top of page

Krõõt Grete Mänd: “Hoidke lihtsalt silmad lahti ja olge aktiivsed!”

7.-28. veebruarini on avatud kandideerimine üliõpilasesinduse esinduskogusse. Esinduskogus on tudengitel võimalus saada hea ülevaade ülikooli toimimisest, diskuteerida kõrghariduses toimuva üle ja algatada tudengkonnale olulisi teemasid. Esinduskogu on koht kõigile tudengitele, kes soovivad ühiskonna ja tudengite heaolusse panustada ning seda kõike saab teha suurepärases kollektiivis. Loe esinduskogu kohta lisa SIIT.

Praeguses esinduskogus on infotehnoloogia teaduskonna tudengeid esindamas Krõõt-Grete Mänd. Krõõt oli lahkelt nõus osalema intervjuul, et tipikad saaks veidi rohkem aimu, millised on nende esindajad ja millega nad tegelevad. Krõõt on olnud varasemalt ka infotehnoloogia teaduskonna üliõpilaskogu (ITÜK) esimees. ITÜK on olemas selleks, et IT-tudengitel oleks ülikoolis veelgi parem ja huvitavam õppida. Üliõpilasesindus, esinduskogu ja ka teaduskonna üliõpilaskogud on loodud selleks, et tudengite sõna oleks kosta ning igaühel oleks võimalus võtta oma ülikooliaastatest maksimum!


Intervjuu Krõõt Gretega:

Millal ja miks otsustasid kandideerida ITÜK esimeheks?

ITÜKiga (sel ajal veel ITÜN) otsustasin liituda vahetult peale ülikooli astumist. Peamine põhjus oli soov midagi enam korda saata ja mitte lihtsalt loengutes koolipinki nühkida. Kuulsin organisatsioonist esmakordselt tudengielu infotunnis ning see paistis teiste seast silma.

Pool aastat hiljem olin eneselegi üllatuseks ITÜKi esimees. Sellel positsioonil olin ühe aasta ning mandaadi lõppedes tundus järgmine loogiline samm liituda volikoguga (kuni 2018. aasta juulini olid kõikidel teaduskondlikel üliõpilaskogudel tudengite poolt valitud volikogu, kuid antud süsteemi enam ei eksisteeri).

Mida andis Sulle esimehe roll või mis Sulle meeldis kõige rohkem?

Esimehe rolli juures meeldisid mulle kõige enam uued kogemused ja võimalus ennast proovile panna. Mitmed probleemid ja olukorrad, mida lahendada tuli, olid sellised, millesse tavaliselt kindlasti ei satuks või mida isegi väldiks, kuid mis olid kokkuvõttes kindlasti kasulikud ja andsid palju juurde. See aeg oli küll omamoodi väljakutsuv, kuid pikas perspektiivis on see väga hea ja väärt kogemus.

Kaua oled olnud esinduskogus ja kuidas Sa seda aega kirjeldaks?

Esinduskogusse sattusin ma 2018. aasta augustis, kui eelmine IT teaduskonna esindaja lahkus oma positsioonilt – mina olin pingereas järgmine kandidaat. Siiani on see aeg olnud väga aktiivne. Liitudes ootasin ja kartsin võibolla natuke rohkem niisama käe tõstmist, kuid praegused esinduskogu koosolekud on jutukad ja arutelude rohked. Mulle meeldib näha, et inimesed võtavad julgelt sõna ja leidub mitmeid aktiivseid tudengeid. Nii neid, kellel on sarnased vaated minu endaga kui ka neid, kes oskavad asju vaadata teise pilguga ning tuua välja ettepanekuid, mille peale ise ei tuleks.

Kas plaanid kandideerida esinduskogus teatud positsioonile ka?

Uuesti kandideerimist kaalun tõepoolest, kuna tunnen, et mul on veel ideid ja soovi kaasa rääkida. Hetkel olen tudengielu komisjoni esimees, kelleks sain vahetult peale liitumist, sest eelmisest komisjoni esimehest Erik Tederist (siit saab lugeda intervjuud Erikuga) sai sel hetkel uus EK eesistuja. Eks siis peale valimisi näeb, kas sihin ka seekord mingit muud positsiooni peale tavalise EK liikme.

Milline esinduskogu liige Sa oled?

Esinduskogu liikmena läheb mulle enim korda tudengite kaasatus ülikooliellu ja nende teadlikkus sellest, kuidas oma sõna maksimaalselt maksma panna. Hea näide on just EK valimised, kus hääletamisaktiivsus on siiani olnud väga madal. Enamik tudengeid lihtsalt hõljub sellest läbi. Ma leian, et praegusel hetkel on tudengid sisendi andmises ja kaasa rääkimises võrdlemisi ebaaktiivsed. Suuresti tundub see olevat just seetõttu, et inimesed ei tea, kuidas nende esindamine ülikoolis toimub ning kuidas oma ideed õigete inimesteni viia. Leian, et EK ja ÜE tegevuste õige kajastus oleks esimene oluline samm tudengite teadlikkuse tõstmises ja läbi selle ka nende tagasiside mõju suurendamises.

Mida kujutab endast ette esinduskogus olemine?

Esinduskogus on esmapilgul kindlasti palju bürokraatiat ehk dokumentide lugemist ja kinnitamist, aruannete kuulamist ja läbi vaatamist jne. Kuid olulisel kohal on ka erinevad arutelud, mida mina pean kõige huvitavamaks ja olulisemaks. Näiteks viimasel ajal on teemaks olnud hea õppimise ja õpetamise tava. Samuti on käsil erinevad küsitlused, et teada saada, kui rahul on tudengid näiteks söögikohtadega TalTechis või kuidas muuta Mektoryt populaarsemaks. Hiljuti tegi üliõpilasesindus uuringu selleks, et välja selgitada, millised on tudengite ootused õppeprogrammijuhtidele ning praegu uuritakse ka tudengite rahulolu ühiselamutega. Minul endal on lähitulevikus plaanis läbi viia küsitlus seoses valimisaktiivsuse ja tudengite teadlikkusega nende esindamisest, et saaks edasi teha samme nende aktiivsuse tõstmiseks.

Milline on Sinu jaoks hea õppejõud?

Kuna ma ise olen IT tudeng, siis on minu jaoks äärmiselt oluline, et õppejõud käiks ajaga kaasas. Ma tegutsen ja õpin valdkonnas, kus kõik muutub väga kiiresti ja ootan ülikoolist võimalust õppida seda, mis on asjakohane täna, mitte 20 aastat tagasi. Pikk õpetamiskogemus on kindlasti kasulik ning tänuväärt, kuid sama oluline on ka see, et õpetamisviisid käiksid aja ja tehnoloogia arengutega kaasas. Samuti on hea õppejõud kindlasti avatud koostööle ja konstruktiivsele tagasisidele.

Lisaks on mulle meelde jäänud üks väljend põhikoolist: “Hea õpetaja on see, kes suudab ühte ja sama asja selgitada neljal või viiel erineval viisil, mitte ei seleta teist korda täpselt samamoodi uuesti, eeldades, et inimesed saavad seekord paremini aru.”

Too välja mõni meeldejääv sündmus või olukord, mis on Sinu teele tulnud esinduskogus või ÜKis töötamisega seoses?

Iseenesest on neid väga palju. Saaks väita, et enamus, mida ülikoolis kogenud olen, on just tänu sellele, et ma ühinesin oma teaduskonna üliõpilaskoguga. Läbi selle olen kohanud mitmeid huvitavaid ja aktiivseid inimesi ning osalenud nii külalise kui korraldajana paljudel üritustel, kuhu muidu poleks võibolla sattunud. Olgu need siis väiksema seltskonnaga filmimaratonid või sündmused, mis hõlmavad tervet tudengkonda.

Kohe meenub ka paari kuu tagune seiklusrohke õhtu, kus käisime esinduskoguga ronimas. Erinevad koosolemised ja meeskonnaüritused on hea võimalus õppida inimesi paremini tundma. Väga lahedad on ka suured üritused, mis on suunatud kõikidele tudengitele – näiteks rebaste ristimine, tudengkonna sünnipäev või jõulupidu. Mulle meeldib olla osa sellest korraldamise protsessist, mitte lihtsalt osaleda üritusel, kuna selle tööd ja vaeva, mida korraldajad ühe või teise ürituse taha panevad, nägemine aitab kõike veelgi enam hinnata ja nautida.

Kindlasti ei leia kuskilt mujalt nii tegusaid ja entusiastlike tudengeid, kes on otsustanud, et tulevad ja teevad ära. See on selline kokkuhoidev kamp aktiivseid ja pealehakkajaid inimesi, kes jäävad alatiseks meelde.

Milline tudeng sobib üliõpilasesindusse Sinu arvates?

Kokkuvõttes on oluline ainult üks – sul on soov oma arvamust avaldada ja sa julged seda teha. Inimene, kes on nõus mingi teema ja probleemi ette võtma, isegi kui ta ei oska seda üksi lahendada, kuid on valmis arutlema ja kaasa mõtlema. Iga tudeng, kes soovib midagi rohkemat korda saata ja julgeb oma suu selle nimel lahti teha.

Mida annab tudengile olemine esinduskogus või üliõpilasesinduses?

Esinduskogus või üliõpilasesinduses olles puutud kokku selliste probleemide või olukordadega, millega mujal ei pruugi kokku sattuda. Ülikool on väga lahe ja võimalusterohke koht, kus saad end riskivabalt proovile panna ehk küll võõras kohas vette hüpata, kuid siiski päästerõnga abil ujuma õppida. Kindlasti annab see tulevikuks juurde uusi kogemusi ja avab võimalusi enese realiseerimiseks.

Mida Sa soovitad neile tudengitele, kes tahavad liituda üliõpilasesinduse või üliõpilaskoguga, aga pole päris kindlad?

Liituda võib alati, sest see ei kohusta sind millekski ja ei ole hinge maha müümine. Kui liitud ja avastad, et see ei ole ikka sinu teema, siis ega keegi sind kinni ei hoia. Ainuke viis midagi kaotada või millestki ilma jääda, on jätta liitumata. Samas võita on palju – uued sõbrad, tutvused, ägedad kogemused ja teadmised enda ülikoolist ning laialdasemalt Eesti kõrgharidusmaastikust. Kes teab? Ehk avastad, et sinus on peidus tunduvalt enamat, kui esialgu arvasid.

Mida Sa sooviksid tipikatele öelda?

Hoidke lihtsalt silmad lahti ja olge ise aktiivsed. Vaadake, kus te saate kaasa rääkida ja kasutage igat olukorda maksimaalselt. Otsige alati uusi kogemusi ja pange ennast proovile, kuna te ei saa kunagi teada, milleks tegelikult võimelised olete kuni te ei proovi saavutada seda, mis tundub võimatu.

Comments


bottom of page