top of page

TalTech esinduskogu augustikuu koosolek

27. augustil toimus uue õppeaasta esimene esinduskogu koosolek. Sel korral oli koosolek pikk ja sisutihe – toimusid tudengiesindajate valimised otsustuskogudesse, mitmed erinevad esitlused ja üliõpilaskonna juhatus andis ülevaate enda suvistest sündmustest.

Ei ole veel kursis, mis on TalTech esinduskogu? Üliõpilaskonna üheks kõige tähtsamaks organiks on 15-liikmeline esinduskogu, kuhu kuuluvad üliõpilased kõigist teaduskondadest. Tegemist on TalTech üliõpilaskonna kõrgeima otsustuskoguga, mille funktsioonid on sarnased Riigikogu omadega. Töö on esinduskogus jaotatud kahe komisjoni vahel: akadeemiline komisjon ja tudengielukomisjon. Komisjonidesse on võimalik esitada ettepanekuid ja eelnõusid kõigil üliõpilastel.

Seekordsel valimistel valiti järgmised tudengid positsioonidele:

TalTech Senati tudengiesindaja – Krõõt Grete Mänd;

EÜL üldkoosoleku liige – Aivar Kamal;

TTÜ raamatukogu nõukogu tudengiesindaja – Märten Puust.

Soovime uutele esindajatele palju edu ja õnnestumisi!

Nagu eespool mainitud, siis Üliõpilaskonna juhatus andis omalt poolt ka ülevaate lõppeva suve jooksul toimunu kohta ning rääkis ka tulevikuplaanidest. Juhatuse suvi oli sisustatud mitmete väiksemate koosolekute ja kohtumistega ning samuti suuremate üritustega. Välja tooks mõned suuremad projektid ja kohtumised. Hariduse kvaliteedi ja kommunikatsiooni poolelt alustab uus hariduskommunikatsiooni koordinaator, kes hakkab Tipika blogi kaudu üliõpilasesinduse projekte ja nägemust laiemalt jagama. Tudengielu valdkonnas toimusid juba traditsiooniks saanud üritused – Üliõpilaste suvemängudel TalTechi esindamine ja suur rebaste orienteerumine meie ülikoolilinnakus. Lisaks toimusid mitmed kohtumised tudengiesindajatega, väljasõidud ja koolitused. Juhatus esindas TalTechi NORDTEK võrgustiku konverentsil ning samuti on tööhoo sisse saanud ka EÜL uus volikogu, kus meie üliõpilased on esindatud. Lisaks on plaanis värskendada Juulius Tipika välimust ning üheskoos aktiivsete üliõpilastega sõita Tartusse tudengite öölaulupeole.

Esitlustest tooksime kindlasti välja esinduskogu liikme, Brigita Massi uuringu ülevaate TalTechis pakutavast keeleõppe võimalustest. Uuringus osales üles 230 vastanu ning enamik neist olid bakalaureuseõppe tudengid. Tuli ilmsiks, et kõige populaarsemad kursused olid eesti ja inglise keel ning hea oli kuulda, et tudengid olid rahul oma keeleõppega. Uuringust tuli välja ka keeleõppest mitteosalemise põhjused: 1) kuna keeleõpe on tasuline (v.a. inglise ja eesti keel); 2) keeleõppe kohta puudus piisav info; 3) ebamugav tunniplaan, millesse veel üks keeleaine on võimatu “suruda”. Lähtuvalt uuringu tulemustest on Esinduskogu ühisel arvamusel, et vabaainetena õpetatavate keele kursuste hulk peaks olema suurem ning see võib mõjutada oluliselt keeleõppe populaarsust ning üldkvaliteeti.

Lisaks oli kohal külaline Eleri Pilliroog EÜList ja Gerlini juhendamisel arutati meie kõrgharidussüsteemi rahastamise kitsaskohti ning kõik kohalviibinud said enda mõtted ja arvamused lauale tuua.

Loodame, et kõigil oli põnev ja meeldiv õhtu ning kohtumiseni järgmisel Esinduskogu koosolekul!

コメント


bottom of page