top of page

Esinduskogu valimised 2024

TalTechi üliõpilaskonna esinduskogu on üliõpilasi esindav kõrgeim otsustuskogu, kellel on õigus võtta vastu TalTechi tudengeid puudutavaid seisukohti ja otsuseid. Esinduskogusse kuuluvad kõikide teaduskondade esindajad.


Esinduskogu kohtub korraliselt kord kuus. Lisaks valib iga esinduskogu liige endale meelepärase komisjoni, mille töös osaleda: akadeemiline komisjon või tudengielu komisjon.

2024. aasta kandideerimisperiood on alanud ning kestab kuni 15. veebruarini. Rohkem infot kandideerimise kohta: https://taltech.ee/tudengielu/esinduskogu 


Kui Sa pole veel kindel, kas tahaksid esinduskogusse kandideerida, siis siin on mõned mõtted just Sinu teaduskonna esindaja poolt.


DANIEL AASORG (Majandusteaduskond)


 • Miks kandideerisid sina esinduskogusse?

Tundus huvitav võimalus rohkem tudengielust osa saada ning samaaegselt oma teaduskonda esindada.

 • Miks peaks keegi sinu teaduskonnast esinduskogusse kandideerima?

Minu teaduskonnast peaks keegi esindus- kogusse kandideerima, sest see annab väga hea arusaama, kuidas ülikool, kui tervik, toimib ning loomulikult on võimalus oma teaduskonda kõrgemal tasandil esindada.

 • Mida on esinduskogus olemine sulle andnud?

Esinduskogus olemine on mulle andnud parema arusaama, kuidas ülikoolis asjad toimivad ning kuidas erinevaid probleeme lahendatakse.


RAGNAR KRAMM (Infotehnoloogia teaduskond)


 • Miks kandideerisid sina esinduskogusse?

Kandideerisin esinduskogusse, sest tundsin, et see on minu jaoks viimane võimalus ülikooli tegemistesse panustada, kuna algamas oli viimane semester. Teiseks põhjuseks oli IT tudengite vähene osavõtt kandideerimisest, ma ei saanud lasta oma teaduskonnal olla alaesindatud.

 • Miks peaks keegi sinu teaduskonnast esinduskogusse kandideerima?

IT teaduskonnast peaksid tudengid

kandideerima esinduskogusse, sest see on hea koht, kus kaasa lüüa ning ülevaadet saada olulistest tegemistest seoses tudengielu ja ülikooliga üldiselt. IT teaduskond on üks

suurimaid teaduskondi TalTechis ja ta vajab tegusaid esindajaid!

 • Mida on esinduskogus olemine sulle andnud?

Esinduskogus olemine on andnud põhjaliku arusaamise TalTechi toimemudelist, suurepärase võimaluse teiste teaduskondade inimestega tutvumiseks ja hea võimaluse harjutada esinemisoskust ning selget eneseväljendamist oma kaaslastele.


ANNA JÜRISSAAR (Loodusteaduskond)


 • Miks kandideerisid sina esinduskogusse?

Ma soovisin kaasa lüüa tudengielu puudutavate suurte otsuste tegemisel ning saada kogemus otsustuskogusse kuulumisel.

 • Miks peaks keegi sinu teaduskonnast esinduskogusse kandideerima?

Loodusteaduskond on väike ja sellepärast on eriti oluline, et esinduskogus oleksid tudengid, kes julgevad meie teaduskonna eest seista ja oma arvamust avaldada. Oma teaduskonna tudengite eest seismine on suur vastutus, kuid samas suurepärane võimalus luua kaastudengitele paremat ja mitmekesisemat keskkonda õppimiseks.

 • Mida on esinduskogus olemine sulle andnud?

Kuna enamasti analüüsime ametlikke dokumente, siis mu analüüsivõime ja funktsionaalne lugemisoskus on paranenud. Olen saanud ülikooli toimimisest palju rohkem aru ning silmaring on suurenenud.

Samuti annab esinduskogu uusi tutvusi ning koos aktiivsete tudengitega on väga mõnus ja tore olnud koostööd teha. Põnevam on kindlasti esinduskogus olemine siis, kui sa julged ise kaasa rääkida ja uurida rohkem juurde. Lisaks mulle meeldis see tunne, et ma olen tähtis, kui esindan oma teaduskonda.


HELENE ARMILDE KUDRE (Eesti Mereakadeemia)


 • Miks kandideerisid sina esinduskogusse?

Kandideerisin esinduskogusse, et esindada Mereakadeemia tudengeid ning saada laiemat pilti ülikooli toimisest, olla osa üliõpilasesinduse ja esinduskogu tööst.

 • Miks peaks keegi sinu teaduskonnast esinduskogusse kandideerima?

Mereakadeemiast peaks esinduskogusse  kandideerima, et olla vahetult kursis ka peamaja ja teiste teaduskondade tegemiste, plaanide ja eesmärkidega ning olla osa otsustusprotsessidest, mis puudutavad kõiki TalTechi tudengeid ka Mereakadeemia omi.

 • Mida on esinduskogus olemine sulle andnud?

Esinduskogus olemine on mulle eelkõige andnud arusaama ja teadmised meie ülikooli kui struktuuri toimimisest. Lisaks uusi teadmisi ja suunitlusi, mis on abiks oma teaduskonna siseseks arendustööks.


ANET MARII PAUMETS (Inseneriteaduskond)


 • Miks kandideerisid sina esinduskogusse?

Ma kandideerisin sõbra soovitusel. See tundus, kui hea võimalus, kus saaks kaasa rääkida TalTechi tudengielus.

 • Miks peaks keegi sinu teaduskonnast esinduskogusse kandideerima?

Kõik, kes mõtlevas kandideerimise peale peaksid seda kindlasti tegema. Saad seista enda teaduskonna eest ja kaasa rääkida paljudel eri teemadel. Mida erinevamad inimesed esinduskogus, seda suurem osa tudengeid seal esindatud on.

 • Mida on esinduskogus olemine sulle andnud?

Olen selle aasta jooksul palju õppinud. Eriti just selle kohta, kuidas TalTechis asjad käivad. See on pannud asjadele teisiti mõtlema ja aitab näha suurmat pilti.

コメント


bottom of page