top of page

Alguse sai esinduskogu uus tööhooaeg

Ülikoolipere rõõmuks saab öelda, et märtsi lõpus valitud uus esinduskogu koosseis on kenasti enda rolli sisse elamas. Sellele on aidanud kaasa kindlasti möödunud nädalavahetusel (5.-7. aprillil) toimunud väljasõit, kus tudengiesindajad said kuulata nii harivaid esitlusi kui üheskoos üliõpilasesinduse personaliga oma tööks vajalikku sisendit koguda. Õhtul toimusid erinevad seltskonnamängud, mis aitasid kaasa üksteisega sõbrunemisele ning meeskonnatunde loomisele.

Üliõpilasesinduse väljasõit 5.-7. aprill

Üliõpilasesinduse väljasõit 5.-7. aprillil

Juba paar päeva pärast väljasõitu, 9. aprillil, toimus esinduskogu uue koosseisu esimene korraline koosolek. Uus koosseis sai kohe esimese isikuvalimise kogemuse. Nimelt tuli neil endi seast valida terveks hooajaks esinduskogu eesistuja. Valimiste õnnestumiseks sai moodustatud häältelugemiskomisjon, kuhu kuulusid Eliise Joanna Kikas, Anna Agejeva ja Maarja Lipp. Pärast häälte kokkulugemist sai selgeks, et eesistujaks sai Erik Teder, kes jätkab tegelikult samal positsioonil juba teist hooaega. Soovime Erikule palju õnne ja jätkuvat töökust.

Koosoleku kõige tulisemaks teemaks oli hariduse kvaliteedi töögrupi (HKT) projekti ülevaate käigus tekkinud diskussioon. Oli lahkarvamusi selle osas, kui palju peaks iga teaduskond õppejõude HKT raames uurima. Arutati, kas HKT õppejõu-õppeaine paari alusel on ikkagi parem lähenemisviis, kui programmipõhine nagu ta varasemalt oli. Uuriti ka, kuidas tudengite tagasisidet arvestatakse õppekvaliteedi parandamiseks. Räägiti programmijuhtidest ning tudengite võimalustest teadustööd teda. Tutvuti juhatuse korralise aruandega, kus juhiti tähelepanu juhatuse liikme valimiskampaania puudulikele kohtadele. Arutati tudengimaja kasutamisvõimalusi, räägiti põgusalt maikuus toimuvast organisatsioonide ümarlauast. Koosoleku lõpus tutvustas ka Jekaterina Masenko revisjonikomisjoni rolli üliõpilasesinduses.

Enda esimese esinduskogu koosoleku muljeid jagab esinduskogu liige Maarja Lipp. Maarja on rakenduskeemia ja biotehnoloogia eriala esimese kursuse magistrant.

Maarja Lipp on esinduskogu loodusteaduskonna esindajana

Maarja Lipp on esinduskogus loodusteaduskonna esindajana

Kuidas Sinu arvates esimene uue koosseisu koosolek läks?

Minu arvates oli see igati edukas. Ehkki päevakord polnud mahukas, ei läinudki koosolek teab mis kiiresti, kuna uuel koosseisul oli üsna palju küsimusi ja mõtteid. Samuti usun, et eesistujaks valitud Erik hakkab oma tööd suurepäraselt läbi viima. Ootan ka juba väga komisjonide koosolekuid.

Mis jäi enim koosolekust meelde?

Enim jäi meelde kolleegide entusiastlik ja abivalmis suhtumine seoses nii juhatuse valimistega kui ka HKT projektiga. Viimasega olen kokku puutunud ka loodusteaduskonnas. Mulle tundub, et käesoleva koosseisu poole saab julgelt murede korral pöörduda ning nende käest ideid otsida.

Mida sooviksid tipikale, kes seda artiklit loeb?

Sooviksin talle sel kevadsemestril palju jaksu ja nutti oma õpitöödes, aga selle kõrvalt leida aega ka uurida, millega meie tubli üliõpilasesindus tegeleb. Ehk võib ka tema olla järgmine esinduskogu liige :). Lisaks tasub esinduskogu liikmete nimed ja näod meelde jätta – võite kasvõi campuse peal ligi tulla ning mõne oma mure või küsimusega neid pommitada.

Comments


bottom of page