top of page

Uus esinduskogu koosseis 2024

4.–20. märtsil 2024 toimusid tänavused esinduskogu valimised. TalTechi üliõpilaskonna esinduskogu on üliõpilasi esindav kõrgeim otsustuskogu, kellel on õigus võtta vastu TalTechi tudengeid puudutavaid seisukohti ja otsuseid. Esinduskogusse kuuluvad kõikide teaduskondade esindajad. Esinduskogu kohtub korraliselt kord kuus. Lisaks valib iga esinduskogu liige endale meelepärase komisjoni, mille töös osaleda: akadeemiline komisjon või tudengielu komisjon.


Oma kandidatuuri üles seadmiseks oli võimalus kõikidel TalTechi tudengitel 5.–15. veebruarini. Viie teaduskonna ehk valimisringkonna peale oli kokku 25 kandidaati: inseneriteaduskonnas 4, Eesti Mereakadeemias 4, Infotehnoloogia teaduskonnas 7, loodusteaduskonnas 5 ning majandusteaduskonnas 5. Üks majandusteaduskonna kandidaatidest, Mark Toomsalu loobus kohast esinduskogus, sest ta valiti üliõpilaskonna juhatuse liikmeks tudengieluvaldkonnas.


Esinduskogu koosseisus on 15 kohta ning mandaadid jagunesid teaduskondade vahel järgmiselt: inseneri- ja IT-teaduskonnale kummalegi neli, majandusteaduskonnale kolm ning loodusteaduskonnale ja Eesti Mereakadeemiale kummalegi kaks mandaati. Valimised toimusid Tudengiportaalis ning olid valimisaktiivsuse poolest väga edukad: saavutati viimase viie aasta võrdluses rekordiline valimisaktiivsus 12%. 


Uus esinduskogu koosseis kuulutati välja 25. märtsil, kui tudengimajas toimus esinduskogu tänuõhtu.


2024/2025 aasta esinduskogu koosseis on selgunud!

Inseneriteaduskond:

Leana Jete Korb

Ken-Erik Kirspuu

Maarja-Liis Engel

Maksim DolininInfotehnoloogia teaduskond:

Annemari Riisimäe

Vira Lavrova

Martin Noot

Sirely VeriMajandusteaduskond:

Helena Vello

Emilia Jablokova

Andres ReaEesti Mereakadeemia:

Katherin Reet Sisask

Elizabeth ŠaninLoodusteaduskond:

Karoline Lindpere

Kristian Pärt


Juba 6.-7. aprillil toimub uuele esinduskogu koosseisule väljasõit, kus tutvutakse üksteisega kui ka esinduskogu tööga.


Koosseisu esimene koosolek toimub 9. aprillil kell 18:00 ruumis U01-227/228. Esinduskogu koosolekud on avalikud kõigile ülikooli tudengitele!


Комментарии


bottom of page