda tudengiaktivismi aastaid, aga on aeg seda märki kõrgemaks uuendada. Ta on panustanud TalTechi tudengielu arengusse kui töötajana juba üle 10 aasta! Selle aja jooksul on ta olnud õhtujuht lugematu arv üritustel ning mingi aeg oli tema osalus nii suur, et inimesed tundsid Tomi hääle järgi ära, mitte välimuse. Temast on saanud üks osa, kuidas nähakse ja kirjeldatakse TalTechi sest tema ja TalTech on sarnaste väärtustega. Mitmel hulgal on ta Õhtujuhina ja kommentaatorina panustanud: Ylispordi ürituste turundamisesse TalTechi tudengite seas, parandanud EASLi nähtavust, tõstnud Spordiklubi fänninduse taset ja teinud mängude vaatamised palju lõbusamaks ning üleüldiselt üliõpilasspordi edendaminse parendamine.


2022 aastal lõi ta uue tudengiorganisatsiooni Juuliuse Jüngrid, mille eesmärk on ühendada TalTechi tudengeid, vilistlasi ja töötajaid omavahel. 2022-2023 taaselustas ta kunagise TalTechi võistlussarja Rektori Karika selliselt, et see jätkuks ka ilma temata.


Naatan Johannes Benderi (2023, pronks)-See teenetemärk läheb noormehele, kes liitus ülikooliga 2019. aastal ning alustas kohe ka tudengiaktivismi teekonda. Kõigepealt liitus ta BEST-Estoniaga olles seal koheselt projektidel abis ning kandideeris sügisel juba esimese suurprojekti liikmeks - Enginaatori (insenerivõistluse) osalejate ja logistika vastutajaks ning sealt edasi BESTi esimeheks. Selleks, et näha ülikoolis toimuvat ning ka ise laiemalt panustada liitus ta 2021. aasta kevadel esinduskoguga ning teda valiti ka Juuliuseks Üliõpilasesindusse. Veelgi enam, teda valiti ka Senatisse inseneriteaduskonna esindajaks 2021/2022 õppeaastaks ning Üliõpilasesinduse rahastuskomisjoni. Järjest enam hakkas ta osa võtma üritustest, kus sai kätt proovida õhtujuhina, nii ülikooli üritustel, kui ka BESTis. Tal oli võimalus käia ka ülikooli esindamas, nt Lahe koolipäev, StartUp Day’l Tartus, avatud uste päeval. 2022/2023 oli ta EUROTEQi esindaja, et promoda välisülikoolide erialade aineid meie TalTechi tudengitele. Aga see ei ole veel kõik... lisaks tegi ta paralleelselt veel INSÜKis projekte, näiteks õudusteöö. Filmiklubis oli ta 1x Tulpide lahingu läbiviija ning 2x õhtujuht. Lisaks käis ta filmiklubis õppimas, kuidas monteerida. Loomulikult ei lasknud ta segada tudengiaktivismil enda akadeemilisel edukal ning suutis hoida ka seal keskmisest tublima õpilase taset.

Lisaks sellele sai hõbedase teenetemärgi Mia Peterson ja pronksmärgid Katriin Vinogradov, Erki Meinberg, Mari Leesmaa, Mihkel Külm, Henri Olavi Suomalainen ja Thea Nigol.


Järgmine teenetemärkide nomineeri-mine on juba 2024 august. Kui sul on keegi silmapiiril, keda tahad nomineerida, siis jäta ta nimi meelde ning ära unusta augustis teda kirja panna.


Palju õnne veelkord kõigile teenetemärkide saajatele! Kohtume, Märkame, Tunnustame!
Comments


bottom of page