top of page

Erik Teder: “Esinduskogus oldud aeg on olnud põnev ja vaheldusrikas!”

Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasesinduse esinduskogu valimised on juba ukse ees. Esinduskogu on demokraatlike valimiste teel moodustatud üleülikooliline tudengitest koosnev otsustus- ning esindusorgan. Esinduskogu tööd ilmestab veidi parlamendi töö. Kõikidel tipikatel on võimalik kandideerida esinduskogusse ning iga tulihingelise tipika südameasi peaks olema enda hääle andmine väärikale kandidaadile, kes esindaks tema häält. #tipikahääl.

Esinduskogus on esindatud kõik TalTechi teaduskonnad, alates pisikesest loodusteaduskonnast, lõpetades tudengirohke inseneriteaduskonnaga. Kokku on esinduskogus 15 edumeelset tudengit. Esinduskogu moodustatakse üheks aastaks ning selle jooksul on võimalik tutvuda ülikooli juhtkonnaga, rääkida kaasa ülikooli otsustes, olla kursis, mis toimub kõrgharidusmaastikul. Lühidalt, esinduskogus on võimalik aktiivsel tudengil teha ja mõjutada otsuste suunda palju. Esinduskogu liikmete seast valitakse esimesel koosolekul endale eesistuja. Eesistuja ülesandeks on kokku kutsuda ja juhatada üliõpilasesinduse koosolekuid, moodustada komisjone ja koordineerida nende tööd, koostöös üliõpilaskonna juhatusega koostada üliõpilasesinduse tööplaan.

Selleks, et julgustada tudengeid kandideerima ja tutvustada neile esinduskogu tööd ja inimesi, saime kokku praeguse esinduskogu eesistuja Erik Tederiga. Erik on pärit Viljandist, hetkel õpib ta kolmandal kursusel inseneriteaduskonnas ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialal.

Foto: Erakogu

Intervjuu Erikuga:

Millal ja miks otsustasid liituda üliõpilasesindusega?

Üliõpilasesindusega otsustasin ma liituda umbes 10-11 kuud tagasi, sest tahtsin proovida midagi uut ja põnevat ning samuti anda panus TalTechi tudengiellu ja haridusse.

Oled olnud ka Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu esimees, äkki räägid ka natuke sellest?

Vahetult enne üliõpilasesindusega liitumist olin ühe aasta Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu esimees. Selle aastaga sain ma palju häid kogemusi ning ilmselt see on ka põhjus, mis mind ajendas üliõpilasesindusse kandideerima. Sel ajal kui olin Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu esimees, oli meid juhatuses viie asemel ainult kolm, samuti oli organisatsiooni käima saamine väga keeruline ning kõik see tõi kaasa palju tööd. Kuigi see aeg oli väga stressi- ja töörohke, oli kogu tegevus lõbus ja sain selle aja jooksul palju uusi tutvusi ja sõpru. Olenemata sellest, et esimene aasta oli väsitav, tundsin, et tahan jätkuvalt ülikoolis edasi tegutseda ja midagi tagasi anda, muuta, parandada ja maailma päästa. Sel ajal tuligi otsus liituda esinduskoguga, kus ma saan asju muuta ja parandada, kuid seda kõike väiksema töökoormusega kui Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu esimehe rollis olles.

Kas ootused on realiseerunud?

Ootused on kindlasti realiseerunud, töökoormus on väiksem ning ka eesistuja tööülesanded ei ole kontimurdvad, samuti saan kõigis ülikooli probleemides ja aruteludes kaasa rääkida.

Kuidas kirjeldaksid oma aega esinduskogus?

Esinduskogus oldud aeg on olnud väga põnev ja vaheldusrikas. Esimesed kuud olid keerulised, kuid samas ka põnevad. Tuli juurde väga palju uut informatsiooni ja et sellest kõigest lõpuks aru saada- läks mul aega umbes kolm kuud. Selle kõige juures andis mulle väga suure eelise see, et sain algusest peale komisjoni juhtida ning sealt ka otsus hiljem kandideerida üliõpilasesinduse eesistujaks.

Milline esinduskogu liige Sa oled?

Esinduskogu liikmena olen ma kindlasti kohusetundlik. Näiteks ei ole ma kordagi koosolekutelt puudunud. Samuti olen aktiivne kaasarääkija, mulle meeldib oma mõtteid ja ideid teistega jagada. Muidugi on eelduseks see, et esinduskogu liige tahab ise tööd teha, ta on motiveeritud ning leiab selleks aega. Sellisel juhul on väga palju võimalusi oma arvamuse avaldamiseks, alustades erinevatest nõukogudest ja lõpetades esinduskoguga.

Mida kujutab endast esinduskogu töös osalemine? Esinduskogu töös osalemine hõlmab endas aktiivset koosolekutel käimist, kaasa rääkimist, küsimuste küsimist, arvamuse avaldamist ja tagasiside andmist. Saad valida erinevatesse otsustusorganitesse tudengite eestkostjaid. Näiteks TalTechi nõukogusse ja Üliõpilasküla juhatusse. Lühidalt on esinduskogu üliõpilasele suurepärane võimalus kaasa rääkida kõiges, mis puudutab tudengielu ja ülikooli tegevust. Samuti on võimalik esinduskogus algatada ülikoolis erinevaid teemasid, mida tudengid olulisteks peavad.

Mis on olnud kõige huvitavam osa esinduskogu töös ja miks?

Kõige huvitavamad osad on olnud erinevad tagasisided, mis puudutavad õppetöö korralduslikku poolt. See on ka üks põhilistest põhjustest, miks ma esinduskokku kandideerisin.

Mis valmistab kõige rohkem rõõmu olles üliõpilasesinduse liige?

Esinduskogus olles valmistab kindlasti kõige rohkem rõõmu väga tore ja motiveeriv seltskond. Mulle meeldib see töö, põnevad ülesanded ja meeldiv õhkkond.

Milline tudeng sobib üliõpilasesindusse?

Üliõpilasesindusse sobib tudeng, kellel on asjade kohta oma arvamus ning julgeb kindlasti seda välja öelda. Lühidalt öeldes peab olema julge ja pealehakkaja ning kindlasti tuleb kasuks, kui sul on aega ja motivatsiooni.

Miks kandideerida üliõpilasesinduse esinduskogusse? Mida see annab tudengile?

Esinduskogus olles saab kaasa rääkida kõigis ülikooli puudutavates teemades ja anda panus ülikooli ja tudengite arengusse. See kogemus annab tudengile palju uusi tutvuseid erinevatelt erialadelt ja teaduskondadest, võimaluse käia erinevatel koolitustel end arendamas ja kindlasti väga palju uusi ja kasulikke kogemusi tulevikuks.

Mida Sa sooviksid tipikatele öelda?

(Tipikatele sooviks öelda:) „Optimistlikku semestri algust kõigile ja suvi ei ole enam kaugel!”

Comments


bottom of page