top of page

Üliõpilaskonna teenetemärgid saavad vaid tublimad!

Juba sel nädalal on meie kooli üliõpilaskonna suursündmus – Üliõpilaskonna 99. sünnipäev. Sünnipäeva puhul on oodatud organisatsioonide, üliõpilaskogude juhatused, üliõpilasesindus ja nende kaaslased pidulikule tseremooniale, kus antakse tublimatele tudengiaktivistidele üle teenetemärgid. Üritusele on kutsutud ka teiste ülikoolide üliõpilasesinduste juhatused ning ka meie kooli juhtkond.

Aga mis on TalTech Üliõpilaskonna teenetemärk?

Teenetemärgid on Üliõpilaskonna kõrgeimad autasud, mis on loodud tunnustamaks väljapaistvaid isikuid, kes on panustanud Üliõpilaskonna hüvanguks ja kelle tegevus on olnud suure positiivse mõjuga. Teenetemärk on Üliõpilaskonna suurim tunnustusavaldus indiviidile. Teenetemärke antakse välja järgnevates kategooriates: Pronksmärk ehk Missioonimärk, Hõbedane teenetemärk ja Kuldne teenetemärk.

Kuldne teenetemärk „FIDELIS STUDIOSUS“

TalTech üliõpilaskonna kõrgeim autasu, mis antakse väljapaistvale ja teistele tugevaks eeskujuks olnud isikule, kellel on erakordselt suuri teeneid TalTech üliõpilaskonna ees. Kuldse teenetemärgi omistamise üle otsustab komisjoni ühehäälsel ettepanekul esinduskogu.

Hõbedane teenetemärk „FIDELIS STUDIOSUS“

Märk antakse TalTech üliõpilaskonnale oma tegutsemisega eeskujuks olnud või TalTech üliõpilaskonna ees oma valdkonnas või organisatsioonis suuri teeneid omavale isikule.

Pronksmärk ehk Missioonimärk „FIDELIS STUDIOSUS“

Märk antakse isikule, kes on pikaajaliselt panustanud TalTechi üliõpilaskonna tegevusse ja olnud oma tegutsemisega eeskujuks teistele.

Teenetemärke on läbi aegade jagatud järgmiselt:

  1. Suur teenetemärk (kuld) “Fidelis Studiosus” – välja antud 10 korral.

  2. Teenetemärk (hõbe) “Fidelis Studiosus” – välja antud 64 korral.

  3. Missioonimärk (pronks) “Fidelis Studiosus” – välja antud 53 korral.

Teenetemärke ning nende saajaid on võimalik näha ka tudengimajja minnes olevas koridoris.

Olgu siis panus suur või väike – märkamata see ei jää. Siinkohal tahaks välja tuua paar näidet, kes on saanud aegade jooksul endale teenetemärgi:

  1. Aivar Hannolainen (2010) – Tehnikaülikooli patrioot, kes on ülikooli juures tegutsenud juba 15 aastat. Algatanud mitmeid klubisid, sh Kultuuriklubi Ollalaa, Säästva Arengu Klubi, Filmiklubi Kaader, Autospordiklubi, Tatikas jne. Lisaks olnud ka Üliõpilaskonna juhatuse liige. Varasemalt on talle omistatud tudengkonna hõbedane Teenetemärk, mis saab tema tugevalt järjepidevale tegutsemisele uue värvi. (Kuldne teenetemärk)

  2. Margus Leivo (2015) – Tehnikaülikooli pikaajaline haldusdirektor, tudengite ettevõtmiste ja tudengielu suur toetaja, kes on aidanud kaasa Tehnikaülikooli Tudengimaja loomisele ja haldamisele ning seisnud hea Tehnikaülikooli üliõpilasküla juhatuse liikmena tudengite elutingimuste parandamise eest. Tema pikaajalise töö tulemusena on välja ehitatud Tehnikaülikooli linnak, mis on pälvinud mitmeid tunnustusi nii Eesti siseselt kui rahvusvahelisel tasandil. Linnakuga on loodud tudengitele suurepärased õppetingimused ja võimalused tudengielu elamiseks. (Kuldne teenetemärk)

  3. Kersti Ploom (2011) – panustamise eest Tehnikaülikooli Tartu Kolledži üliõpilasliikumise ja ühtekuuluvustunde arendamisse, üks kolledži üliõpilasnõukogu ja Tartu Ehitiste Restaureerimise Tudengite Seltsi algatajatest ja eestvedajatest. (Hõbedane teenetemärk)

  4. Kaisa Karro (2018) – Märkimisväärse panuse eest Tehnikaülikooli Kammerkoori ellu nii laulja, vanematekoguliikme kui ka aastatel 2015-2018 presidendina. Oma rolli täitnud alati suure südamega ning ka teisi oma rõõmsameelsusega nakatanud. Tänu tema valvsale silmale oli tema ametiajal koori elu alati hästi korraldatud ja pideva heatujulisusega motiveeritud. (Pronks teenetemärk – missioonimärk)

Comments


bottom of page