top of page

Tudengite Hääl 2024

TalTechi tudengid said jälle ühiselt kokku ülikooli juhtkonnaga ja töötajatega, et pidada vägagi mitmekesiste teemadega mõttetalgud "Tudengite hääl!"


"Tudengi hääle" üleüldine eesmärk on kokku tulla ning arutada erinevate arengukohtade üle, mis tudengi perspektiivis võiksid olla kõnekad. Juba kolmandat korda on Üliõpilasesinduse eestvedamisel toimunud taoline sündmus. Need kohtumised on võimaldanud mõlemal osapoolel väljendada oma seisukohti, jagada ideid ning leida koos lahendusi. Ülikooli juhtkond, kellest olid tänavu esindatud Rektor Tiit Land, õppeprorektor Hendrik Voll ning ülikooli kantsler Tea Trahov, said hea arusaama üliõpilaste vajadustest, ootustest ja muredest, samal ajal kui tudengitel oli võimalus saada otsest tagasisidet ülikooli poliitika ja otsuste kohta ning võimaluse kaasa rääkida olulistes küsimustes.


Tänavu käsitleti kahte suuremat teemaplokki, milleks oli tudengielu strateegia ning tudengite heaolu ning mõjutegurid, mis omakorda jagunesid paljudeks väiksemateks laudkondlikeks teemadeks. Laudkondade arutelud olid poole tunnised, aga alati oleksid meie jutukad tudengid tahtnud rohkem aega, sest vabast formaadist tingitult oli ülikooli juhtkonna ja tudengite vaheline arutelu väga vaba.


Tudengielu strateegia teemaplokk

Arutlesime erinevate laudkondadega, kuidas pikemas perspektiivis võiks üliõpilaskonna elu edasi areneda. Arutelul olid teemad nagu TalTechi üliõpilaskonna ühtsus, üliõpilasorganisatsioonide areng ning võimalused, kuidas tudengid peaksid avaldama arvamust ning kuidas suurendada üliõpilaskonna väljapaistvust. 

Tudengite heaolu ja mõjutegurid

Selles teemaplokis võtsid laudkondade koosseisud sõna teemadel, millised võiksid olla kampuse edasiarendused, sportimisvõimalused ülikoolis, vaimne tervis õpingute ajal ning milline võiks välja näha lõpuaktus tudengi jaoks.


Üliõpilaskonna ühtsuse teemadel toodi välja, kuidas rektori karikas on toonud kõiki tudengeid kaasahaaravalt osalema ning et sarnased tegevused on alati väga oodatud. Lisaks kui meil on sarnased väärtused juba sisse astudes välja pakkuda, siis see kokkuhoid tuleb loomulikult, kas siis esindusmeeskondade mängudel toetust avaldades või ühtselt üliõpilaste muresid tõstatades. Ühtsustunne ning arusaam, kuidas ülikool toimib, tõstab ka üldist arusaama, kuidas arendada tudengite hääle esindatust, kus toodi probleemkohana välja just info liikumist, täpsemalt seda, et keskmine tudeng ei ole tõenäoliselt kursis, kuidas ülikool funktsioneerib, seega ei saa temalt oodata ka huvi teemadel kaasarääkimiseks. 


Vaimse tervise teemal arutledes toodi välja, et teema on aktuaalne ning nii see jääb ka pikemaks ajaks. Tudengite vaimse tervise parandamine on pikaaegne protsess, millega tuleks tegeleda pidevalt, pakkudes välja erinevaid leevendavaid tegevusi ning hoida teemat üleval, et ülikooli inimesed julgeksid sellest ka rohkem rääkida.Spordi võimaluste kohalt toodi välja, et olukord meie tudengite jaoks on üpriski hea, sest meil on spordihoone, erinevad väljakud ja ka välijõusaal, aga jällegi toodi probleemkohana välja info liikumist, ehk üliõpilaste jaoks ei ole ühtselt aru saada, millised võimalused meil on. Info liikumise osas toodi lauale lahendus, mida käsitleti kampuse arengu lauas, kus toodi välja, et meil oleks vaja ühtset broneerimissüsteemi, mis oleks kasutajasõbralik. Sellise platvormi olemasolu annaks ka hea ülevaate meie võimalustest, õnneks toodi välja, et selline projekt on hetkel ülikoolis töös. 


Laudkondade arutelude kokkuvõttest on valminud transkriptsioonid, mis annavad TalTechi üliõpilasesinduse jaoks hea sisendi, kuidas tudengeid esindada. Aga veelgi positiivsema noodina, need arengukohad sai juba ülikooli juhtkonnale ning töötajatele tõstatatud. Lisaks on arutelude tulemid andnud hea sisendi, mille järgi jätkata tudengielu strateegia kirjutamist. Kokkuvõtlikut soovime kinnitada, et tudengi hääle projekti kontseptsioon on üliõpilasesinduse jaoks vägagi vajalik üliõpilaselu edendamiseks ning me ootame teid kõiki juba järgmisel aastal uuesti!


Comments


bottom of page