top of page

Ettevõtte ja kooli vaheline koostöö

Igal neljapäeval ilmub just siin blogis Studioosuse lood. Ahjusoojalt ja kontaktivabalt. Tänase loo autor on Gerda Markus.

TalTechi ja ABB vaheline aastate pikkune koostöö on olnud aluseks mitmete projektide elluviimisel ning usume kindlalt, et sellise strateegilise koostöö tulemusena siseneb igal aastal Eestis tööturule palju kõrge potentsiaaliga noori, kes on kohe valmis enda koolist saadud teoreetilisi teadmisi ärikeskkonnas rakendama just tänu mitmekesisele praktikakogemusele.

Läbi aastate on ABB toetanud silmapaistvaid üliõpilasi stipendiumiga, loonud tudengitega kontakte erinevatel karjääriüritustel ning pakkunud tudengitele võimalust külastada meie tootmist mõne kindla õppeaine raames. Meie vaieldamatult lemmik koostöövorm on ABB inseneride loodud õppeaine “Inseneeria Meistriklass”, mis ka sel aastal taas TalTechi tudengiteni jõuab. Kursusel osalejatel on võimalus luua vahetu kontakt oma eriala ekspertidega, kellest nii mõnigi on just TalTechi vilistlane ning on samuti leidnud tee ABB-sse läbi praktika.

Võti eduka praktikaprogrammi loomiseks

ABB-s oleme praktikaprogrammide loomisel alati lähtunud sellest, et noortel, kes meie juurde tulevad oleks praktika lõppedes võimalikult mitmekülgne kogemus ja võimekus luua seoseid koolis õpitud erialaste teadmiste ja reaalse töö vahel ning julgust uusi kogemusi kohe tööellu rakendada.

Selleks, et noortel avaneks võimalus näha tervikprotsesse ja luua seosed ka ettevõtte väärtustega oleme ABB-s juba mitmel aastal esitanud oma praktikantidele väljakutse. Idee seisneb selles, et lisaks igapäevastele praktika ülesannetele on kõikidel praktikantidel, olenemata nende erialast, võimalus osaleda projektipõhises meeskonnatöös. Praktikantidest meeskondadele võimaldatakse eelarve ja mentor, et luua innovatiivne prototüüp tootest, mis annaks efektiivsel viisil edasi ABB olemuse ning aitaks ABB-d ja meie tegemisi tutvustada. Projekti elluviimist jälgitakse pidevalt ja süsteemselt erinevate ABB ekspertide poolt ning väljakutse lõppeb võitjate autasustamisega. Igal aastal oleme ülesande püstitusel palunud meeskondadel fookusesse võtta üks kindel temaatika, millega publiku tähelepanu köita. Esimesel aastal sai väljakutse nimeks “EyeCatcher” ehk valmiv toode pidi keskenduma pilgu püüdmisele. Järgneval aastal oli väljakutse “EarCatcher” eesmärgiga panna publik kuulama.

Väljakutse “EarCatcher 2019” võidutöö

Enda kogemusi väljakutses osalemisest jagab meiega Liisi, kes alustas protsessiinseneri praktikandina ABB-s 2019. aasta juunis.

„Otsus väljakutses osaleda tuli ABB praktikantide päeval, kui meile tutvustati EarCatcheri ülesannet ja moodustati esmased tiimid, kes hakkaksid seda ülesannet lahendama. Minnes natuke oma mugavusstsoonist välja, võtsin endale tiimijuhi positsiooni ja suutsin leida inimesed, kellega koostöö klappis. Kuna juba samal päeval tekkisid meil ideed, millega potentsiaalselt lõpuni minna, otsustasimegi osaleda. Olen väga uhke, et olime üks neljast tiimist, kes jõudis prototüübi valmistamiseni ja väljakutse lõppu ning tunnen, et see andis kõigi tiimiliikmete praktikale väärtust juurde. Minu igapäevased praktikaülesanded olid seotud protsessiinseneri tööga, nii et projektijuhtimine oli mõnus vaheldus.“

Palusime Liisil omalt poolt soovitada, mida tuleks tudengil praktikakoha valikul silmas pidada ning tema sõnul on oluline, et praktika valdkond tudengile kindlasti huvi pakuks. Tema sõnul tuleb olla avatud mõtlemisega ja endale sobiva praktikakoha leidmisel võib-olla ka oma erialast veidi väljapoole vaadata –füüsikatudengina ei olnud inseneripraktika Liisi esimene valik, kuid täna on ta õnnelik, et selle otsuse siiski langetas. Ei tohiks karta, kui ei ole piisavalt oskusi või kogemusi, sest praktika eesmärk ongi õppida ja katsetada. Samuti saad endale juhendaja, kelle poole pöörduda igasuguste tööalaste küsimustega.

Väljakutse “EarCatcher 2019” II finaaltöö

Minu kogemus ABB praktikandina

Mõtteid enda praktika kogemusest jagab ka Hans Johan, kes alustas ABB-s praktikat 2018. aasta märtsis ning töötab täna ABB-s projektiinseneri ametikohal.

Kui küsisime, kuidas Hans Johan kokkuvõtvalt oma teekonda ABB praktikandina kirjeldab, siis vastas ta järgnevalt:

„Kui õpid alles ülikoolis ja sul pole selles valdkonnas töökogemust, siis on hoobilt tööle minna väga raske. Eriti kui töö nõuab väga spetsiifilisi teadmisi, nagu näiteks robotisüsteemide ehitamine. Praktika annab võimaluse rahulikult töösse sisse elada, õppida ja vigu teha, ning järk-järgult areneda ja ette võtta keerulisemaid ülesandeid, mis suuremat vastutust nõuavad.

Töö robotisüsteemidega on väga mitmekülgne. Vaja on teadmisi nii programmeerimisest kui ka mehaanikast, elektroonikast ja pneumaatikast. Mulle meeldis kõige rohkem intellektuaalne väljakutse, kui oli vaja robotile mingi keeruline loogika välja mõelda, ja võimalus oma kätega erinevaid detaile ja seadmeid meisterdada. Kõige inspireerivam oli näha seda protsessi, kus idee teoks saab – esmalt kellegi peas, siis kavandina paberi peal, edasi mudeli ja simulatsioonina arvutis ning siis juba tehases päriselt töötava seadmena. Ettevõte ootas minu poolt huvi, õppimistahet ja leidlikkust, et leida keerulistele ülesannetele loomingulisi lahendusi. Mulle anti paljuski vabad käed, mis oli positiivne, kuna sain kooli kõrvalt rahulikult uurida ja roboteid tundma õppida. Sain oma ülesannete täitmisele head tagasisidet ja praktika lõppedes asusin tööle insenerina.“

Praktika ABB-s

Hariduse toetamine on ABB jaoks südameasi mille abil saame astuda sammu parema tuleviku loomise suunas. Igal aastal avaneb võimalus praktikal osalemiseks nii meie põhitegevusvaldkonnas, milleks on tootmine ja tehnoloogiaarendus näiteks elektri,- mehaanika ja mehhatroonika erialade tudengitel, kui ka paljudes teistes äritegevust toetavates valdkondades nagu raamatupidamine, logistika ja personalivaldkond. Meie sooviks on pakkuda erialaselt täiustavat ja maailmapilti avardavat praktikakogemust.

Peamine suvepraktikantide värbamise periood algab igal aastal 14. veebruaril ja lõpeb 14. aprillil. Hindame kõrgelt aega, mida noored panustavad oma praktilisele õppeprotsessile, mis tähendab, et kõik praktikad ABB-s on tasustatud ja praktikantidele laienevad paljud töötajate hüved, lisaks eraldi praktikantidele suunatud üritused ja tegevused.

ABB praktikandid 2019

Comments


bottom of page