top of page

Kristjan Rebane – olulisem kui algoritmid ja IT-süsteem on ülikooli-poolne inimlik tugi kõrge

Esinduskogu kümnendal koosolekul, 5.novembril, käis rääkimas TalTech IT-teaduskonna dekanaadi projektijuht, kes tegeleb aktiivselt koolis tudengitega ning osaleb õppekorralduse e-keskkonna arenduse projektis.

Õppekorralduse e-keskkonna arenduse projekt, on ASTRA raames käivitatud 5-aastane projekt, mis sai alguse 2016. aastal. Tegu on tudengiandmete analüütikaprojektiga, mille eesmärk on vähendada väljalangevust TalTechis. Meie koolis oli käesoleva kümnendi alguses keskmine õpingute katkestanute määr 17% aastas, mis mõnel bakalaureuse õppekaval võib tähendada lausa ⅔ tudengitest. Õppekonsultantidel on seni puudunud ennetustegevusteks info, kuna reeglina on eksamid semestri lõpus ning nendeni ei jõua teave semestri keskel, kui tudeng on “riskigrupis”.

Väljalangemisriskide hindamiseks vaadati ka piiri taha ja kaardistati rahvusvahelist kogemust ning külastati Aalto Ülikooli Soomes ning University College Dublini Iirimaal. Ülikooli siseselt toimus seniste praktikate ülevaade, organisatsiooniliste meetmete analüüs ning kaks koolitusseminari programmijuhtidele.

Töösolev ja eesseisevaks tõi Rebane välja IT lahendused (algoritmitöö). Antud projekti lõppfaasis on sisekommunikatsioon, erinevad täiendavad koolitused, organisatsiooniliste meetmete ülevaatamine ja esialgsete tulemuste hindamine. Septembris 2019 võeti kasutusele esimene Moodle’i vahetulemuste keskhinnetel tuginev tööriist, mis kasutab PowerBI tarkvara. Analüüsi tulemused on nähtavad/kasutatavad ainult õppekava juhile siseportaalist, kus ta näeb ainult oma õppekava tudengeid . Analüüsitööriist kasutab “valgusfoori” lahendust, kus tudengi sooritused testides/kontrolltöödes/laborites jm õppekava keskmisena on kas roheline (väga head), kollane (keskmine) või punane (ohutsoonis).

Esmakontakti käigus on tudengil võimalus loobuda abist ja seega järgnevast ülikoolipoolsest suhtlusest selle juhtumi raames, st esmakontakti käigus tuleb esimesel võimalusel tudengilt küsida, kas ta soovib abi/nõu. Eitava vastuse korral protsess katkeb ning tudengit ei monitoorita.

Üliõpilasesindus ning Esinduskogu näeb antud võimalust vajalikuks ning osa kvaliteetsest õppetööst.

Comments


bottom of page