top of page

Kuidas toimib Eesti arvukaim üliõpilasesindus?

TalTech Üliõpilasesindus

Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasesindus on aktiivsete liikmete poolest arvukaim üliõpilasesindus Eestis. Kuna meie ülikoolis on 5 teaduskonda ja üle 11 000 tudengi, on loodud struktuuri haldamiseks kolmeosaline süsteem, et kõik tudengid ilusti esindatud saaks. Vaata joonis 1.

Joonis 1.

Kõige aluseks on tudengid, nemad valivad demokraatlikel valimistel üliõpilaskonna 15-liikmelise esinduskogu. Sinna kuuluvad üliõpilased kõigist teaduskondadest. Esindatud on nii kohalikud kui ka rahvusvahelised tudengid. Esinduskogu on tudengkonna tasandil kõrgeim otsustuskogu, seda võib võrrelda riigikoguga. Üheskoos võetakse vastu tähtsaid seisukohti, mis puudutavad tudengite heaolu meie ülikoolis.

Esinduskogu töö on mitmekülgne. Näiteks valitakse seal aasta parim tudeng ja tudengitegu, suunatakse projekte, mis parandavad tudengite õppimis- ja tegutsemisvõimalusi. Kindlasti iseloomustab esinduskogu liiget solidaarsus, avatud mõtlemine, demokraatlikkus ja tähelepanelikkus. Samuti valib esinduskogu üliõpilasesinduse juhatuse ja tudengiesindajad erinevatesse otsustuskogudesse. Otsustuskogud on näiteks TalTechi nõukogu, raamatukogu nõukogu, ühiselamute juhatus, Eesti Üliõpilaskondade liit.

Esinduskogu töö on jaotatud kahe komisjoni vahel ehk on akadeemiline komisjon ja tudengielu komisjon. Nagu nimedestki võib järeldada, siis tegeleb akadeemiline komisjon rohkem akadeemilise elu seisukohtade küsimustega ja tudengielu komisjon peab jälgima enda töös üleüldiselt tudengieluga seotut.

Esinduskogu kohtub kord kuus korralisel koosolekul ning iga aasta toimuvad esinduskogu valimised, mis leiavad aset kevadsemestril, ajavahemikus veebruar-märts. Esinduskogusse saavad kandideerida kõik TalTechi üliõpilased, selleks on vaja esitada Õppeinfosüsteemi korrektne avaldus, motivatsioonikiri ja endast foto. Järgmine võimalus esinduskogusse kandideerida on juba 2019. aasta veebruaris. Kui ise ei kandideeri üliõpilasesinduse esinduskogusse, siis kindlasti ära unusta enda häält anda mõnele enda teaduskonna üliõpilasele.

Üliõpilasesinduse teine suur osa on personal, kelle moodustavad teatud konkreetse valdkonna või tegevuse eest vastutavad isikud. Nende eestvedamisel viiakse ellu organisatsiooni tegevusi, samuti otsustatakse esinduskogu ja juhatuse otsuseid. Personali liikmete hulgas on mitmeid erinevaid positsioone, olemas on nii rahastuskomisjoni esimees, sotsiaalmeedia koordinaator kui ka Studioosuse peatoimetaja. Personali positsioonidele kuulutatakse alati välja avalik konkurss ning kõikidel tipikatel on võimalus kandideerida ja saada osaks ÜE perekonnast. Personali liikmed kinnitab ametisse esinduskogu poolt valitud üliõpilaskonna juhatus. Juhatuse peamised ülesanded on esindada üliõpilaskonda, juhtida ja anda organisatsioonile arengu- ja tegutsemissuunad. Praegused juhatuse liikmed on Gerlin Gil, Mari Kasemets ja Jasmin Michelle Mursula.

Kokkuvõtlikult, ÜE on organisatsioon, mille ülesandeks on esindada ülikoolis üliõpilasi, üliõpilasorganisatsioone ja väljaspool ülikooli TalTechi üliõpilaskonda laiemalt. Igapäevaselt tegeleme haridusega, spordiga, üliõpilaste informeerimisega, üritustega, tudengielu rahastamisega ning rahvusvaheliste koostöödega. Tegevust leidub kõikidele. Üliõpilasesindus annab kaasa suure võimaluste pagasi, võimalus on olla nii looja kui ka edendaja rollis. Laiemas perspektiivis on eesmärgiks luua võimalikult hea ja toetav õppe- ja tegutsemiskeskkond üliõpilastele ning tudengiorganisatsioonidele. Seda kõike tehes peetakse silmas organisatsiooni olulisemaid väärtusi, milleks on asjatundlikkus, avatus ja uuendusmeelsus, jätkusuutlikkus ja sihikindlus!

Ühes võid kindel olla, Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasesinduse liikmed teevad oma tööd kirega ja tahavad alati tudengitele parimat! Kui soovid rohkem teada meie tööst, sul on mingi äge idee, mida võiksime teha või soovid ise kaasa lüüa mõne meie toreda projektiga, siis kindlasti kontakteeru julgelt üliõpilasesinduse personalijuhi Tiina-Maria Taliga (tiina.tali@tipikas.ee).

Üliõpilasesinduse väljasõit aprill 2018

Üliõpilasesinduse väljasõit aprill 2018


Comments


bottom of page