top of page

Intervjuu haridusvaldkonna juhiga

Üliõpilaskonna juhatus ootab enda sekka uut haridusvaldkonna juhti. Otsitakse kedagi, kelle südameasjaks on kvaliteetne haridus ja tudengite rahulolu edendamine TalTechis. Kedagi, kes seisaks igapäevaselt selle eest, et tudengite arvamust võetaks hariduse korraldamisel arvesse.


Kas uus inimene sel ametikohal võiksid olla just Sina?


Juulius Tipikas kaevus sügavale haridusmaastikku, et haridusvaldkonna juhi positsiooniga lähemalt tutvuda ja kuulata Pille muljeid tema ametiajast.Millised on emotsioonid seoses ameti mahapanemisega? Mind valdab kergendus, et üks peatükk minu elus hakkab lõppema, aga samas on ka hirm ja tühjuse tunne, et täitsa niisama käed rüpes ma ei suuda istuma jääda ja peab otsima uusi väljakutseid. Minus on ka ärevus - kas ma andsin endast kõik, kas minu tehtud muudatused ja arengud on jätkusuutlikud. Samas iga uus juhatuse liige toob organisatsiooni oma vaate ja ma loodan, et järgmine haridusjuht muudab asju veel paremaks


Millega tegeleb juhatuse liige haridusvaldkonnas? Juhatuse liige haridusvaldkonnas seisab kõige julgemalt ja valjemalt kvaliteetse hariduse eest TalTechis ja tasuta kõrghariduse eest riiklikult. Ta on võtmeisik hariduse kvaliteedi jälgimises ja suunamises, justkui kõikide tudengite saadik. Hariduse valdkonna juht tagab selle, et tudengite sõna võetaks hariduse kujundamisel arvesse. Ta on tudengite abimees haridusmaastikul – iga TalTechi tudeng võib haridusteemaliste probleemide ja küsimustega pöörduda haridusvaldkonna juhi poole. Kõige olulisem projekt hariduse kvaliteedi jälgimiseks on Hariduse Kvaliteedi Töögrupp (HKT). Juhatuse liige haridusvaldkonnas veab seda projekti eest ning HKT käigus analüüsivad töögrupi liikmed ÕISis antud kommentaare ja koostavad tudengite arvamuste põhjal kokkuvõtte, mis esitatakse programmijuhtidele ning senati õppekomisjoni liikmetele. Tudengite tagasisidet arvestatakse igal aastal üha enam ja seega on HKT aina tähtsam. Lisaks tagasiside analüüsile teeb töögrupp ka semestri keskel intervjuusid. Juhatuse liikmel tuleb olla ka tudengite saadik erinevates otsustuskogudes, osaleda Eesti Üliõpilaskondade Liidu töös, suhelda teiste tudengiesindajate ja meediaga, teha koostööd erinevate üliõpilaskogude haridusvaldkonna liikmetega. Tuleb olla kursis akadeemilise tava ja õppekorralduseeskirjaga (ÕKE). Võib isegi öelda, et ÕKE on haridusvaldkonna piibel! Otseloomulikult on haridusvaldkonna juht ka osa üliõpilaskonna juhatusest ning üheskoos tegeletakse igapäevaselt üliõpilasesinduse juhtimisega. Haridusjuhi tiimi kuulub kolm inimest, kelle tööd koordineerida- esinduskogu valimiste koordinaator, hariduskommunikatsiooni koordinaator ja vaimse tervise päeva projektijuht.Mida on seni haridusvaldkonnas korda saadetud? Millised olid kõige raskemad katsumused? Mina olen oma ametiaja jooksul uuendanud ja lihvinud HKT projekti, misläbi on projekt muutunud rohkem läbimõelduks ning meeldivamaks õppejõududele ja tudengitele. HKT projekti eduka läbiviimise jaoks on üks olulisemaid aspekte ÕISi kommentaariumi kvaliteet. Oodatakse asjalikku, konstruktiivset ja viisakat tagasisidet, millest selguks, mis on õppe juures hästi ja mida tuleks muuta. Selle info levitamine ja turundamine on olnud ka suur osa minu tööst. Tähtsamate kordaminekutena tooksin välja Esinduskogu turundusvideo valmimise, ja valimisplatvormi toomise tudengiportaali. Koostöös hariduskommunikatsiooni koordinaatoriga sai Juuliuse Blogi uue platvormi ja välimuse. Koos oma meeskonna liikme Miaga juhime vaimse tervise seisukohtade tiimi,. Selle raames toimus ka vaimse tervise päev ja üliõpilasesinduses on nüüdsest vaimse tervise päeva projektijuht, kuhu saab kandideerida juba maikuus. Lisaks olen olnud tudengite esindaja EuroTeQ projektis ja olen EuroTour 2023 projektijuht, kus 20 TalTechi tudengit saavad minna nädalaks Šveitsi ja nemad meile maikuus külla tulla. Mul on hea meel tõdeda, et nende kahe aasta jooksul on ülikooli töötajate ja üliõpilasesinduse vaheline koostöö läinud palju paremaks janing erinevaid kaasamisi ja algatusi on palju. Tudengite esindajana tegutsen ka STEM projektis, mis analüüsib täppisteaduste õppejõude. Minu jaoks suurimaks katsumuseks oli vahepeal motivatsiooni leidmine, et saata välja HKT analüüse programmijuhtidele, sest see on aeganõudev ja manuaalne protsess. Esimene pool aastat oli minu jaoks natukene raskem, kuna ma suvel olin Ameerikas siis päriselt hakkasin tegutsema positsioonil alles septembris ja sisseelamine ning vahepeal ära oldud ajal toimuvaga kurssi viimine võttis aega.


Mis on see, mis pani juhatuses oldud ajal silmad kõige rohkem särama? Kõik üliõpilasesinduse liikmed ning teiste organisatsioonide juhatused on pannud minu silmad särama. See ühtsus, kui me liigume ühise eesmärgi nimel ja oleme sarnaste mõtteviisidega on mega äge ja ühendav. Lisaks kõik haridusvaldkonna juhid üliõpilaskogudes- mega suur aitäh teile selle koostöö ja aastate eest. Kogu ülikooli töötajaskond on väga tore ja tudengitesõbralik, nad on alati olemas ja kui ma kellelegi kontori külla lähen, siis nad leiavad alati aega ja aitavad. Ning viimasena minu sambad, kõik minu juhatuse kaaslased, ma olen mega tänulik Engelile ja Stenile, kes aitasid esimesel aastal mul sisse elada ja olid minu kõrval. - nad kuulasid alati ja aitasid ning meil oli hea sünergia. Praegused juhatuse liikmed Anna ja Joosep tulid uute ideede, värskusega, tõid uusi ja põnevaid tööülesandeid ning väljakutseid meile. Kõik need inimesed liiguvad ühes rütmis ja on hea kollektiiv, mille tõttu ongi väga raske lahkuda.

Mis ootab ees haridusvaldkonnas? Igal aastal tuleb uusi ja põnevaid pakkumisi, mida teha ja mis projektidest kinni haarata. Kindlasti on oluline arendada ja viia edasi HKT projekti, see on tudengite südameaasi. Juba praegu on alanud protsessid, et muuta ÕISi tagasiside küsimustiku paremaks ja rohkem analüüsivaks. Uuel juhatuse liikmel saab olema suur roll selle arendamisel ja anda oma sisendit selle muutmisesse. Haridsuvaldkonna juhi lauale tuleb rohkem rahvusvahelisi projekte - suuremad võimalused EuroTeQiga ja miks mitte ka järgmine aasta jätkata EuroTouriga. Kõrghariduse rahastuse teemad on edaspidigi laual ning tuleb seista koos teiste juhatuse liikmetega ja kõrgkoolidega tudengite huvide eest. Uus juhatuse liige saab keskenduda just sellele aspektile, mis talle haridusmaastikul kõige olulisem tundub, unistada piire seadmata ning märgata, mis on puudu või mida võiks TalTechis ägedamaks muuta. On täiesti võimalik luua midagi uut ja algatada uusi projekte. Just üliõpilasesindus on suurepärane koht, kus oma visioon ellu viia.

Kes sobiks sellele positsioonile? Kõik sobivad! Kui mina kandideerisin, siis minu esimene mõte oli “aga ma ei tea ju haridusest midagi”, see on nii akadeemiline ja kuiv. Ma lükkan 100% selle väite ümber. Kui sul on huvi hariduse vastu, siis eelteadmisi pole vaja ja kõik muu on õpitav. Kõige olulisem ongi tunda huvi, tahet õppida, ning julgus öelda oma arvamus välja. Tegemist ei olegi nii akadeemilise ja kuiva positsiooniga, haridusvaldkond on väga mitmekülgne ning käe saab valgeks nii turunduses, kõnede pidamises, projektide korraldamises kui ka luua rahvuvahelisi suhteid. Iga aasta tuleb palju uusi ja huvitavaid väljakutseid. Kasuks tuleb paks nahk ning valmisolek kriitikaks, kui tudengite huvide eest seistes kellelegi varba peale astutud või vaated ei ühti teiste ülikooli töötajatega. Kõike ei tasu kindlasti hinge võtta! Oskus näha suurt pilti tuleb kasuks ja see on õpitav ka ametiaja jooksul. Seisa enda nägemuse eest ning liigu selle suunas. Ole paindlik vastavalt olukorrale ja vajadusel leia kompromisse. Selles rollis on palju tudengite kui ka õppejõudude, programmijuhtide ja töötajatega. Lisaks on juhatuse liikmena suurepärane võimalus tutvuda teiste kõrgkoolide tudengiesindajatega kui ka laiema avalikkusega. Haridusjuht on enesekindel, vastutustundlik, hea ajaplaneerija ja suhtleja, koostöö aldis ning valmis väljakutseteks. Kordan, et sul ei pea kõik need oskused juba omandatud olema. Selleks ongi hea, et mandaat kestab kaks aastat. Esimene aasta õpid ja teine aasta tegutsed täiel rinnal. Võin öelda, et need kaks aastat läksid nii ruttu ja tegelikult ideid ja mõtteid on palju, et see aeg võiks olla isegi pikem. Sellest saab osa sinu igapäeva elust.


Üks lause, mida ütleksid a) oma mantlipärijale - ära karda enda arvamust avaldada ja tee julgeid samme, iga väljakutse, mille vastu võtad, loob parimad mälestused ning arendavad sind enim. b) Üliõpilasesinduse perele - te olete mega ägedad ja imelised inimesed, teiega koos oldud aeg jääb mulle alati meelde, te olete olnud suur osa minu elust ning jääte alati südamesse. c) kõigile tudengitele - ülikool on parim, kui võtad osa tudengielust. Ütle väljakutsetele “JAH!” ning muuda need aastad endale meeldejäävaksKandideerimisinfo:


Esita oma digitaalselt allkirjastatud avaldus, motivatsioonikiri ja plaanitavad tegevused ning CV aadressil info@tipikas.ee.


Kandideerimine lõpeb 6. märts kell 23.59 ja valimised toimuvad esinduskogu koosolekul 14.märts kell 18:00 I-227 ja I-228 ruumis.

Comentários


bottom of page