top of page

Tallinna Tehnikaülikool tunnustab 2020. Aasta Parimaid

22. veebruaril toimus Tallinna Tehnikaülikoolis Eesti Vabariigi 103. aastapäeva aktus, kus tunnustati 2020. aasta parimaid teadus-, arendus- ja õppetöös, spordi- ja kultuurivaldkonnas ning kuulutati välja ka Aasta Tugitöötajad, Tudeng, Tudengitegu ja Tudengiorganisatsioon. Samuti nimetati pidulikult ametisse infotehnoloogia ja majandusteaduskonna dekaanid ning Eesti Mereakadeemia direktor.

TalTech üliõpilasesinduse tunnustamisürituste koordinaatoril Merilin Köörnal oli au tegeleda konkursiga, mis aitas välja selgitada Aasta Tudengi, Tudengiteo ja Tudengiorganisatsiooni. Konkurss algas 7. jaanuaril ning nominente igasse kategooriasse oli võimalik esitada kuni 29. jaanuarini. Konkursi raames esitati mitmeid tugevaid kandidaate, kelle seast esinduskogu tudengielu komisjoni liikmed koostöös tunnustamisürituste koordinaatoriga pidid igas kategoorias välja valima ühe kõige silmapaistvama, kes oli nende meelest kõige rohkem tunnustamist väärt eelmise aasta tegude eest.

Aasta Tudeng 2020 paistis silma eelkõige rahvusvaheliste suhete hoidmise ja tööga. Ta on olnud suureks abiks Eestisse saabuvatele välistudengitele, kes soovivad ülikooliellu võimalikult kiiresti sisse sulanduda ning uusi tutvusi luua. Aasta Tudengina oli teda märgata peaaegu kõikjal. Ta on väga aktiivne, alati abiks paljudele välistudengitele, koostööaldis teiste organisatsioonidega ning tegutseb suure eesmärgi nimel. Suure tunnustuse teenis välja sel korral ESN-i president Yazeed Haddad!

Aasta Tudeng Yazeed Haddad

Aasta Tudengiteo nominente oli väga palju ning tugevaid kandidaate mitmeid. Aasta Tudengitegu, mis sel aastal valituks sai, oli eelkõige innovatiivne, suure väärtusega ning olulise eesmärgiga selleks, et projektitaotluse protsess oleks efektiivne ja lihtne kõigi osapoolte jaoks. Aasta Tudengiteoks valiti sel korral kolme infotehnoloogia teaduskonna noore inimese poolt loodud rahastusplatvorm, mille kaudu saavad tudengiorganisatsioonid juba praegu ja tulevikus üliõpilasesindusele projektide- ja aastatoetusi esitada. Keskkond aitab teha seda mugavalt, kiirelt ja lihtsalt ning kindlasti areneb tulevikus veelgi enam. Suure tunnustuse on ära teeninud Krõõt Grete Mänd, Raimond Lume ja Lauri Kukk, kes seda projekti eest vedasid.

Aasta Tudengiteo nominendid Krõõt Grete Mänd ja Raimond Lume

Aastal 2020 olid organisatsioonid väga tublid ning püüdsid toime tulla keerulise olukorraga Eestis, kui üritused olid suurema osa ajast küsimärgi all või kohapeal korraldamine ei olnud isegi lubatud. TalTechi tudengiorganisatsioonid olid väga leidlikud ning keerulistes oludes leiti uusi ja põnevaid lahendusi. Aasta Tudengiorganisatsioon ei tegelenud ühe projektiga, vaid oli lahkesti nõus abistama kõiki teisi organisatsioone, et nende üritused saaksid ka kõige keerulisemal ajal toimuda. Aasta Tudengiorganisatsiooniks 2020 valiti konkursi raames TalTech Filmiklubi, kelle liikmed tõttasid appi esimese online Enginaatori korraldusse, aitasid teha virtuaalseid ülekandeid erinevatest sündmustest, nagu näiteks BESTX ja paljudest seminaridest, mis ülikoolis aset leidsid, tegid live-ülekannet Üliõpilaste Talimängudel, Semestri Avalöögil, TalTechi rektori valimistel ja paljudel teistel üritustel. Aastal 2020 valmis ka nende poolt suurejooneline lühifilm ,,Kõrvalekalle” ning selle kõrval aitasid nad ka esinduskogul filmida promovideot, mis kutsuks kõiki esinduskokku kandideerima. TalTech Filmiklubi juhatus ja liikmed on tunnustamist väärt oma tegude ja pealehakkamise tõttu.

Aasta Tudengiorganisatsioon on TalTech Filmiklubi. Pildil Filmiklubi esimees Hans Johann Põlluste

Selleks korraks on Aasta Parimate konkurss läbi ning parimad valitud, kuid järgmise aasta alguses on võimalik juba uusi silmapaistvaid isikuid, tegusid ja organisatsioone nomineerida. Tunnustamisürituste koordinaator Merilin Köörna kutsub julgelt nominente esitama ka järgmisel aastal ning läbi selle inimesi tunnustama. ,,Praegu on juba hea aeg alustada, et vaadelda, kes jäävad sel aastal oma tegude tõttu kõige enim silma.  Kõik on võimalik, kui olla tudengielus aktiivne, pealehakkaja, abivalmis ning innovatiivne. Julge pealehakkamine on juba pool võitu!” 

Teksti autor Merilin Köörna

Comments


bottom of page