top of page

Aasta Tudengitegu

Rõõmusõnumid Studioosuse lugejatele! Eriolukorra tõttu ilmuvad igal esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel just siin blogis Studioosuse lood. Ahjusoojalt ja kontaktivabalt. Autor: Liina Luhar

Igal aastal veebruaris toimuval Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel tunnustatakse meie ülikooli eelneva aasta kõige silmapaistvamaid isikuid ning tegusid. Sealhulgas kuulutatakse välja ka aasta tudeng ja tudengitegu. Kes aga on need särasilmsed noored, kes pälvisid enda tegutsemisega aasta tudengiteo tiitli ning millega nad täpsemalt hakkama said?

Aasta tudengiteo tiitli saajad tulevad majandusteaduskonna üliõpilaskogust. Täpsemalt rääkides said tunnustuse osaliseks eelmainitud tudengiorganisatsiooni liikmed Brigita Mass, Helina Piibeleht, Karina Natfullina ja Meeri Vainola. Just tänu nende koostööle enda teaduskonna dekanaadiga sai 2019. aasta kevadel esmakordselt alguse majandusteaduskonna lillestipendiumi kampaania. Just eelmainitud algatus valiti TalTechi aasta tudengiteoks 2019!

Stipendiumikampaania raames kutsutakse lõpetajate sõpru ja lähedasi annetama lilledele planeeritud raha stipendiumifondi, mille abil toetatakse järgnevate üliõpilaste õpinguid. Annetus tehakse lõpetaja nimel ning seega ühtlasi loobub lõpetaja lilledest, kuid saab annetuse märgiks rinnanõela „Sigma“. Majandusteaduskond omalt poolt kahekordistab kogutud annetuste summa. Iga stipendiumi suurus on 1000 eurot ning vastavalt laekunud summale antakse välja maksimaalne arv stipendiume. 2019. aasta TalTechi Arengufondi sügisese stipendiumikonkursi raames anti hea õppeedukuse, aktiivse eluhoiaku ning panuse eest TalTechi tudengiellu stipendium välja neljale majandusteaduskonna tudengile. TalTech majandusteaduskonna üliõpilaste stipendiumite eesmärgiks on üliõpilastele parimate võimaluste loomine keskendumaks õpingutele ja teadmiste omandamisele ning seeläbi tagada majanduse valdkonna jätkusuutlik areng Eestis.

Idee sai alguse hetkest, kui majandusteaduskonna üliõpilaskogu tolleaegsed juhatuse liikmed arutasid oma koosolekul, et majandusteaduskonna tudengitele on liiga vähe stipendiumeid. Nad üritasid mõelda laiemalt uute lahenduste peale ja otsustasid pöörduda jutuga dekanaadi poole. Koostöös tekkiski idee, et miks raisata raha lilledele, kui seda saab pigem kasutada millegi parema jaoks. Algne ideesähvatus sündiski seega üliõpilaskogu ja teaduskonna dekanaadi ühise mõttevahetuse käigus ning sai teoks tänu mõlema osapoole aktiivsele tegutsemisele. Kui üliõpilaskogu liikmed töötasid välja täpsema plaani idee elluviimiseks, mõtlesid välja lillestipendiumi algatuse sotsiaalmeediastrateegia ning tegid ära suurema osa teavitustööst, siis dekanaadi töötajad toetasid omaltpoolt info levitamise, plakatite ja flaierite trükkimisega ning muude operatiivsete tegevustega.

Majandusteaduskonna dekanaadist olid turundustegevuse peamised abilised Heili Sõrmus ning Laura Lõhmus. Lisaks majandusteaduskonna üliõpilaskogu liikmetele ja dekanaadi töötajatele andsid enda panuse projekti õnnestumisse veel mõned tudengid – välistudengite kaasamisega oli abiks Johnny Mikombe ning sotsiaalmeedias kasutatud videote filmimise ja monteerimisega aitas kaasa TalTech Filmiklubist Märten Puust. Heili Sõrmuse sõnul on antud projekt väga hea näide tudengite omavahelisest koostööst ja ka koostööst teaduskonnaga. Heilil on uskumatult hea meel, et just nende teaduskonna initsiatiivikad tudengid said sellise südamliku projekti eest märkimisväärse tunnustuse.

Olgu veel ära mainitud, et TalTech aasta tudengiteo tiitel antakse tegevuse, projekti, algatuse, ürituse või muu ettevõtmise eest, mis on omanud üliõpilaskonnale positiivset mõju – seda kas üliõpilastele, üliõpilasorganisatsioonide, üliõpilaskonna arengule laiemalt või kogu ülikoolile tervikuna. Tudengiteo tiitli võib üle anda nii indiviidile, tudengiorganisatsioonile kui ka mitmetele tudengiorganisatsioonidele või indiviididele, kui ettevõtmine on teostatud ühiselt. Aasta tudengiteo valimisel hinnatakse teo vajalikkust, sihtgrupi suurust, mõju ulatust, uuenduslikkust ja kajastust.

Ole ka sina, armas lugeja, lahtiste silmadega ning märka enda ümber teistest silmapaistvamaid tudengeid ja meie tudengiorganisatsioonide või indiviidide poolt tehtut. Juba järgmise aasta alguses saab taas esitada enda poolt kandidaadid aasta tudengi ja tudengiteo tiitlile. Kuid veel enne avaneb ka sel õppeaastal enne suviseid lõpuaktuseid võimalus annetada lõpetajate lillede jaoks mõeldud raha hoopis lillestipendiumi jaoks ning seeläbi toetada tulevasi põlvesid.

Commentaires


bottom of page