top of page

Esinduskogu koosolekul valiti õpilased otsustuskogudesse uueks õppeaastaks

4.juunil toimus esinduskogu kuues korraline koosolek, mis keskendus eelkõige otsustuskogudesse kandideerimisele ning aruandlusele. Nimelt oli võimalik meie ülikooli tudengitel kandideerida järgnevatele positsioonidele, et olla rohkem kursis ülikoolis toimuvaga ning anda oma panus erinevates aruteludes:

Üliõpilasesinduse revisjonikomisjoni liikmeks – esinduskogu poolt valiti Jekaterina Masenko ja Artjom Bašev;

TalTechi nõukokku tudengiesindajaks – esinduskogu poolt valiti Mari Kasemets ja Lenne-Liisa Heinoja; Nõukogus on võimalus osaleda kuuel üliõpilasel. Varasemalt on mandaat olnud Gerlin Gilil, Madis Leinaksel ja Nikon Vidjajevil. Kui leidub veel keegi huviline, siis anna endast märku kirjutades üliõpilasesindusele.

EÜL (Eesti Üliõpilaskondade Liit) üldkoosoleku liikmeks – esinduskogu poolt valiti Mari Kasemets, Jasmin Michelle Mursula, Gerlin Gil, Alo Pullmann ja Lembitu Valdmets;

TalTech Raamatukogu nõukokku tudengiesindajaks – esinduskogu poolt valiti Mari Kasemets ja Jasmin Michelle Mursula;

MTÜ TTÜ Üliõpilasküla juhatuse liikmeks – esinduskogu poolt valiti Alo Pullmann ja Helina Piibeleht.

Soovime palju edu ning õnnestumisi meie esindajatele!

Aruandluse esimese teemapunktiga alustas revisjonikomisjon. Eelmine revisjonikomisjon viis läbi küsitluse üliõpilasesinduse personali seas ning tagasisidet sai anda üliõpilasesinduse juhatuse kohta. Aruandluse teises päevakavapunktis andsid juhatuse liikmed, Mari Kasemets ning Jasmin Michelle Mursula, ülevaate juhatuse tehtud tööst sel aastal ning ka tegevuskavast. Pikemalt räägiti Hariduse kvaliteedi töögrupist (HKT) ja tudengielu valdkonnas toimunud ja tulevastest üritustest (nt. TalTech Jooks ning juunis toimuvad Suvemängud).

Lisaks kinnitati uuendatud teklistatuut. Tasub mainida, et tekli välimust ei muudeta, statuuti ja kodukord lihtsalt ajakohastatakse. Teklistatuut võeti vastu ühehäälselt.

Arutelude teemablokis rääkis majandusteaduskonna esindaja Helina Piibeleht Lillestipendiumist. Nimelt TalTechi majandusteaduskonna üliõpilaskogu algatas 2019. aasta kevadel stipendiumikampaania, mille raames kutsutakse lõpetajate sõpru ja lähedasi annetama lõpuaktusteks planeeritud lilledele kuluv raha stipendiumifondi. Nimetatud fondi abil toetatakse tulevaste majandusteaduskonna üliõpilaste õpinguid. Annetus tehakse lõpetaja nimel. Lõpetaja loobub lilledest, kuid saab annetuse märgiks rinnanõela „Sigma“. Majandusteaduskond kahekordistab kogutud annetuste summa. Täpsema informatsiooni leiad siit.

Enda muljeid esinduskogu koosolekust jagas esinduskogu liige Helina Piibeleht, kes on majandusteaduskonna rakendusliku majandusteaduse eriala teise kursuse tudeng. Peale õppimise on ta üliõpilasesinduse tudengielu komisjoni aseesimees ja majandusteaduskonna üliõpilaskogu juhatuse liige sotsiaal- ja kultuuri valdkonnas.

Majandusteaduskonna esindaja Helina Piibeleht

Mis jäi enim koosolekust meelde?

Majandusteaduskonna Lillestipendiumi projekt on mulle väga südamelähedane. Eriti mulle, kui majandusteaduskonna tudengile, kes sooviks ka kunagi endale nimetatud stipendiumi väljateenida. Tegu on heategevusega ehk oleks vahva, kui arendada projekt üleülikooliliseks.

Mida soovid öelda tipikale, kes seda artiklit loeb?

Esinduskogus tehakse olulist tööd, mis aitab nii ülikooli kui ka üliõpilaste arengule kaasa. Loodan, et tipikad mõistavad seda samuti nagu mina ning loevad artikleid huviga ning saavad parema ülevaate ülikoolis toimuvast.

Comments


bottom of page