top of page

Mis on otsustuskogud ja milline roll on seal tudengitel?

Lisaks esinduskogus, oma teaduskonna üliõpilaskogus või lugematutes tudengiorganisatsioonides tegutsemisele on TalTechi tudengitel võimalik oma kooliaega põnevamaks muuta ja ülikooli arengus sõna sekka öelda, osaledes ka mõne otsustuskogu töös. Mis on otsustuskogu? Nagu nimigi ütleb, on otsustuskogude pädevuses võtta vastu otsuseid ülikoolielu erinevate aspektide kohta. Igal otsustuskogul on erinev pädevus ja oma vastutusvaldkond. Otsustuskogudesse valitud tudengite ülesandeks on teha kuuldavaks üliõpilaste arvamus ja tõstatada tudengitele olulisi teemasid.

TalTechi tudengid võivad kuuluda sellistesse otsustuskogudesse, nagu näiteks TalTech senat, Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolek, TalTech Üliõpilasküla üldkoosolek, TalTech raamatukogu nõukogu jt.

Otsustuskogudesse võivad kandideerida kõik üliõpilased. Selleks ei pea tingimata kuuluma üliõpilaskonna esinduskogusse, juhatusse või teaduskonna üliõpilaskogusse – loeb hoopis soov muutusi ellu viia, tudengite häält esindada ja ülikooli arengus kaasa rääkida. Otsustuskogudesse kandideerimise konkursi kuulutab välja esinduskogu ja tavaliselt toimuvad valimised juunis. Selleaastased valimised toimusid teisipäeval, 2. juunil. Kes sel aastal kandideerimisega hiljaks jäi, saab end proovile panna järgmise kevadsemestri lõpus.

Lisaks uutele tudengiesindajatele otsustuskogudes valiti esinduskogu koosolekul ka esinduskogu eesistuja, kelleks sai Eesti Mereakadeemia tudeng Taavi Tamm, ning üliõpilaskonna uued revisjonikomisjoni liikmed Karl Christofer Reinhold ja Tiina-Maria Tali.

Otsustuskogudest lähemalt

TalTech senat

Kõrgeim otsustuskogu, kuhu tudengid kuuluvad, on TalTech senat. TalTech senat jaguneb veel omakorda kolmeks: õppekomisjon, teaduskomisjon ja akadeemiline komisjon. Komisjonides arutletakse suuremate päevakajaliste ülikoolielu puudutavate teemade üle, mis hiljem tulevad arutamisele senatis. Samuti valmistatakse komisjonides ette eelnõusid. Senati tööga saab täpsemalt tutvuda TalTechi siseportaalis.

2020/2021 aasta tudengiesindajad TalTech senatis:

Alejandra Karu

Brigita Mass

Engel-Mari Mölder

Laurits Tani

Lenne-Liisa Heinoja

Sten Ärm

TalTech Üliõpilasküla üldkoosolek

Üliõpilasküla üldkoosolek tegeleb ühikaelu edendamisega, seisab hea tudengite majutuse ja selle korrasolu eest.

2020/2021 aasta tudengiesindajad TalTech Üliõpilasküla üldkoosolekul:

Rait Kulbok

Veroonika Tamm

Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolek

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on katusorganisatsioon, mille eesmärk on seista Eesti tudengite huvide ja õiguste eest. EÜL üldkoosolek koguneb 2 korda aastas ja sinna kuuluvad vastavalt tudengkonna suurusele kõigi 12 liikmesülikooli esindajad. Üldkoosoleku liikmed otsustavad liidu üldiste tegevussuundade ja poliitika üle, kinnitavad tegevuskava, valivad juhatuse ja volikogu. EÜL volikogu omakorda võtab vastu tudengielu puudutavaid poliitilisi seisukohti, millele vastavalt teeb EÜL ettepanekuid ja selgitustööd riigiorganitele, kõrgkoolidele ja partneritele. Näiteks seisab EÜL kõrghariduse ja teaduse rahastuse suurendamise ning kõrghariduse kvaliteedi arendamise eest. Täpsemalt saab EÜLi tegevusega tutvuda siin.

EÜL seisab tudengite huvide ja kõrghariduse edendamise eest. Foto: Mattias Kitsing.

2020/2021 aasta tudengiesindajad Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekul:

Alejandra Karu

Engel-Mari Mölder

Lenne-Liisa Heinoja

Rait Kulbok

Sten Ärm

Taavi Tamm

TalTech Raamatukogu nõukogu

Raamatukogu nõukogu annab hinnangu raamatukogu tegevusele ning teeb direktorile ettepanekuid muudatuste tegemiseks raamatukogu töös.

2020/2021 aasta tudengiesindajad TalTech Raamatukogu nõukogus:

Engel-Mari Mölder

Lenne-Liisa Heinoja

Sten Ärm

Palju õnne kõigile uutele tudengiesindajatele!

Comments


bottom of page