top of page

TalTechi tudengiportaal on avatud

Tallinna Tehnikaülikooli tudengkonna 100. aastapäevaks valmis Eestis ainulaadne tudengiportaal. See on kanal, kus on olemas kõik tudengile vajalik õppimist toetav info – tunniplaan, eksamite ajad, uudised ja palju muud. Portaali saab kasutada ka TalTechi mobiilirakenduses.

Portaalist student.taltech.ee saab hõlpsasti kätte kogu ülikoolis õppimist toetava info ning viited teistele süsteemidele ja keskkondadele. Teave on personaalne ja jagatud teemade kaupa plokkidesse. Portaali saab sisse logida Uni-ID abil.

Kalender

Kalendrit on võimalik vaadata nädala- ja kuuvaates. Nädalavaate puhul on esimene päev vaikimisi käesolev päev. Kuvatavad sündmused on jagatud filtrite abil erinevatesse kategooriatesse:

  1. Tunniplaan – kui ÕIS-is on õppeained deklareeritud, siis kuvatakse kalendris deklaratsiooni alusel üliõpilase tunniplaan. Iga tunniplaanis oleva sündmuse juures kuvatakse õppeaine nimi, tunni liik (loeng, harjutustund, praktikum), aine kood, toimumisaeg, ruum, aadress ja asukohamärgis (klikates avaneb kaart). Kui ÕIS-is pole õppeaineid deklareeritud, siis tunniplaani ei kuvata.

  2. Eksamid – kuvatakse deklareeritud õppeainete eksamite ajad. Andmed pärinevad ÕIS-ist ning kuvamise eelduseks on õppejõu poolt ÕIS-i sisestatud info eksami toimumise kohta.

  3. Välisõpe – kuvatakse välisõppesse kandideerimiseks avalduste esitamise perioodid.

  4. Akadeemiline kalender – kuvatakse akadeemilises kalendris kehtestatud tähtajad ja perioodid. Andmed pärinevad ÕIS-ist.

  5. Üritused – kuvatakse üliõpilaseluga seotud sündmuste toimumise info.

Kirjad

Igale üliõpilasele luuakse ülikooli sisseastumisel automaatselt TalTechi meiliaadress kujul matriklinr@taltech.ee. Kirjade plokis kuvatakse sellele aadressile saabunud viimased kümme kirja. Plokile klikkides suunatakse kasutaja Microsoft Outlooki postkasti kirja lugema.

Minu semestri ained

Plokis kuvatakse käesolevaks semestriks deklareeritud õppeained, õppejõud, viited ainekaartidele ja õppematerjalidele (kui ainel on olemas materjalid Moodles), õppeainete jooksvad hinded (viis viimast) ja lõpptulemus. Infot kuvatakse vaid siis, kui üliõpilasel on kehtiv deklaratsioon. Õppejõu nimele klikates avaneb kontaktiotsing, kus on nähtavad vastava õppejõu kontaktandmed.

Minu õppekava

Kuvatakse õppekava nimi ja versioon, millel üliõpilane õpib. Samuti näidatakse üliõpilase kaalutud keskhinnet ning sooritatud ainepunkte, mida arvestatakse semestrikoormusesse. Lisaks on olemas viited kaalutud keskhinde kalkulaatorile ning täiendavale infole välisveebis ja ÕIS-is.

Uudised

Kuvatakse erinevaid tudengielu puudutavaid uudiseid. Uudisele klikates suunatakse kasutaja välisveebis olevale uudise täispikkuses tekstile.

Peamenüü ja otsing

Peamenüüs on lingid ja viited õppetegevusega seotud infole ja teistele erinevatele ülikoolis pakutavatele teenustele ja infosüsteemidele. Otsingu abil on võimalik teha otsingut ülikooli kontaktide seas.

Söögikohtade menüü

Kuvatakse ülikoolilinnakus ja selle läheduses olevate söögikohtade menüüd. Info uueneb vastavalt sellele, millal söögikohtade poolt menüüd üles laaditakse.

Chat

Lehe allservas on olemas vestlusaken, mille abil saab ühendust võtta Nõustamiskeskuse töötajatega (E-R 10-17).

Isikuandmed

Kuvatakse kasutaja nimi, üliõpilaskood ja/või täiendusõppuri kood. Nimele klikkides saab portaalist välja logida või vahetada keelt.

Kontaktid

Vaikimisi kuvatakse igale üliõpilasele tema programmijuhi ja dekanaadi kontakt. Samuti on olemas Nõustamiskeskuse, Üliõpilasesinduse ja IT-helpdeski kontaktid. Otsingu abil saab kontakte enda loetellu lisada.

Tudengiportaal on integreeritud TalTechi mobiilirakendusse, mille saab alla laadida Google Play rakendustepoest või Apple App Store’ist.

Tutvu tudengiportaaliga:

Comentários


bottom of page