top of page

Mida HKTs tegelikult tehakse

HKT – nende salapäraste tähtede taga seisab hariduse kvaliteedi töögrupp. Hariduse kvaliteedi töögrupp on Tehnikaülikooli üliõpilasesinduse algatus, mille juured ulatuvad aastasse 2010. Töögrupi tegevus on aastate jooksul muutunud, kuid idee on jäänud samaks – parendada hariduse kvaliteeti Tallinna Tehnikaülikoolis.

HKT projekti veab eest üliõpilaskonna juhatuse liige hariduse valdkonnas. Tänasel päeval on projekti aluseks tudengite kommentaarid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Teate küll, see küsimustik, mida iga semestri lõpus tuleb täita – mis oli õppeaines hästi, mida võiks muuta, kuidas õppejõud aine sisu valdas ja nii edasi. HKT projekti käigus loevad töögrupi liikmed iga(!) ÕISis antud kommentaari läbi. See tähendab, et tudengite arvamus päriselt loeb ja on oluline, et ÕISis antaks ausat, viisakat ja konstruktiivset tagasisidet.

HKT projekti käigus loevad töögrupi liikmed iga(!) ÕISis antud kommentaari läbi.

Kommentaare analüüsitakse õppekavade kaupa ning loetu põhjal koostatakse erialapõhine analüüs. Analüüsis tuuakse välja, mis tudengite meeldis, mis ei meeldinud, millised olid silmapaistvad õppejõud, milliste ainete õppekorraldust tuleks muuta ning muud täiendavad kommentaarid. Niisiis pole ÕISi tagasiside küsimustik vaid koht, kus õppekorralduse kitsakohti välja tuua, vaid seal võiks ka tunnustada õppejõudusid, kes on oma tööd sel semestril hästi teinud. Positiivne tagasiside innustab ja annab uut hoogu samas vaimus jätkamiseks.

Mis saab analüüsidest edasi?

Koostatud analüüsid ei jää riiulisse seisma, üliõpilasesindus edastab need õppeprodekaanidele ja insitituutide direktoritele. Kõiki ÕISis antud kommentaare näevad ka vastavad õppejõud, programmijuhid, instituutide direktorid ning dekanaadi ja õppeosakonna töötajad. Tagasiside andja isiku välja tulemise pärast muretsema ei pea, kõik kommentaarid on anonüümsed ja pole võimalik tuvastada, kes need andis.

Millisest tagasisidest on kasu?

Kasulik tagasiside on aus, objektiivne, viisakas ja põhjendatud. Teretulnud on konkreetsed tähelepanekud õppeaine kohta ja ettepanekud, mida muuta. Kiitus ja tunnustus on samuti väga oodatud. Mida kvaliteetsem on kommentaarium, seda sisukamad tulevad HKT projektis valmivad analüüsid, millest on hea õppejõududel ja programmijuhtidel lähtuda.

Jälgi Juuliuse blogi ja püsi kursis TalTechi üliõpilasesinduse värskeimate uudiste ja haridusteemadega. Uus lugu juba järgmisel esmaspäeval!

Comments


bottom of page