top of page

Aasta Parimad valitakse juba peagi!

On algamas kevadsemester ning see tähendab ka seda, et igal aastal antakse Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel meile, tudengitele, väga tähtsad tiitlid – Aasta Tudeng ja Aasta Tudengitegu.

Aasta Parima tiitel on loodud eesmärgiga tunnustada üliõpilaste poolt aasta jooksul omas valdkonnas enim silma paistnud isikuid, tegevusi ja organisatsioone. Avaliku tunnustuse, eeskujuks seadmise ja tegude väärtustamise kaudu motiveeritakse aktiivseid üliõpilasi ja üliõpilasorganisatsioone enam tegevusi ette võtma ja ellu viima.

Aasta tudeng on TalTechi üliõpilane, kes on oma tegevuste, õppeedukuse ja hoiaku poolest eeskujuks teistele tudengitele. Ta on hinnatava aasta jooksul panustanud märkimisväärselt tudengite heaolu tõstmisesse, tudengielu arengusse või on olnud muul moel oma tegevusega silmapaistev.

Aasta tudengitegu on tegevus, projekt, algatus, üritus või muu ettevõtmine, mis on omanud Üliõpilaskonnale positiivset mõju. Seda kas üliõpilastele, üliõpilasorganisatsioonide, Üliõpilaskonna arengule laiemalt või kogu ülikoolile tervikuna.


Aasta Tudengitegu 2018: TalTech jõulupidu

Julgustame üliõpilasesindusega kõiki, nii tudengeid kui ka kooli töötajaid, välja tooma meie oma erilisi inimesi – vahvaid doktorante, tublisi ja innukaid esmakursuslasi, häid ja arendavaid tudengitegusi.

Näited eelmistest aastatest:

  1. Aasta Parim tudeng 2018: Erik Teder

  2. Aasta Parim tudengitegu 2018: TalTech jõulupidu

  3. Aasta Parim tudeng 2017: Lilian Valge

  4. Aasta Parim tudengitegu 2017: Euroopa ülikoolide väitlemise meistrivõistluste ehk EUDC2017 korraldamine Eestis


Aasta Tudeng 2018: Erik Teder

Pildid: A³ Creative Agency.

Comments


bottom of page