top of page

Arengukavad, HKT ja revisjonikomisjon – esinduskogu 10. koosolek

Novembri alguses kohtus esinduskogu koosseis korralisel koosolekul juba 10. korda. Seekord osalesid koosolekul ka külalised ülikooli juhtkonnast – ülikooli rektor Tiit Land, kvaliteedijuht Kaja Kuivjõgi ja äriarhitekt Raul Hanson. Juulius Tipikas annab ülevaate, millistest põnevatest teemadest seekordsel koosolekul kõneldi.

ülikooli arengukava 2021-2025

Ülikooli rektor Tiit Land, kvaliteedijuht Kaja Kuivjõgi ja äriarhitekt Raul Hanson rääkisid esinduskogule ülikooli arengukava koostamisest. Uues arengukavas pannakse paika TalTechi arengusuunad aastateks 2021-2025. Ülikooli juhtkond ootab tudengitelt aktiivset kaasalöömist arengukava koostamisel. Tudengite mõtted, milline võiks TalTech olla tulevikus, on väga oodatud! Kuidas arengukava loomises kaasa rääkida, loe Juuliuse blogist juba järgmisel esmaspäeval 😉

Ülikooli rektor Tiit Land rääkis esinduskogule ülikooli arengukavast 2021-2025

Hkt tulemuste aruanne

Üliõpilaskonna juhatuse liige hariduse valdkonnas Lenne-Liisa Heinoja andis ülevaate hariduse kvaliteedi töögrupi tegevusest sügissemestril. Hariduse kvaliteedi töögrupp on üliõpilasesinduse ellu kutsutud projekt parendamaks hariduse kvaliteeti Tehnikaülikoolis. Projekt sai alguse juba 2010. aastal ja seda veab eest juhatuse liige hariduse valdkonnas. HKT käigus analüüsivad töögrupi liikmed eelmisel semestril Õppeinfosüsteemis antud kommentaare. Tudengite kommentaare analüüsitakse õppekavade kaupa ja iga õppekava kohta koostatakse sisukas analüüs. Analüüsis tuuakse välja, mis tudengitele meeldis, mis ei meeldinud, millised olid silmapaistavad õppejõud ja millistes ainetes tuleks tudengite arvates õppekorraldust muuta.

Sügissemestri HKT projekt oli edukas. Analüüsiti ligi 80 õppekava. Umbes 20 õppekava jäeti analüüsist välja, kuna nende õppekavade kohta polnud piisavalt kommentaare. Analüüsid on edastatud õppeprodekaanidele ja instituutide juhtidele ning HKT tulemusi esitletakse ka õppekomisjonis. 

Millest veel räägiti?

Üliõpilaskonna arengukavast

Lisaks ülikoolile on ka üliõpilasesindus koostamas oma uut arengukava aastateks 2021-2025. Esinduskogu koosolekul kirjeldas üliõpilaskonna juhatuse esimees Sten Ärm, milliseid muudatusi tehti üliõpilaskonna arengukavas oktoobris laekunud kommentaaride põhjal. Veel novembris on üliõpilasesinduse personali ja esinduskogu liikmetel võimalik arengukava uut versiooni kommenteerida. Kes üliõpilasesindusse ei kuulu, aga sooviks üliõpilaskonna arengukava koostamises sõna sekka öelda, võib ühendust võtta Sten Ärmiga.

Revisjonikomisjonist

Revisjonikomisjon saab nüüd täies koosseisus tööle hakata – esinduskogu koosolekul valiti revisjonikomisjoni kolmas liige. Selleks sai Lisethe Angelika Vähi, kes õpib Mereakadeemias. Revisjonikomisjon on sõltumatu kontrollorgan, mille ülesandeks on kontrollida juhatuse, personali ja esinduskogu tegevuse vastavust üliõpilasesinduse otsustele, raamatupidamise korrektsust ning vara ja vahendite kasutamise sihipärasust ning seaduslikkust.

Nii selle kui kõigi varasemate koosolekute protokollid ja esinduskogu vastu võetud otsused leiab TalTechi veebist. Järgmine esinduskogu koosolek toimub 8. detsembril kell 18:00 ruumides U01-227 ja U01-228. Koosolekule on oodatud kõik huvilised!

Jälgi Juuliuse blogi ja püsi kursis TalTechi üliõpilasesinduse värskeimate uudiste ja haridusteemadega. Uus lugu juba järgmisel esmaspäeval!

Comments


bottom of page