top of page

Teadusprorektor Renno Veinthal kõneles Esinduskogule teaduse rahastamisest (10.09.2019)

Septembrikuu esinduskogu koosolekul peatuti tavapärasemast vähematel teemadel, kuna koosolekut külastas TalTech teadusprorektor Renno Veinthal. Teadusprorektor vastutab teaduse parendamise ja teadustöö viljelemise eest, samuti on ka tema hallata TalTechi raamatukogu ja sertifitseerimiskeskus.

Esitlust alustas teadusprorektor enda igapäeva töö lühida tutvustusega. Pikemalt selgitas ta tudengiesindajatele teadusarendusega seotud protessidest ning rahastusest.

Lisaks kõneles Renno Veinthal ka sellest, et kultuur ja teadus käivad käsikäes, üks ei saa teiseta ning teadus on ühiskonna hüvanguks. Samuti märkis ka, et hea teadus tähendab ka head haridust ja vastupidi.

Pikemalt peatus ta teadusrahastuse teemal ning rääkis veidi “Nurkse kriisist”. Põneva faktina tõi teadusprorektor välja, et Eestis investeeritakse teadusarendusse aastas umbes 300 miljonit eurot kokku nii avalikust- kui ka erasektorist. Erasektor investeerib umbkaudu 150 miljonit eurot teadusesse, aga toob ülikooli ainult 8 miljonit.

Eesti teadus peaks tegema Eesti riigi elujärje paremaks ning meie ülikooli poolt tehtud teadus on ka sellele suunatud. Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise arengukava prioriteedid on järgmised: targad ja energiatõhusad keskkonnad (smart and energy efficient environments), usaldusväärsed IT lahendused – (dependable IT solutions), keskkonnaressursside vääristamine – (valorisation of natural resources), tulevikku vaatav riigivalitsemine (future governance), innovaatilised SME-d ja digitaalne majandus (innovative SME-s and digital economy).

Teadusprorektor tõi oma esitluses ka välja TalTech’i targa linna projekti Horizon 2020, mis on hetkel jäänud “Nurkse kriisi” varju. Selle kohta saab lähemalt lugeda siit: https://www.ttu.ee/ttu-uudised/uudised/tudengiuudised/taltech-saab-rekordilise-32-miljonilise-rahasusti-targa-linna-arendamiseks/

Esitluse lõpuks soovis Veinthal õpilastele uurida oma teaduskonna instituutide uurimisrühmi, sest teadus on oluline aspekt õpingute juures ning võib suunata õpilasi mitmeid teid pidi tulevasel karjääriredelil.

Täname teadusprorektorit Renno Veinthali huvitava ning ülevaatliku esitluse eest!

Lisaks valiti kaks tudengiesindajat uude loodavasse ÕIS arendusgruppi: Jakob Roots ja Krõõt-Grete Mänd.

Comments


bottom of page