top of page

Kandideeri esinduskogusse!

7. veebruarist 4. märtsini toimub kandideerimine Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaskonna esinduskogusse. Mis see esinduskogu siis õigupoolest on ning kes ja miks sinna kandideerima peaks?


Esinduskogu on TalTechi üliõpilaste kõrgeim otsustuskogu. Kui tehnikaülikooli üliõpilaskond oleks Eesti rahvas, siis esinduskogu oleks riigikogu. Esinduskogus on liikmed kõikidest TalTechi teaduskondadest ning igal teaduskonnal on esinduskogus vähemalt üks mandaat. Ülejäänud 10 mandaati jagatakse valimiseeskirjas toodud valemi põhjal teaduskondade tudengite arvu järgi. Esinduskogu valimistel toimivad teaduskonnad valimisringkondadena – iga teaduskonna tudeng saab hääletada ühe enda teaduskonna kandidaadi poolt.


Esinduskogul on mitmeid üliõpilaskonnale olulisi ülesandeid, sealhulgas näiteks:

  • üliõpilaskonna juhatuse valimine;

  • tudengite valimine otsustuskogudesse;

  • üliõpilaskonna arengukava kinnitamine;

  • üliõpilasesinduse tegevuskava kinnitamine;

  • üliõpilasesinduse eelarve kinnitamine.

Esinduskogu korraline koosolek toimub kord kuus ning mõni päev enne korralist koosolekut toimuvad komisjonide koosolekud. Esinduskogu jaguneb kaheks komisjoniks: akadeemiline ja tudengielu komisjon. Esinduskogu liikmed jaotakse komisjonide vahel enam-vähem võrdselt vastavalt liikmete endi eelistustele. Komisjonide koosolekutel arutatakse eelseisva esinduskogu koosoleku päevakorra teemasid vastava komisjoni vaatepunktist.


Lisaks tööülesannetele, milleks on koosolekutest osa võtmine saavad esinduskogu liikmed osa võtta mitmetest üliõpilasesinduse meeskonnaüritustest ja -koolitustest. Samuti saavad esinduskogu liikmed osaleda mitmetel üliõpilasesinduse väljasõitudel, kus töö ja lõbu alati käsikäes käivad.

Esinduskogusse kandideerimise võimalus on kõikidel TalTechi tudengitel. Esinduskogu liikmena saad parema arusaama ülikooli toimimisest ja sellest kuidas üliõpilasesindus sellesse pilti paigutub. Esinduskogus saad arendada oma eneseväljendusoskust ja laiendada oma tutvusvõrgustikku erinevate teaduskondade esindajatega.


Esinduskogusse võiks kindlasti kandideerida tudeng

  • kes julgeb avaldada oma arvamust

  • kellele meeldib küsimusi küsida

  • kes tahaks olla tudengite häälekandjaks.


Esinduskogusse kandideerimiseks tuleb täita vastav avaldus, mille põhja leiab siit. Täidetud ja allkirjastatud avaldus koos digitaalse portreefotoga saata aadressil valimised@tipikas.ee
Comments


bottom of page