top of page

Tudengid kaasatakse TalTechi uue arengukava koostamisse

Missugune on TalTech viie aasta pärast? Millises suunas ülikool areneb? Mida ootavad üliõpilased tuleviku ülikoolilt? Just praegu on tudengitel võimalus TalTechi arengu teemal sõna sekka öelda, osaledes ülikooli järgmise viie aasta arengukava koostamisel!

Ülikooli uus arengukava sätestab ülikooli arengu suunad ja eesmärgid aastateks 2021-2025. Ülikooli juhtkond soovib uut arengukava koostada võimalikult kaasavalt, niisiis on ka kõigi tudengite mõtted ja ettepanekud väga oodatud. Juhtkond on avatud kõigile ideedele ja ootab aktiivset kaasalöömist.

Arengukava koostamist ja tudengite kaasamist sellesse protsessi käisid 3. novembril esinduskogu 10. korralisel koosolekul tutvustamas ülikooli rektor Tiit Land, kvaliteedijuht Kaia Kuivjõgi ja äriarhitekt Raul Hanson. Juhtkond julgustas esinduskogu liikmeid ja kõiki teisi tudengeid mõtlema suurelt ja mõtisklema, missugune oleks ülikool, kuhu üliõpilased sooviksid ikka ja jälle tagasi tulla, et end täiendada. Elukestev õpe ja vajadus uute teadmiste järele toob paljud meist varem või hiljem tagasi ülikoolipinki. Praegu on suurepärane võimalus kaasa rääkida, milline on ülikool, mis vastab tudengite ootustele ja vajadustele ning kuhu on hea tagasi tulla.

Kuidas saavad tudengid arengukava koostamises kaasa lüüa?

  1. Osaledes rektoraadi infotundides

Rektoraat korraldab arengukavateemalisi avalikke infotunde, mida saavad veebi teel kuulata kõik soovijad. See on hea võimalus küsimusi küsida ja teada saada, millises järgus on arengukava koostamine.

  1. Tudengiesindajate kaudu üliõpilasesinduses või üliõpilaskogus

Nii esinduskogu liikmete, üliõpilaskonna juhatuse kui oma teaduskonna üliõpilaskogu poole võib pöörduda, kui soovid arengukava koostamises kaasa lüüa. Anna tudengiesindajatele teada, kuidas Sina või Sinu kursakaaslased näevad ülikooli tulevikku. Tudengiesindajate kaudu jõuab Sinu nägemus otsustajateni.

  1. Microsoft Teamsi foorumi kaudu

Microsoft Teamsi keskkonnas on loodud foorum, kus nii kõik ülikooli töötajad kui ka üliõpilasesinduse personali ja esinduskogu liikmed saavad arutleda arengukava üle, tõstatada küsimusi ja käia välja oma ideid. Kui soovid, et sinu mõtted või küsimused seoses uue arengukavaga jõuaksid otsustajate kõrvu, või soovid ise foorumiga liituda, võta ühendust üliõpilasesindusega.

Jälgi Juuliuse blogi ja püsi kursis TalTechi üliõpilasesinduse värskeimate uudiste ja haridusteemadega. Uus lugu juba järgmisel esmaspäeval!

Comments


bottom of page