top of page

Eesti Üliõpilaskondade Liit ja ÜldkoosolekEesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katuseorganisatsioon, mille eesmärk on seista üliõpilaste õiguste, vajaduste ja huvide eest riiklikul tasandil ning toetada üliõpilasesindusi nende töös. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumite, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.


EÜL-i kõrgeim otsustuskogu on üldkoosolek, kuhu kuuluvad esindajad kõigist 14-st liikmesüliõpilaskonnast, sh ka TalTechi esindajad. Üldkoosolek otsustab liidu üldised tegevussuunad ja poliitikad, kinnitab tegevuskava, võtab vastu eelarve ning valib juhatuse. EÜL-i volikogu on 8-liikmeline üldkoosoleku poolt valitud otsustusorgan, mis tegeleb poliitiliste seisukohtade vastuvõtmisega ja igal aastal on olnud seal esindajaid ka TalTechist, hetkel esindavad meid seal Mia Peterson ja Anna Suzdalev.


Juhatus koos kuue töötajaga tagab üldkoosoleku ja volikogu otsuste elluviimise. Juhatusse kuuluvad hetkel Marcus Ehasoo (TÜ) ja Kristin Pintson (EMTA). EÜL väljastab rahvusvahelist õpilas-, üliõpilas-, õppejõu- ja noortekaarti ISIC. EÜL on Euroopa Üliõpilasliidu, Põhjamaade Üliõpilaskondade Ümarlaua, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu, Eesti Koostöö Kogu, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ja Võrdse Kohtlemise Võrgustiku liige. EÜL tegutseb vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele.


MISSIOON

VISIOON

Eestis on võimestatud üliõpilaskonnad, mis seisavad kõrge õppekvaliteediga, õiglaselt ligipääsetava ja üliõpilassõbraliku Eesti kõrgharidussüsteemi eest.

Seista üliõpilaste õiguste, vajaduste ja huvide eest riiklikul tasandil ning toetada üliõpilasesindusi nende töös.TalTechi esindajaid on EÜLis hetkel viis ja lisaks sellele veel kaks volikogu liiget. Mandaatide arv tuleneb ülikoolis õppivate tudengite arvust, näiteks Tartu Ülikoolil on seitse mandaati ja Tallinna Ülikoolil neli.
Sellel nädalavahetusel (26-27.11.) osalesid kõik meie esindajad TalTechi Eesti Üliõpilaskondade Liidu Üldkoosolekul Narvas. Tegu oli kahe tööd täis päevaga, kus sai võetud vastu mitmeid otsuseid ja loodud paremat koostööd teiste kõrgkoolidega.


PÄEVAKORD:


1. Formaalsused

1.1. Üldkoosoleku juhataja kinnitamine

1.2. Päevakorra kinnitamine

1.3. Korralise üldkoosoleku ja erakorralise hääletuse protokollide kinnitamine


2. Aruanded

2.1. Tegevusaruanne 2022

2.2. Volikogu aruanne

2.3. Nõukogu aruanne

2.4. Järelevalvekomisjoni aruanne


3. Õigusaktid

3.1. Tegevuskava 2023

3.2. Eelarve 2023

3.3. Põhikirja muutmine

3.4. Kodukorra muutmine


4. Järelevalvekomisjoni valimised


5. Muu

5.1. Kohapeal tõstatatud küsimused

- Eesti Kunstiakadeemia

-Tartu ÜlikoolSuurimateks arutelu teemadeks oli eelarve ja muidugi põhikirja ja töökorra muutmine, kus tuli käia üle kõik punktid, tehti mitmeid muudatusettepanekuid ja lõpuks toimus nende kinnitamine. Uueks järelvalvekomisjoni liikmeks sai Mikael Kelomees Eesti Kunstiakadeemiast.Lisaks toimus vahepeal EÜL-i tunnustuste jagamine. Teenetemärk on EÜL-i kõrgeim autasu, mille väljaandmise eesmärgiks on tunnustada ja motiveerida isikuid, sealhulgas üliõpilasi, kellel on teeneid Eesti üliõpilaskondade ees. Aukirjad ja eritunnustused märgivad vastava kategooria silmapaistvaimat isikut/organisatsiooni.


Kuldmärgi sai Allan Aksiim Tartu Ülikoolist. Hõbemärgi said Sten Ärm ja Gerlin Gil TalTechist, kes on mõlemad endised üliõpilasesinduse juhatuse esimehed.
Sten Ärm. Best Estonia president, TalTechi üliõpilaskonna esimees, EÜL-i volikogu liige – need on Sten Ärmi kolm kõige olulisemat rolli tudengiaktivistina. TalTechis vedas ta tugevalt eest tudengielu arendamist. Samuti oli üks tema lemmik teemadest koostöö teiste üliõpilasesindustega. Sten oli ideaalne esindaja, kellega koostööd teha – ta on heatahtlik, sõbralik, ääretult suure töövõimega ning suudab vaadata kõrghariduse teemasid suures pildis.

Gerlin Gil. Gerlin panustas nii TalTechis üliõpilaskonna esimehena tudengite huvikaitsesse kui ka hiljem ISICu brändi arengutesse ühinedes EÜL-i kontoriga ISICu turundusjuhina. TalTechis seisis ta tugevalt hariduse kvaliteedi ning üliõpilasesinduse koostöösuhete eest. Gerlin teeb kõike hingega, tal on alati palju ideid, kuidas oma valdkonda edasi arendada, ning ta viib neid ka ellu.

Teenetemärgi pälvis veel Trine Tamm Tartu Ülikoolist.

Anti välja ka aasta esindaja ja sellel aastal pälvis tunnustuse Tartu Ülikooli üliõpilasesindus ning Aasta tudengisõbraks sai Rektorite Nõukogu.

Kui soovid täpsemalt teada millega EÜL tegeleb või kuidas seal esindada TalTechi siis vaata lähemalt www.eyl.ee või võta ühendust TalTech Üliõpilasesinduse juhatusega info@tipikas.ee

Comments


bottom of page