top of page

Kes on doktorant?


Kes on doktorant? Kuidas ja miks asuda õppima TalTechis doktorina? Mida see kõik tähendab? Soovitused tulevastele doktorantidele.


Juulius leidis need vastused vesteldes doktoriprogrammi juhi TalTechi ärikorralduse instituudisdirektori Mari-Klara Steiniga.Kes on doktorant?

Doktorant on eelkõige nooremteadur, kes doktorantuuri käigus praktiseerib ja õpib selgeks teadlase ameti, mis hõlmab ülikooli tasemel õpetamist, teadustöö tegemist huvitavate ja oluliste probleemide lahendamiseks (andmete kogumine, analüüs, tulemuste publitseerimine), teadusrahastusele kandideerimist, ja palju muud. Doktorantuuri edukal läbimisel on värske doktori ees lahti erinevad teaduse valdkonna karjääriteed; tihti jätkatakse järeldoktorantuuris välismaal, kus saab rahvusvahelise kogemuse. TalTechis on lisaks olemas ka tööstusdoktorantuur, kus doktorant tegutseb osaliselt ülikoolis ja osaliselt mõnes muus partnerorganisatsioonis (ettevõtted, avalik sektor). See on ideaalne variant kui juba töötav inimene seisab tööl silmitsi mõne sellise probleemiga, mida tavatöö käigus ei jõua ega oska lahendada, ning põhjalikust teaduspõhisest uurimustööst oleks probleemi lahendamisel abi.


Kui palju doktorante meil ülikoolis on ja kus teaduskonnas leidub neid enim?

Vahemikus 2018-2022 lõpetas TalTechi üle 330 doktorandi; nendest eestlasi oli üle 200. Teistest Euroopa Liidu riikidest (mh. Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Läti, Leedu, Kreeka, Tsehhi, Austria ja Taani) oli u. 30 lõpetajat. Muudest riikidest on enim esindatud nt. India (15), Iraan (15), Pakistan (14), ning Hiina (6). Doktorantidest üle 130 lõpetas Inseneriteaduskonna, üle 70 IT teaduskonna, üle 60 Loodusteaduskonna, ja u. 50 Majandusteaduskonna.


Kuidas saab asuda õppima doktorantuuris?

Tavadoktorantuuri (doktorant nooremteaduri kohtadele) on vastuvõtt kolm korda aastas: suvel (kandideerimine juunis), sügisel (kandideerimine oktoobris), ning kevadel (kandideerimine jaanuaris). Tööstusdoktorantuuri vastuvõtt toimub jooksvalt – selleks on parim võtta ühendust vastava doktoriprogrammi direktoriga. Üldiselt on palju praktilist infot olemas siin: https://taltech.ee/doktorandile/avaleht


Mida pakub ülikool meie doktorantidele ja mis võimalused on peale lõpetamist?

Doktorantuur on suuresti eneseavastuse retk ja TalTech pakub selleks toetavat keskkonda mitmel moel: doktorandi otsene juhendaja on oluline mentor, suunaja, uste avaja ja akadeemilise maailma tutvustaja; doktorikoolides pakutavad õppeained annavad hea baasi (nt. erinevad uurimistöö meetodid, ülevaated erialasest teaduskirjandusest) teadustöö tegemiseks; doktorantide ühised tegevused loovad kogukonda ja mõttekaaslasi. Näiteks 23. mai 2023 toimub üldine TalTechi doktorantide konverents, rohkem infot (hetkel veel täiendamisel) siit: https://taltech.ee/et/doktorantide-konverents

Doktorant nooremteadurile on tagatud riigi ja ülikooli poolt palk, tööstusdoktorandi töötasu maksab ettevõte või asutus, kes on tööstusdoktorantuuriprojekti partneriks ning kellega doktorandil on tööleping. Doktorantuuri jooksul on võimalik taotleda lisaks erinevaid stipendiume, eriti just rahvusvahelise kogemuse omandamiseks: https://taltech.ee/doktorandile/stipendiumid

Peale doktorikraadi omandamist, jätkavad akadeemilisel ametikohal enim Majandusteaduskonna lõpetajad (68%), ja kõige vähem IT teaduskonna lõpetajad (51%). Meie doktorikraadiga lõpetajate seas on ka palju tippjuhte nii era- kui avalikus sektoris.


Teie soovitused tulevastele doktorantidele

Soovitan teha põhjalikku ettevalmistustööd: rääkida valitud doktoriprogrammi direktoriga, potentsiaalsete juhendajatega (klapp juhendajaga on väga oluline), praeguste ja endiste doktorantidega. See aitab aru saada, mida doktorantuur tegelikult endas hõlmab. Samuti on väga hea juba bakalaureuse ja magistrantuuri ajal osaleda teadusprojektides – see annab põnevast teadustööst maigu kätte ja aitab aru saada, kas see on õige valik enda jaoks.

Comments


bottom of page