top of page

Kõik, mida peaksid teadma esinduskogust

Igal aastal veebruaris või märtsis valitakse 15 tudengit, kes saavad endale ülesande ja võimaluse olla kõigi teiste TalTechi tudengite häälekandjad. Teisisõnu, valitakse TalTech üliõpilaskonna esinduskogu liikmed. Esinduskogu on justkui TalTechi tudengite riigikogu ja selle töösse on võimalik panustada igal tudengil!

Esinduskogu on TalTech üliõpilaskonna kõrgeim otsustuskogu, mille funktsioon sarnaneb riigikogu omaga. Esinduskogus on esindatud kõigi teaduskondade tudengid. Selle liikmete peamine ülesanne on esindada üliõpilaskonna huvisid ehk tudengite arvamust. Esinduskogu seisab selle eest, et Tehnikaülikoolis oleks hea õppida, meie tudengielu oleks mitmekesine ja arendav ning akadeemilise pere ja üliõpilaskonna vahel toimuks viljakas koostöö.

Esinduskogu koosolek tudengiesindajate väljasõidul 2019. aastal. Foto: Mattias Kitsing

Esinduskogu tegevus on mitmekesine, põnev ja oluline

Kord kuus toimub esinduskogu korraline koosolek, mida on oodatud kuulama kõik huvilised! Miks peaks keskmine tudeng esinduskogu tegevuse vastu huvi tundma? Esinduskogu koosolekutel käimine avardab Sinu kui tudengi pilti ülikoolist. See on hea võimalus olla esimeste seas, kes kuulevad ülikoolis toimuvatest muutustest või olulistest tudengeid puudutavatest teemadest. Rääkimata ülikooli kui suure organisatsiooni toimimise tundma õppimisest ja üliõpilasesinduse tegemistega kursis olemisest. Sageli on koosolekutele esinema kutsutud ülikooli akadeemilise pere liikmed või esindajad teistest tudengiorganisatsioonidest, kes mõnd teemat lähemalt avavad. Koosolekute toimumisajad ja päevakorrapunktid leiab hõlpsasti TalTechi veebist.

Kord kuus toimub esinduskogu korraline koosolek, mida on oodatud kuulama kõik huvilised! Järgmine koosolek toimub juba teisipäeval, 3. novembril kl 18:00. Vaata lisa siit.

Esinduskogu töö on väga mitmekesine. Just nagu riigikogu valib valitsuse, valib esinduskogu üliõpilaskonna juhatuse. Samuti valivad esinduskogu liikmed tudengiesindajad teistesse otsustuskogudesse, nagu TalTech senat või MTÜ TTÜ Üliõpilasküla üldkoosolek. Esinduskogu pädevuses on võtta vastu seisukohti või otsuseid, mis puudutavad Tehnikaülikooli tudengeid. Näiteks eelmisel õppeaastal kinnitas Esinduskogu oma seisukoha ühiselamute seisukorra ja keeleõppe võimaluste kohta. Lisaks annab Esinduskogu sisendit üliõpilaskonna viieaastase arengukava koostamiseks ja kinnitab selle ning tegeleb veel paljude muude tähtsate üliõpilaselu puudutavate küsimustega.

See kõik võib tunduda bürokraatlik ja tüütu, ent tegelikult annab Esinduskokku kuulumine tudengitele võimaluse päriselt ülikooli arengus kaasa rääkida. Liikmetele korraldatakse ka vingeid motivatsiooniüritusi, väljasõite ja koolitusi.

Rektor Tiit Land esinduskogu koosolekul tänavu augustis. Foto: Mattias Kitsing

Kes on need tudengid, kes Esinduskokku pääsevad?

Esinduskokku võib kandideerida iga tudeng! Selleks iga pea tingimata kuuluma oma teaduskonna üliõpilaskogusse või mõnda muusse tudengiorganisatsiooni. Kõige tähtsam on, et oleks tahet ja energiat tudengite arvamuse eest seista ja ülikoolielu edendada. Kandideerimine toimub tavaliselt veebruaris. Kui tahad ülikooli ja üliõpilaskonna arengus kaasa rääkida, siis just see on Sinu võimalus! Jälgi üliõpilasesinduse infokanaleid, et Esinduskokku kandideerimist mitte maha magada.

Kui kandideerimisperiood on lõppenud, toimuvad demokraatlikud valimised, kus saavad ÕISi kaudu osaleda kõik TalTechi tudengid. Valimised toimuvad tavaliselt märtsis. Hääletada saab meelepärase oma teaduskonna kandidaadi poolt. Esinduskogu valimistel hääletamine on kõige lihtsam, ent samas ka kõige olulisem viis Esinduskogu toimimisse panustada!

Seniks …

Kandideerimise ja valimisteni on veel aega. Senikaua tule kuulama Esinduskogu korralisi koosolekuid ja mõtle kaasa. Jälgi ka üliõpilasesinduse ajaveebi Juulius Tipika blogi, kus lisaks muudele teemadele ka Esinduskogu tegemisi kajastatakse. Hoia Esinduskogu tegemistel silma peal, et ülikoolist maksimum võtta ja oma silmaringi avardada.

Esinduskogu koosseis õppeaastal 2020/2021:

 1. Erik Teder – inseneriteaduskond

 2. Katriin Vinogradov – inseneriteaduskond

 3. Robert Ladva – inseneriteaduskond

 4. Johanna Koobak – inseneriteaduskond

 5. Daniel Raphael Ita – majanduteaduskond

 6. Meeri Vainola – majandusteaduskond

 7. Brigita Mass- majandusteaduskond

 8. Helina Piibeleht – majandusteaduskond

 9. Mia Peterson – loodusteaduskond

 10. Rait Kulbok – infotehnoloogia teaduskond

 11. Stiina Salumets – infotehnoloogia teaduskond

 12. Veroonika Tamm – infotehnoloogia teaduskond

 13. Annabel Tsarjov – infotehnoloogia teaduskond

 14. Ave Nilson – infotehnoloogia teaduskond

 15. Taavi Tamm – Eesti Mereakadeemia

Jälgi Juuliuse blogi ja püsi kursis TalTechi üliõpilasesinduse värskeimate uudiste ja haridusteemadega. Uus lugu juba järgmisel esmaspäeval!

Comentários


bottom of page