top of page

Kelle poole millise murega pöörduda?

Niivõrd suures organisatsioonis nagu seda on Tehnikaülikool, võib probleemi tekkimisel olla segaduses, kelle poole oleks kõige õigem pöörduda. Allpool on välja toodud, kes kus millega tegeleb, et pilt oleks veidi selgem ning iga mure saaks lahendatud :)Õppejõud - Kõik õppeaine korralduse ja hindamisega seotud küsimused ja probleemid.


Programmijuht - Õppekava sisulised küsimused nagu õppekava ülesehitus, peaeriala/spetsialiseerumise valimine, lõputöö teema, edasiõppimisvõimalused valitud erialal ning ainete sobivuse hindamine välisõppesse minekul. Ühtlasi aitab programmijuht probleemidega, mis ei ole saanud otse õppejõuga lahendatud.


Dekanaat, õppekonsultandid - Kõik õppekorralduslikud küsimused, näiteks: õpingukava, ainete deklareerimine, õppekoormuse täitmine, tõendid, dokumendid, avaldused, akadeemiline puhkus, praktika, välisõppesse minek, õppekava vahetus.


Praktika kuraator - Igal praktikaainel on praktika kuraator, kes on nõuandja ning soovitab vajadusel praktikakohti, selgitab ja täpsustab nõudeid praktikakohale ja tegevusalale. Mõnikord on teaduskonnas määratud eraldi praktika koordinaator, kes tegeleb kõikide erialade praktikatega. Täpsemalt saad praktikakorralduse kohta küsida oma teaduskonna dekanaadist.


Õppeprodekaan - Õppekorralduslikud küsimused teaduskonna laiuselt. Probleemid, mis ei ole programmijuhiga arutledes lahendust leidnud.


Nõustamiskeskus - Alati olemas, kui pole päris kindel, kelle poole pöörduda! Kui eelnevad kontaktid olid suunatud õppekorralduslikele muredele, siis nõustamiskeskusesse saab lisaks neile ka isiklike muredega pöörduda. Seal töötavad tudengitest nõustajad, kes üliõpilasi nõustavad või leiavad vajadusel ülikoolist õige kontakti, kelle poole pöörduda. Nõustamiskeskusesse pöördumiseks ei ole tarvis aega ette broneerida, ollakse avatud E-R ja nõustajatega saab kiirelt kontakti ka tudengiportaali chati rakenduse kaudu (student.taltech.ee).

Lisaks pakuvad nõustamiskeskuse spetsialistid erinevaid nõustamisteenuseid, mis on TalTechi tudengitele tasuta: õppe- ja karjäärinõustamine, nõustamine matemaatikas ja füüsikas, psühholoogiline nõustamine ning erivajadustega tudengite nõustamine. Ühtlasi tasub hoida silm peal ka seminaridel, mida nõustamiskeskus korraldab (taltech.ee/seminarid).


Tuutorid - Nõustamiskeskuse juures on ka tuutorid, kes on vanemate kursuste üliõpilased, kes aitavad nooremaid tudengeid ülikooli puudutavates küsimustes. Kui sul on eriala või ülikoolielu kohta küsimusi just tudengi vaatest, saad oma eriala tuutoriga ühendust võtta!


Üliõpilasesindus - Kui on tunne, et keegi teine ei suuda probleemiga aidata või ei julge näiteks ise ülikooli töötajate poole pöörduda, on alati abiks üliõpilasesindus. Kui vajad abi probleemiga, millega on ülikooli töötajad juba tegelenud, kuid lahenduseni ei ole veel jõutud, siis tuleb kasuks, kui asju on aetud kirjalikul teel, et saaksid kirjavahetuse üliõpilasesindusele edastada. Lisaks saab üliõpilasesindus aidata, kui tunned, et mingil teemal on probleeme tudengite esindatuse või kaasamisega.

Kindlasti tasub üliõpilasesindusega ühendust võtta ka siis, kui sul on mõni põnev tudengitele suunatud projekti idee - ÜE saab sind aidata nii projekti elluviimise kui rahastuse taotlemisega!


Teaduskonna üliõpilaskogu – Kui on ideid, mis võiks olla teaduskonnas paremini, milliseid teaduskonnaga seotud üritusi võiks toimuda.


IT helpdesk/kasutajatugi - Pakub tuge seoses erinevate IT lahendustega (sh juhendmaterjalid, esmane tehniline tugi jms).

Comments


bottom of page