top of page

Mis on otsustuskogud ja milline roll on seal tudengitel?

Lisaks esinduskogule, oma teaduskonna üliõpilaskogule või lugematutele tudengiorganisatsioonidele on TalTechi tudengitel võimalik oma kooliaega põnevamaks muuta ja ülikooli arengus sõna sekka öelda, osaledes ka mõne otsustuskogu töös.


Mis on otsustuskogu?


Nagu nimigi ütleb, on otsustuskogude pädevuses võtta vastu otsuseid ülikoolielu erinevate aspektide kohta. Igal otsustuskogul on erinev pädevus ja oma vastutusvaldkond. Otsustuskogudesse valitud tudengite ülesandeks on teha kuuldavaks üliõpilaste arvamus ja tõstatada tudengitele olulisi teemasid. TalTechi tudengid võivad kuuluda sellistesse otsustuskogudesse, nagu näiteks TalTech senat, Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolek või TalTech raamatukogu nõukogu. Otsustuskogudesse võivad kandideerida kõik üliõpilased. Selleks ei pea tingimata kuuluma üliõpilaskonna esinduskogusse, juhatusse või teaduskonna üliõpilaskogusse – loeb hoopis soov muutusi ellu viia, tudengite häält esindada ja ülikooli arengus kaasa rääkida.


Otsustuskogudesse kandideerimiseks tuleb esitada digiallkirjastatud avaldus ja motivatsioonikiri (kuni 1 A4) 30. maiks kell 14.00 meiliaadressile info@tipikas.ee. Otsustuskogude liikmed valib üliõpilaskonna esinduskogu salajasel hääletusel 6. juuni korralisel koosolekul kell 18.00 ruumis U01-227/228


Millega otsustuskogudes ikkagi siis tegeletakse?

  • TalTech senat

Kõrgeim otsustuskogu, kuhu tudengid kuuluvad, on TalTech senat. TalTech senat jaguneb veel omakorda kolmeks: õppekomisjon, teaduskomisjon ja akadeemiline komisjon. Komisjonides arutletakse suuremate päevakajaliste ülikoolielu puudutavate teemade üle, mis hiljem tulevad arutamisele senatis. Samuti valmistatakse komisjonides ette eelnõusid. Senati tööga saab täpsemalt tutvuda TalTechi siseportaalis. 2022/2022 aasta tudengiesindajad TalTech senatis on Pille Ülem, Joosep Perandi, Anna Suzdalev, Mia Peterson, Rait Kulbok ja Nele Reimets.


Senatis on tudengitel väga suur hääleõigus, sest 20% koosseisust peavad olema tudengid. Tihti kui on hääletusprotsess, siis tudengitel on suur võimalus tulemusi mõjutada ja enda hääl seal tuua välja. Näiteks nii on juhtunud nõukogu liikmete valmistel või TalTech vs TTÜ aruteludes.

  • Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolek

EÜLi protest Stenbocki maja ees 2023

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on katusorganisatsioon, mille eesmärk on seista Eesti tudengite huvide ja õiguste eest. EÜL üldkoosolek koguneb 2 korda aastas ja sinna kuuluvad vastavalt tudengkonna suurusele kõigi 12 liikmesülikooli esindajad. Üldkoosoleku liikmed otsustavad liidu üldiste tegevussuundade ja poliitika üle, kinnitavad tegevuskava, valivad juhatuse ja volikogu. EÜL volikogu omakorda võtab vastu tudengielu puudutavaid poliitilisi seisukohti, millele vastavalt teeb EÜL ettepanekuid ja selgitustööd riigiorganitele, kõrgkoolidele ja partneritele. Näiteks seisab EÜL kõrghariduse ja teaduse rahastuse suurendamise ning kõrghariduse kvaliteedi arendamise eest. Täpsemalt saab EÜLi tegevusega tutvuda siin. 2022/2023 aasta tudengiesindajad Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekul: Pille Ülem, Joosep Perandi, Rait Kulbok, Robert Pärnpuu ja Katariina Laretei.


  • TalTech Raamatukogu nõukogu

Raamatukogu nõukogu annab hinnangu raamatukogu tegevusele ning teeb direktorile ettepanekuid muudatuste tegemiseks raamatukogu töös.

2022/2023 aasta tudengiesindajad TalTech Raamatukogu nõukogus: Pille Ülem, Anna Suzdalev ja Joosep Perandi.


Kes on revisjonikomisjon?


Revisjonikomisjon on üliõpilasesinduse sõltumatu kontrollorgan, mis kontrollib juhatuse tegevuse vastavust üliõpilasesinduse otsustele, raamatupidamise korrektsust ning vara ja vahendite kasutamise sihipärasust ning seaduslikkust. Revisjonikomisjonis on 1-3 inimest. Revisjonikomisjoni liige peab olema Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilane või vilistlane ning ei tohi kuuluda üliõpilaskonna juhatuse koosseisu. Revisjonikomisjon lähtub oma tegevuses üliõpilaskonna organite töökorra punktidest 12.2 - 12.5.5.


2022/2023 aasta revisjonikomisjoni liikmed: Anett Pook, Engel-Mari Mölder ja Taavi Tamm.


Kui sulle äratas huvi mõni otsustuskogu või soovid lähemalt teada nende tööst, siis võta ühendust praeguste esindajatega ja ära unusta enda kandideerimisavaldust esitada :)Comments


bottom of page