top of page

TalTech Tudengifond: tudengite tee finantsmaailma eksperdiks

Tudengielu ülikoolis hõlmab palju enamat kui vaid loengutes istumist ja eksamite sooritamist. Üks suurepärane näide kuidas enda ülikoolis omandatud teadmisi praktiseerida ning kooli kõrvalt ka miskit juurde õppida on liituda mõne tudengiorganisatsiooniga. Üheks heaks näiteks siinkohal on kindlasti TalTech Tudengifond, mis on Põhjamaade esimene tudengite juhitud investeerimisfond. Organisatsioon alustas oma tegevusega selle aasta kevadel ning tänaseks tegutseb 50 tubli ja ambitsioonikat tudengit iganädalaselt selle nimel, et viia enda investeerimis teadmised järgmisele tasemele. TalTech Tudengifond pakub tudengitele mitmeid võimalusi investeerimise maailma sügavamalt mõista ja praktilisi oskusi arendada.

Tudengifondi juhatus koosneb seitsmest asutajast: ▪️ Esimees - Karl Pikner ▪️ Turustrateegia juht - Katri Kahk ▪️ Finantsjuht - Renita Palm ▪️ Turundusjuht - Kätliin Gertrud Vilbo ▪️ Kommunikatsioonijuht - Mia Maria Grepp ▪️ Partnerlusjuht - Karoliina Konno ▪️ Personalijuht - Ivar Palk 📸 Meelis Kobin

TalTech Tudengifondi liikmed on tõelised investeerimisgurud, kes üksteise toel õpivad ning end finantsmaailmas toimuvaga kursis hoiavad. Organisatsiooni liikmed tegelevad peamiselt turuanalüüsidega, uurivad potentsiaalseid investeerimisvõimalusi, teevad otsuseid ning jälgivad portfelli tulemuslikkust. Omandatud teadmisi saab koheselt rakendada ka igapäevaelus ning finantssektorisse tööle asudes on kindel konkurentsieelis tagatud.

TalTech Tudengifondi tegevust toetavad mitmed tunnustatud partnerid, sealhulgas TalTech Majandusteaduskond ja LHV pank. Need väärtuslikud koostöösuhted, aitavad organisatsiooni liikmetel saavutada hariduslikku ja finantsilist edu. Näiteks on LHV tippanalüütikud andnud tudengitele väärtuslikke koolitusi ning nõuandeid strateegiate loomiseks, jagades nendega olulisi nippe, mis on investeeringuid tehes kulda väärt. Samuti saavad kõik huvilised ka ise toetada TalTech Tudengifondi tegevust TalTechi annetusportaali kaudu. Tudengifondi investeeringutest saadava potentsiaalse tulu tahab organisatsioon tulevikus suunata portfelli suurendamisesse ja TalTechi tudengielu toetamisse.


TalTech Tudengifondi eesmärk on innustada ja arendada Eesti noorte tegutsemist investeerimise valdkonnas, olles vahelüli ülikooli ja tööturu vahel. Organisatsiooni jätkusuutlik tegutsemine ja järjepidev kasvamine tagab laiema ühiskonna teadlikkuse tõusu finantskirjaoskuses. Hetkel on nende tegevustest osa saanud vaid kitsam ring inimesi, kuid tulevikus plaanivad nad korraldada ka avalikke üritusi, et laiem ühiskond saaks omandada investeerimisalaseid teadmisi ja neid ka praktikas rakendada.

Tudengifond on suurepärane näide sellest, kuidas tudengiorganisatsioonid võivad pakkuda hariduslikku väärtust ja praktilisi kogemusi väljaspool klassiruume. Sellest tulenev kasu ei piirdu ainult tudengitega, vaid ulatub ka kogu ülikooli ja laiemasse ühiskonda. Tudengifond on sillaks investeerimise ja hariduse vahel ning aitab noortel arendada oma tulevikku.Comments


bottom of page