top of page

Eesti üliõpilasesindajate suveülikoolis arutleti hariduse kvaliteedi üle

Tänavune Eesti Üliõpilaskondade Liidu Suveülikool toimus 26.- 27. augustil Pärnu lähedal Reiu Puhkekeskuses. Sel aastal oli teemadena fookuses kõrghariduse kvaliteet ning tudengite omavaheline võrgustumine. Tallinna Tehnikaülikooli esindasid kohapeal Karoliina Rebane ja Rait Kulbok.


Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on seista üliõpilaste õiguste, vajaduste ja huvide eest riiklikul tasandil ning toetada üliõpilasesindusi nende töös. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumite, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.


Kes vastutab hariduse kvaliteedi eest?


Kas Sina tead, kes vastutab selle eest, et Sa hea hariduse saaksid? Kas see vastutus on õppejõul ja sellel, kuidas tema otsustab oma tunde läbi viia? Või ülikoolil? Äkki otsustab hoopis riik hariduse kvaliteedi läbi hariduse rahastamise? Tegelikult lasub vastutus hariduse kvaliteedi eest kõigil osapooltel ja neid on rohkemgi kui eelpool nimetatud.

Oluliseks osaks hariduse kvaliteedi tagamisel on kvaliteedi-hindamine. See sai alguse turu ja tudengite kaitsest Ivy League ülikoolidest, et oleks tagatud kõrged standardid haridusele. Nüüdseks on igas Euroopa riigis olemas kvaliteedihindamist teostav organisatsioon.


Eestis saavad kõrgharidust pakkuda ainult õppe kvaliteedi hindamise läbinud kõrgkoolid. 2022. aastal toimunud korraline hindamine tõi Tallinna Tehnikaülikoolile seitsmeaastase tingimusteta akrediteeringu, millega kaasnes ka kvaliteedimärk. Esile toodi kvaliteetset õppe- ja suurepärast teadustööd ning Tallinna Tehnikaülikooli mõjukust ühiskonnas. Loomulikult ei tähenda see, et arenguruumi ei oleks: eksperdid andsid ka hulga nõuandeid, kuid mitmete soovituste elluviimiseks on vaja ülikoolil hankida lisaressursse ja saada riigilt tõhusamat rahatuge.


Kuid millist rolli mängivad hariduse kvaliteedis üliõpilased?


Ka üliõpilane vastutab selle eest, millise hariduse ta saab - kui hariduse kvaliteet ei ole rahuldav, siis tuleb teha valju häält ja sellest märku anda! Kui tudengid ennast kuuldavaks ei tee, siis ei ole ka piisavat põhjust muutuseks. Kui sul on mure, idee või soovid kellegagi ülikoolist nendel teemadel rääkida, siis pöördu üliõpilaskonna juhatuse liikme poole haridusvaldkonnas (karoliina.rebane@taltech.ee).


Tudengitel on peagi võimalus kandideerida ja osaleda tudengite kvaliteedivõrgustiku töös, mille eesmärgiks on suurendada üliõpilaste arusaamist hariduse kvaliteeti mõjutavatest teguritest ning kaasa aidata parimate lahenduste leidmisele õppega seonduvates küsimustes. Ka Sinul on võimalik liituda tudengite kvaliteedivõrgustikuga ja saada osa sisukatest koolitustest, aruteludest ning mõjutada kõrgharidusmaastikul toimuvat!


Loe lähemalt võimaluste kohta siit: https://haka.ee/tudengite-kvaliteedivorgustik/.


Comentarios


bottom of page