top of page

EÜL, rahaasjad ja tuleviku kampus – esinduskogu oktoobrikuu koosolek

TalTech esinduskogu on kõrgeim üliõpilasi esindav otsustuskogu ülikoolis, kuhu kuuluvad 15 tudengiesindajat. Esinduskogu korralised koosolekud toimuvad kord kuus. Koosolekud on avalikud ja kuulama on oodatud kõik huvilised! Teisipäeval, 6. oktoobril toimus esinduskogu 9. korraline koosolek.

Millest räägiti esinduskogu 9. korralisel koosolekul?

  1. Eesti Üliõpilaskondade Liidust

EÜL on katusorganisatsioon, mis esindab Eesti tudengite huve. Liit tegeleb hariduslike ja sotsiaalmajanduslike teemadega. Uued suunad on keskkond ja vaimne tervis. Koosolekul kõneles Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Eleri Pilliroog liidu ülesannetest ja eesmärkidest ning tutvustas võimalusi, kuidas EÜLi tegevusest osa võtta.

Septembris korraldas EÜL Riigikogu ees meeleavalduse Eesti teaduse ja kõrghariduse rahastuse toetuseks. Pilliroog tõi välja, et meeleavaldus oli edukas ja andis liidule kõlapinda. Järgmisest aastast tõusebki teadusrahastus 1 protsendini SKP-st.

  1. Rahast

Üliõpilasesinduse tegevjuht Grete Vahter tegi vahekokkuvõtte üliõpilasesinduse 2020. aasta eelarve täitumisest. Lisaks toimus 2021. aasta eelarve esimene lugemine. Esinduskogu sai põhjaliku ülevaate sellest, kuidas üliõpilasesindus oma raha kulutab – nii projektide ja ürituste eelarvetest kui ülalpidamiskuludest, nagu ruumide rent või bürootarbed. Täpsemalt saab eelarve kohta lugeda koosoleku protokollist.

Samuti kinnitati tudengielu rahastamise eeskirja muudatused. Vastava otsuse leiab TalTechi veebist.

  1. Tuleviku kampusest

Millisena sooviksid tudengid TalTechi kampust näha tulevikus? TalTechi haldusdirektor Aivar Uutar palus üliõpilasesindusel koguda ideid, kuidas linnakut arendada. Esinduskogu pakkus välja linnukaid mõtteid, kuidas muuta nii õppimine kui vaba aja veetmine linnakus mõnusamaks. Pakuti välja, et võiks luua väliõppe ja grupitööde ala, võiks olla rohkem võimalusi väljaspool loenguid ülikooli arvuteid kasutada ning linnak tuleks muuta keskkonnasõbralikumaks. Miks mitte luua kooli ümbrusesse discgolfi või matkarada, paigaldada ülikooli magamiskapslid ja staadion korda teha.

Esinduskogu ja üliõpilaskonna juhatus seisavad hea selle eest, et tudengite arvamus otsustajateni jõuaks.

  1. Üliõpilaskonna järgmise viie aasta arengukavast

Üliõpilaskonna juhatus on kokku panemas üliõpilaskonna arengukava aastateks 2021-2025. Arengukavas pannakse paika suunad ja eesmärgid, mille poole üliõpilaskond järgmise viie aasta jooksul liikuda võiks. Esinduskogu koosolekul toimus uue arengukava esimene lugemine ja veel oktoobrikuu jooksul oodatakse sisendit arengukava täiustamiseks.

  1. Juhatuse tegevusest

Üliõpilaskonna juhatus andis ülevaate oma tegemistest ja vastas sellega seoses tekkinud küsimustele.

Nii selle kui kõigi varasemate koosolekute protokollid ja esinduskogu vastu võetud otsused leiab TalTechi veebist. Järgmine esinduskogu koosolek toimub 3. novembril kell 18:00 ruumides U01-227 ja U01-228. Koosolekule on oodatud kõik huvilised!

Jälgi Juuliuse blogi ja püsi kursis TalTechi üliõpilasesinduse värskeimate uudiste ja haridusteemadega. Uus lugu juba järgmisel esmaspäeval!

コメント


bottom of page