top of page

„Ainuke tõeline kriteerium on haridusest huvitumine, kõik muu on õpitav!“

Üliõpilaskonna juhatus ootab enda sekka uut haridusvaldkonna juhti. Otsitakse kedagi, kelle südameasjaks on kvaliteetne haridus ja tudengite rahulolu edendamine TalTechis. Kedagi, kes seisaks igapäevaselt selle eest, et tudengite arvamust võetaks hariduse korraldamisel arvesse. Kas uus inimene sel ametikohal võiksid olla just Sina? Juulius Tipikas kaevus sügavale haridusmaastikku, et haridusvaldkonna juhi positsiooniga lähemalt tutvuda.Juhatuse liikme töö on mitmekesine – vasakul Avalöögi Orienteerumine ja paremal rektor Tiit Landi inauguratsioon

Millega tegeleb juhatuse liige haridusvaldkonnas?

Juhatuse liige haridusvaldkonnas on eelkõige kõige julgem kvaliteetse hariduse eest seisja TalTechi tudengite seas. Tema eesmärk on teha kindlaks, et ülikoolis antav kõrgharidus muutuks aina paremaks ning seda just üliõpilaste vaatepunktist. Ta on võtmeisik hariduse kvaliteedi jälgimises ja suunamises, justkui kõikide tudengite saadik. Hariduse valdkonna juht tagab selle, et tudengite sõna võetaks hariduse kujundamisel arvesse. Ta on tudengite abimees haridusmaastikul – iga TalTechi tudeng võib haridusteemaliste probleemide ja küsimustega pöörduda haridusvaldkonna juhi poole.

Kõige olulisem projekt hariduse kvaliteedi jälgimiseks on Hariduse Kvaliteedi Töögruppide (HKT) algatus. Juhatuse liige haridusvaldkonnas veab seda projekti eest. HKT käigus analüüsivad töögrupi liikmed ÕISis antud kommentaare ja koostavad tudengite arvamuste põhjal kokkuvõtva dokumendi, mis esitatakse teaduskondade õppeprodekaanidele ning esitletakse ka senati õppekomisjoni koosolekul. Tudengite tagasisidet arvestatakse igal aastal üha enam ja seega on HKT üha tähtsam.

Juhatuse liikmel tuleb olla ka tudengite saadik erinevates otsustuskogudes, osaleda Eesti Üliõpilaskondade Liidu töös, suhelda teiste tudengiesindajate ja meediaga, teha koostööd erinevate üliõpilaskogude haridusvaldkonna liikmetega. Tuleb olla kursis akadeemilise tava ja õppekorralduseeskirjaga. Võib isegi öelda, et ÕKE on haridusvaldkonna piibel.

Otseloomulikult on haridusvaldkonna juht ka osa üliõpilaskonna juhatusest ning tegeleb koos teiste juhatuse liikmetega igapäevaselt üliõpilasesinduse juhtimisega.

Lenne-Liisa Heinoja rektor Tiit Landi õnnitlemas

Mida on seni haridusvaldkonnas korda saadetud?

Senine juhatuse liige hariduse valdkonnas Lenne-Liisa Heinoja on oma ametiaja jooksul põhjalikult uuendanud HKT projekti, misläbi on projekt muutunud nii tudengite kui õppejõudude jaoks palju kasulikumaks ja meeldivamaks. HKT projekti eduka läbiviimise jaoks on üks olulisemaid aspekte ÕISi kommentaariumi kvaliteet. Oodatakse asjalikku, konstruktiivset ja viisakat tagasisidet, kust selguks, mis on õppe juures hästi ja mida tuleks muuta. Niisiis paneb Juulius Tipikas kõigile südamele – kui semestri lõpu lähenedes saad ÕISis teavituse, et on aeg tagasisidet anda, võta seda tõsiselt. Sinu arvamus loeb ja seda võetakse arvesse – tarvis on oma mõtted vaid kirja panna.

Tähtsamate kordaminekutena toob Lenne-Liisa lisaks HKT uuendamisele välja esinduskogule tõestamise, et uus HKT on väärt projekt, esinduskogu tegevuse kajastatuse parendamise ning esinduskogu valimiste jaoks video valmimise. Lenne on olnud tihedalt seotud ka Tudengiportaali loomisega.

Ühtlasi on Lenne-Liisa teinud väga palju tööd selle nimel, et tudengid teaksid, et nad saavad üliõpilasesindusse oma haridusteemaliste muredega pöörduda. Vähimagi kahtluseta võib väita, et juhatuse liige hariduse valdkonnas seisab iga TalTechi tudengi eest. Üliõpilaskonna juhatuse liikmena oskab ta end panna nii tudengi kingadesse kui on kursis ülikooli siseelu, eeskirjade ja tööprotsessidega. Lenne soov on, et iga tudeng teaks, et üliõpilasesinduses on olemas hariduse valdkonna inimene, kes vajadusel oma nõu ja jõuga appi tõttab, kui tudeng on hätta jäänud. Kui pole saanud abi teaduskonnast, õppekonsultandilt, programmijuhilt jne – pöördu julgelt üliõpilasesinduse poole!

Mis ootab ees haridusvaldkonnas?

Lenne-Liisa arvates võiks uus hariduse valdkonna juht leida oma niši, millega ta tegeleda sooviks. Lenne teadis algusest peale, et tema südamesooviks on tegeleda HKT projektiga ja muuta see atraktiivsemaks nii tudengitele kui õppejõududele. Uus juhatuse liige saab keskenduda just sellele aspektile, mis talle haridusmaastikul kõige olulisem tundub. Lenne soovitab mõelda ja unistada piire seadmata ning märgata, mis on puudu või mida võiks TalTechis ägedamaks muuta. On täiesti võimalik luua midagi uut ja algatada uusi projekte. Just üliõpilasesindus on suurepärane koht, kus viia ellu oma visioon.

Kes sobiks sellele positsioonile?

Lenne-Liisa südameasjaks haridusvaldkonna juhina oli HKT projekt. Uus juhatuse liige võib leida oma niši.

„Ainus kriteerium on hariduse vastu huvi tundmine! Kõik muu on õpitav: õppekorralduseeskiri on loetav, inimestega suhtlemine on tehtav, tudengkonna esindamine on tehtav, intervjuude andmine on tehtav ja kõik muud ülesanded samuti,“ ütleb Lenne-Liisa. Kõige tähtsam selle positsiooni juures ongi tunda siirast huvi hariduse vastu ning soov öelda oma sõna sekka selle kujundamisel.

Inimene, kes asub juhatuse liikmeks hariduse valdkonnas, peab olema valmis vastu võtma kriitikat ning mitte kohkuma, kui ta oma tegevuse käigus kellelegi varbale astub. Oluline on oskus mitte kõike hinge võtta. Haridusvaldkonna juht oskab näha suurt pilti, tal on visioon. Ta teab, mis suunas ta liigub ja julgeb oma nägemuse eest seista. Vastavalt olukorrale oskab ta nii enesele kindlaks jääda kui olla paindlik ja jõuda kompromissini. Selles rollis tuleb väga palju suhelda – rääkida nii tudengite, õppejõudude, ülikooli töötajate, teiste kõrgkoolide tudengiesindajate kui laiema avalikkusega. Hariduse valdkonna juht on hea suhtleja, enesekindel, vastutustundlik ja koostööaldis.

See kõik võib tunduda hirmutav või suure hüppena, ent uuel juhatuse liikmel ei pea kõik need oskused kohe positsioonile asudes viimseni lihvitud olema. Nagu varem öeldud, kõik on õpitav! Kõige alus on missioonitunne ja soov tegeleda haridusteemadega.

Mis on selle positsiooni juures ägedat?

„Üliõpilaskonna juhatuses on väga äge olla!“ sõnab Lenne, „mulle on eriti meeldinud meeskonnatöö, minu tiimis on nii toredad inimesed olnud.“

Üliõpilaskonna juhatusse kuulumine on suurepärane eneseteostusvõimalus. Lenne ütleb, et on selle ajaga suureks kasvanud ja valmis n-ö päris (töö)maailma astuma. Ta on saanud kaasa suure kogemustepagasi, õppinud tulema toime stressiga, valdama akadeemilist kõnekeelt, aega planeerima. Haridusvaldkonna inimene näeb suurt pilti, mis toimub haridusmaastikul nii TalTechis kui üle Eesti. Sel positsioonil saad kaasa lüüa oluliste otsuste tegemisel ja suhelda kõrgetel kohtadel töötavate inimestega, kes suunavad ülikooli tulevikku. Kindlasti leiab palju uusi sõpru nii tudengite kui ülikooli töötajate seast. Uute sõpradega saab jagada nii muresid kui rõõme. „Võib olla arvatakse, et hariduse valdkond on n-ö kuiv võrreldes tudengielu valdkonnaga, aga vahel on hariduses hoopis rohkem draamat,“ naerab Lenne.

Lisaks ei tähenda juhatuse liikmeks olemine vaid töö rügamist. Selle positsiooniga kaasneb võimalus osa võtta kõiksugustest üritustest ja tudengielu sündmustest, käia väljasõitudel, võtta tudengielust maksimum. Work hard, play hard, nagu öeldakse.

Juhatusse kuulumine on suurepärane hüppelaud tööturule. Töö käigus kasvatad endale paksema naha, laiendad tohutult oma silmaringi ja saad suurema pildi ühiskonnast. „Juhatuse liikme elu võib tunduda karm ja vastutusrikas, aga tegelikult on see väga hea võimalus eneseteostuseks. Sellist võimalust ei tule enam kunagi elus ette,“ ütleb üliõpilaskonna juhatuse liige tudengielu valdkonnas Engel-Mari Mölder. Väga paljud uksed ja võimalused avanevad, kui kuulud üliõpilaskonna juhatusse.

Üliõpilaskonna juhatuse liikmena avanevad sulle mitmed uksed ja leiad sõbrad kogu eluks. Vasakult: Sten Ärm, Engel-Mari Mölder, Lenne-Liisa Heinoja, Taavi Tamm

Kandideerimisinfo:

Esita oma digitaalselt allkirjastatud avaldus, motivatsioonikiri ja plaanitavad tegevused ning CV aadressil info@tipikas.ee.

Kandideerimine lõpeb 2. märts kell 16.00

Artikli valmimisele aitasid kaasa üliõpilaskonna juhatuse liikmed Lenne-Liisa Heinoja, Engel-Mari Mölder, Sten Ärm ja ülõpilasesinduse tegevjuht Grete Vahter. Fotode autorid on Sten Siro, Alejandra Karu ja Mattias Kitsing.

Comments


bottom of page