top of page

Sissejuhatus üliõpilaskonda

Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasesindus on aktiivsete liikmete poolest Eesti arvukaim. See koosneb mitmest organist – Esinduskogu, Üliõpilaskonna juhatus ja personal. Lisaks üliõpilasesindusele tegutsevad ülikoolis ka teaduskondade üliõpilaskogud ja revisjonikomisjon. Kuigi pilt võib tunduda kirju, on igal organil oma kindel ülesanne ja eesmärk.


Kõik algab tudengitest – igal aastal (veebruar-märts) saavad kõik Tehnikaülikooli tudengid hääletada Esinduskogu valimistel mõne oma teaduskonna kandidaadi poolt. Mis on Esinduskogu? Esinduskogu võib võrrelda Riigikoguga. See on 15-liikmeline demokraatlikult valitav üliõpilaste kõrgeim otsustuskogu. Esinduskogusse kuuluvad tudengid kõigist teaduskondadest.


Millega Esinduskogu tegeleb? Esinduskogu eesmärgiks on seista üliõpilaste huvide eest. Selleks võtab Esinduskogu vastu seisukohti olulistel teemadel ja suunab projekte, mis arendavad tudengite õppimis- ja tegutsemisvõimalusi. Näiteks eelmisel õppeaastal kinnitas Esinduskogu oma seisukoha vaimse tervise teemadel. Esinduskogu töö on väga mitmekülgne. Liikmete tööülesannete hulka kuulub ka üliõpilaskonna juhatuse liikmete ja otsustuskogudesse tudengiesindajate valimine, üliõpilaskonna eelarve kinnitamine ning palju muudki. Esinduskogusse kuuluvad tudengid saavad oma töö käigus väärtusliku kogemustepagasi ja laia kontaktide võrgustiku.


Esinduskogu korralised koosolekud toimuvad kord kuus ja neid võib kuulama tulla iga tudeng. Toimumisajad, koosolekute päevakorra ja protokollid leiab TalTechi veebilehelt.

Üliõpilaskonna struktuur

Üliõpilaskonna juhatus

Esinduskogu valib üliõpilaskonna juhatuse. Juhatuse liikmed on mõnes mõttes ka TalTechi üliõpilasesinduse nägu – neid võib näha aktustel kõnesid pidamas ja erinevatel tudengielu üritustel. Juhatus esindab üliõpilaskonda nii Tehnikaülikoolis kui teiste kõrgkoolide seas, korraldab üliõpilasesinduse tööd, määrab organisatsiooni arengu- ja tegevussuunad.


Juhatusse kuulub kolm liiget: esimees ning juhatuse liikmed hariduse ja tudengielu valdkonnas. Praegu täidavad neid positsioone vastavalt Joosep Perandi, Karoliina Rebane ja Anna Suzdalev. Juhatusse valitakse liikmed kaheks õppeaastaks.


Üliõpilasesinduse personal

Tudengiorganisatsioonide koordinaator, maskoti Juulius Tipika koordinaator, rahastuskomisjoni esimees, ürituste koordinaator, personalijuht… Need kõik on positsioonid üliõpilasesinduse personalis.

Personali positsioone täidavad tegusad ja entusiastlikud tudengid, kes vastutavad mingi kindla valdkonna või tegevuse eest. Näiteks tänu ÜE fotograafile jäävad tudengielu sündmustest mälestuseks vinged fotod ja tänu üritustekordinaatorile toimub iga aasta septembris tudengkonna sünnipäev.

Tööülesandeid ja positsioone on üliõpilasesinduse personalis mitmesuguseid. Personaliga saab enamasti liituda kevadel, kui vabade positsioonide täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Kuulutustel tasub siiski terve aasta vältel silma peal hoida, sest vabu positsioone võib tekkida ka muul ajal ning tihtipeale otsitakse erinevate ürituste tarvis projektijuhte. Infot vabade positsioonide kohta jagatakse nii üliõpilasesinduse Facebookis kui TalTechi veebilehel.


Üliõpilasesinduse tänuõhtu, fotograaf Meelis Kobin

Teaduskonna üliõpilaskogud

Kui Esinduskogu esindab kõiki TalTechi tudengeid, siis teaduskondade üliõpilaskogud esindavad vastava teaduskonna üliõpilasi. Teaduskondade üliõpilaskogud üliõpilasesinduse alla ei kuulu, vaid need on üliõpilaskonna organid. TalTechi veebilehelt leiab kõigi teaduskondade üliõpilaskogude kontaktid. Üliõpilaskogudes ei tehta ainult tõsist tööd, vaid korraldatakse ka meeleolukaid tudengielu sündmusi, tehakse koostööd valdkonna ettevõtetega ja pakutakse tudengitele enesearenguvõimalusi. Üliõpilaskogudest saab ka laia erialaste kontaktide võrgustiku.


Tudengiesindajad otsustuskogudes

Nagu nimigi ütleb, tegeletakse otsustuskogudes otsuste vastu võtmisega. Otsustuskogud on näiteks TalTech senat, teaduskondade nõukogud, MTÜ TTÜ Üliõpilasküla üldkoosolek. Otsustuskogudes on võimalik läbi arutada erinevaid eelnõusid või neid ise algatada. Tihtipeale tutvustatakse ka olulisemaid protsesse, mis mõjutavad teaduskonna/ülikooli arengut. Otsustuskogudesse võivad kandideerida kõik tudengid. Tavaliselt toimuvad valimised kevadel.


Revisjonikomisjon

Kogu tegevusel hoiab silma peal revisjonikomisjon. Revisjonikomisjon on sõltumatu kontrollorgan, mille ülesandeks on kontrollida juhatuse, personali ja esinduskogu tegevuse vastavust üliõpilasesinduse otsustele, raamatupidamise korrektsust ning vara ja vahendite kasutamise sihipärasust ning seaduslikkust. Revisjonikomisjoni võivad kandideerida nii Tehnikaülikooli üliõpilased kui vilistlased.

Avalöögi orienteerumine 2022

Kokkuvõtteks

Üliõpilaskonna organitega on võimalik liituda igal tudengil! Olgu selleks siis Esinduskogu, üliõpilasesinduse personal, teaduskonna üliõpilaskogu või mõni muu. Selle vinge ja tegusa kogukonna liikmed seisavad hea kvaliteetse hariduse ja võimalusterohke tudengielu eest. Nad teevad oma tööd suure missioonitundega ning annavad oma panuse TalTechi tudengielu ja hariduse edendamiseks.

Lisaks ei tähenda ühegi üliõpilaskonna organi puhul sinna kuulumine lihtsalt töö rabamist. Liikmed saavad osa vingetest motivatsiooniüritustest ja väljasõitudest, arendavad end mitme külje pealt ning töötavad toredas kollektiivis.


Kui Tehnikaülikooli käekäik Sulle korda läheb, hoia silma peal Juulius Tipika sotsiaalmeedia kanalitel Facebookis ja Instagramis, tule Esinduskogu koosolekule või anna teada oma ideedest-muredest-ettepanekutest! Lisaks hoia silmad-kõrvad lahti, et mitte maha magada kuulutust liitumaks mõnega üliõpilaskonna organitest!Comments


bottom of page