top of page

Uued tudengiesindajad valiti TalTech Esinduskokku

Märtsis valisid TalTechi tudengid esinduskogu koosseisu järgmiseks õppeaastaks. Palju õnne ja tööindu uutele tudengiesindajatele! Mis on esinduskogu ja millega see tegeleb, saad teada sellest artiklist.

Esinduskogu on üheks üliõpilaskonna tähtsaimaks organiks, kuhu kuuluvad aktiivsed tudengid kõikidest teaduskondadest. Tegemist on TalTech üliõpilaskonna kõrgeima otsustuskoguga, mille funktsioonid on sarnased Riigikogu omadega. Esinduskogu 15 liiget jagunevad kahe komisjoni vahel: akadeemiline komisjon ja tudengielukomisjon. Komisjonidesse on võimalik esitada ettepanekuid ja eelnõusid kõigil üliõpilastel.

Esinduskogu seisab TalTechi üliõpilaste huvide eest, valib esindajaid ülikooli otsustuskogudesse, valib üliõpilaskonna juhatuse, suunab projekte, mis parandavad tudengite õppimis- ning tegutsemisvõimalusi jne. Näiteks kinnitab esinduskogu tudengiorganisatsioonide rahastuse ja üliõpilasesinduse tegevuse aruande. Kohtutakse kord kuus.

Esinduskogu tööst räägib lähemalt 2019/2020. õppeaasta esinduskogu eesistuja Erik Teder:

  1. Kuidas näeb välja esinduskogu n-ö igapäevane tegevus?

Esinduskogu liikme põhilised ülesanded sisaldavad koosolekutel erinevate seisukohtade koostamist, tudengite arvamuse esindamist esinduskogus, valimisi ning ning erinevate dokumentide, otsuste ja eelarvete kinnitamist. Tegelikult esinduskogu päris iga päev tööd ei tee, küll aga võiks ühe eeskujuliku esinduskogu liikme igapäevastesse tegevustesse jääda avatud, kriitiline ja tähelepanelik suhtumine kõigesse, mis toimub koolis tema ümber, ehk jälgida ja märgata probleeme ja puudujääke ülikoolis ning need ka julgelt esinduskogu ette tuua ja ära lahendada.

  1. Miks võiksid TalTechi tudengid esinduskogu tegemiste vastu huvi tunda?

Esinduskogu esindab kõiki tudengeid ja hoolimata sellest, et see võib vahest paljudele tudengitele tunduda väga kauge ja tühine, siis tegelikult puudutavad esinduskogus arutatavad teemad väga tihti just kõiki tudengeid ja koolipere. Olles esinduskogu tegemistega kursis, on tudengil võimalik näha, millised arengud toimuvad ülikoolis ning samuti ka võimalus anda esinduskogule aruteludeks sisendit ning vajadusel tuua probleeme ja muresid ise esinduskoguni arutamiseks.

  1. Milliste oluliste projektide või otsustega on esinduskogu sel õppeaastal tegelenud?

Mõned tervet koolipere hästi kõnetavad projektid ja tegemised võiks olla näiteks aasta alguses koostatud uuring ja seisukoht TalTechi ühikate kohta, mis puudutas muresid, probleeme ja ka soovitusi ühikate kvaliteedi kohta. Samuti eelmise semestri lõpus kinnitatud seisukoht keeleõppe kohta TalTechis, mis käsitles tasuta keeleõppe võimaluste loomist ülikoolis. Kindlasti ei saa märkimata jätta ka põnevaid tulevaid rektori valimisi ning koostatud tudengite ootuseid uuele rektorile.

Esinduskogu koosseis õppeaastal 2020/2021

תגובות


bottom of page